151. Ei sovi rengin rekehen.                     
                                        
                                        
     Noin sanoi minun emoni,                        
     Saneli saoinki kerroin,                        
     Tuhansinki tuikkaeli:                         
     "Ellös vainon tyttäreni                        
     Rengin reilihin ruvetko,                       
     Kauppoihin kasakkamiehen--                      
     Läkkö renkien rekehen,                        
     Kasakkojen kainalohon;                        
     Renki löisi reilistänsä,                       
     Kaupoistaan kasakka löisi."                      
                                        
     Vaan elä toru minua,                         
     Elä toista tyttöäsi;                         
     Ei meitä sinä ikänä,                         
     Kuuna kullan valkiana,                        
     Nähä renkien re'essä,                         
     Kasakkojen kainalossa.                        
     Rengill' ei ole rekiä,                        
     Eikä orjalla oritta;                         
     Rek' on rengillä matala,                       
     Kasakalla kaiat laiat--                        
     Matala monen ajoa,                          
     Kaita kahen istuskella.