108. Vierahan ylösajanta.                       
                                        
                                        
     Piennä heitti minun emoni                       
     Kylän vaimojen varahan,                        
     Kylän naisten kylvetellä,                       
     Kylän akkojen ajella.                         
     Kaikki tunnen mie katala,                       
     Kaikki oon kokenut kurja,                       
     Mieron mielen, mieron kielen,                     
     Mieron armot armahimmat,                       
     Kyläiset hyvinpiännät,                        
     Vierahan ylösajannan.                         
                                        
     Kun vieras ylös ajavi,                        
     Noin se silloin vieras virkki:                    
     "Nouse pois nokinen pölkky,                      
     Hava'a vesihakonen,                          
     Puhu tulta turve'korva,                        
     Lietso lemmon liekuttama!"                      
     Ei se niin oma emonen,                        
     Noin sanois oma emonen:                        
                                        
     "Nouse ylös noutamani,                        
     Kaapsahtele kantamani,                        
     Puhu tulta tuomaseni,                         
     Lietso liekuteltuseni;                        
     Kun et jaksa, niin lepeä,                       
     Ja lietso levättyäsi!"