21. En mene Matille.                         
                                        
                                        
     Kuului hoitanta kujoilta,                       
     Outo määjintä mäeltä;                         
     äiti sulhoksi älysi,                         
     Katsoi kihlan kantajaksi,                       
     Mateli mahoksi luuli,                         
     Kuivalatar Kukkeriksi.                        
     Kävi sitte katsomahan,                        
     Katsomahan, kuulemahan,                        
     Mikä määjintä mäellä,                         
     Kumma hoitanta kujoilla;                       
     Matti määjelti mäellä,                        
     Penttinen petäiköllä.                         
                                        
     äiti neuoi ja varotti:                        
     "Elä hylkeä hyveä!--                         
     Ei hyvät hylyksi joua,                        
     Kuluksi Jumalan kullat."--                      
     "Elä vainen äiti rukka                        
     Työnnytä tätä tytärtä,                        
     Laita lastasi Matille,                        
     Perustele Penttiselle;                        
     En mene minä Matille,                         
     En perehy Penttiselle--                        
     Matala minä Matille,                         
     Ylen pieni Penttiselle.                        
     Ollille minä osaksi,                         
     Parahiksi Paavoselle."