121. Löyän armon aaltoloissa.                     
                                        
                                        
     Läksin piennä paimenehen,                       
     Lassa lammasten ajohon,                        
     Istuin maalle marjaiselle,                      
     Nukuin nurmikkokeolle;                        
     Tuli vieras viiviköltä,                        
     Koiransuoli koivukolta,                        
     Jok' otti minun omani,                        
     Piti piikakunniani.                          
                                        
     Menin itkien kotihin,                         
     Itkien ison pihoille;                         
     Iso torui ikkunalta,                         
     Emo aittansa ovelta,                         
     Veikkoni veräjän suulta,                       
     Sisko sillan korvaselta--                       
     Ollut ei turvoa tuvassa,                       
     Armoa katosten alla.                         
                                        
     Niin jo kohta koito raukka,                      
     Näillä päivillä pahoilla,                       
     Löyän turvan tuulen alla,                       
     Armon aaltojen seassa--                        
     Mennä mieleni tekevi                         
     Alle aaltojen syvien,                         
     Sisareksi siikasille,                         
     Veikoksi ve'en kaloille.                       
                                        
     Ellös sie emoni sitte                         
     Panko vettä taikinahan,                        
     Laajalta lahen perältä,                        
     Ilman karvan katsomatta;                       
     Ves' on täynnä tukkiani,                       
     Rannat kaikki kasvojani,                       
     Minun tuiman tukkiani,                        
     Minun haitran hapsiani.