132. Erotus jauhinkivillä.                      
                                        
                                        
     Annettihin aikoinani                         
     Juoa juossehen hevosen,                        
     Appoa ajetun ruunan,                         
     Syöä neien jauhanehen.                        
     Jauhoin mie ison kiveä,                        
     Kun lehtiä lennätellen;                        
     Väännän vierasta kiveä,                        
     Kun on vuorta vieretellen.                      
                                        
     Mitäpä kilkkaset kivonen,                       
     Mitä vuori voivottelet,                        
     Alla ainoan käteni,                          
     Alla pienen peukaloni--                        
     Jalompaako jauhajata,                         
     Killimpätä kiskojata?                         
                                        
     Et sä kilkkase kivonen,                        
     Etkä vuori voivottele,                        
     Kun tämä kana katovi,                         
     Pieni lintu liikahtavi--                       
     Kun ma kuolen kuulu piika,                      
     Riutunen tytär ritunen.