155. Se raukka miniä raukka.                     
                                        
                                        
     Soisi soutaja venonsa                         
     Soutamatta juoksevaksi,                        
     Soisi jauhaja kivosen                         
     Jauhamatta pyöriväksi                         
     Soisi vielä nuori neiti,                       
     Miehelähän mentyänsä,                         
     Olevans' ison ko'issa,                        
     Armahan emonsa luona.                         
                                        
     Niin neiti ison ko'issa,                       
     Kun kuningas linnassansa;                       
     Niin miniä miehelässä,                        
     Kun vanki Wenäehellä.                         
     Jo mä tunnen orjan mielet,                      
     Ja tunnen miniän mielet;                       
     Ei oo raukka orja raukka,                       
     Vaan raukka miniä raukka--                      
     Vuos' on olla orjan määrä,                      
     Kaiken polvensa miniän.