187. Ei tukia tyttärestä.                       
                                        
                                        
     Varsa on vaivaisen hevonen,                      
     Tytär lapsi tyhjän eukon.                       
     Tuuvitan tätä tytärtä,                        
     Tätä lasta liekuttelen;                        
     En tieä emo poloinen,                         
     Enkä kantaja katala,                         
     Tuikseniko tuuvittelen,                        
     Varoikseni vaapottelen,                        
     Vaiko tuuvin tuskikseni,                       
     Vaalin lasta vaivoikseni.                       
                                        
     Noin ne ennen eukot tiesi,                      
     Muisti muinaiset eläjät:                       
     "Elköhön emo tytärtä,                         
     Elköhön sinä ikänä,                          
     Tuiksensa tuuvitelko,                         
     Varoiksensa vaapotelko;                        
     Ei tule emon tukia,                          
     Eikä vanhemman varoa--                        
     Tuki mieron turmioille,                        
     Vara mieron vaahtisuille.                       
     Kielsi vanha Väinämöinen,                       
     Epäsi suvannon sulho,                         
     Tytöstä emon tukia,                          
     Vanhan äitinsä varoa."