133. Kivi on suuri, orja pieni.                    
                                        
                                        
     Mitä sie kivi kitajat,                        
     Mitä vuori väikerrehät,                        
     Minun huonon horjuttaissa,                      
     Vienon vieritellessäni?                        
                                        
     "Sitäpä kivi kitajan,                         
     Sitä vuori väikerrehän:                        
     Kivi on suuri, orja pieni,                      
     Jauhaja vähäväkinen."                         
                                        
     Elä sie kivi kitaja,                         
     Elä vuori väikerrehä.                         
     Minun vienon vierittäissä,                      
     Huonon horjutellessani;                        
     Kuitenki kivi sinulle                         
     Vara uusi vahvenevi.                         
     Kohta kuolen kurja lapsi,                       
     Katoan tytär katala,                         
     Saat sa jauhajan jalomman,                      
     Verevämmän vierettäjän.