158. Ahot täynnä armotuutta.                     
                                        
                                        
     Sanottihin tääll' olevan,                       
     Neittä tänne naitaissa,                        
     Kuusi kuusista tupoa,                         
     Kaksin kerroin kammaria,                       
     Ahovieret aittamaina,                         
     Kujavieret kukkamaina,                        
     Ojavieret ohramaina,                         
     Kangasvieret kauramaina;                       
     Purnu puitua eloa,                          
     Toinen purnu puimatonta;                       
     Sata saatuja rahoja,                         
     Sata toinen saamatonta.                        
                                        
     Sai tuo neiti tulleheksi,                       
     Kälkö kättä lyöneheksi;                        
     Tupa on puussa tuutivassa,                      
     Kammarit katajikossa,                         
     Ahot täynnä armotuutta,                        
     Lehot täynnä lemmetyyttä,                       
     Metsät mieliä pahoja,                         
     Kujat kurjan huoliani;--                       
     Purnu on puitua vihoa,                        
     Toinen purnu puimatonta;                       
     Sata saatuja sanoja,                         
     Sata toinen saamatonta.