209. Hyv' on olla hympyrällä.                     
                                        
                                        
     Minä jauhan vanha vaimo,                       
     Home'korva houhattelen;                        
     Ei mulle miniä jauha,                         
     Pojan nainen pyörittele.                       
                                        
     Eikä jauha Jaakkoseni,                        
     Uros lynkä lykkiele,                         
     Väännättele vääräsääri,                        
     Hympyräiseni hykerrä;                         
     Itse jauhan Jaakolleni,                        
     Väännän vääräsäärelleni,                       
     Lykkielen lyngälleni,                         
     Hympyrälleni hykerrän.                        
                                        
     Hyv' on olla hympyrällä,                       
     Kaunis kampurajalalla--                        
     Hympyrä hyvällä syötti,                        
     Kampura veen kaloilla;                        
     Pyhät syötti pyynlihoilla,                      
     Aret ampulintusilla.                         
     Pyhä ei kiellä pyytämästä,                      
     Sapatti samoamasta;                          
     Aina antoi armoluoja,                         
     Lupasi hyvä Jumala,                          
     Pyhänäki pyytäjälle,                         
     Arkena anelijalle.                          
                                        
     Hyv' on olla hympyrällä,                       
     Lysti lyngällä eleä--                         
     Kyllä lynkä linnun saapi,                       
     Kampura kalan vetävi;                         
     Ei sitä sotahan vieä,                         
     Ei tahota tappeluhun.