188. Kun tytär hyvä tulisi.                      
                                        
                                        
     Emo tuuti tyttöänsä,                         
     Liekutteli lempiänsä,                         
     Toivoi tuuvitellessansa,                       
     Lauloi liekutellessansa:                       
     "Kun tytär hyvä tulisi;                        
     Kasvaisi emon kananen,                        
     Sitte nuorra naita'isi,                        
     Vihantana vietä'isi,                         
     Kylässä kyselemättä,                         
     Naapurissa lausumatta;                        
     Sitte ei kontit korkeneisi,                      
     Eikä laavat lankiaisi,                        
     Konttiselät kollehtisi,                        
     Väskyselät vällehtisi."                        
                                        
     "Kun tytär paha tulevi,                        
     Tytär tuhma turmeltuvi;                        
     Eip' on nuorra naiakana,                       
     Vihantana vieä'känä,                         
     Vaan ne kontit korkenevat,                      
     Sekä laavat lankiavat                         
     Konttiselät kollehtivi,                        
     Väskyselät vällehtivi."