107. Ei tytär jokehen jona.                      
                                        
                                        
     Soutaisin isoni purtta,                        
     Kun lehteä lennätellen,                        
     Souan vierasta venettä,                        
     Veän kun vesi-hakoa;                         
     Vesi vie vähän väkeni,                        
     Aalto armahan ikäni,                         
     Tuuli tukkani repivi,                         
     Muun muovon vihuri viepi.                       
                                        
     Tule tuuli, paista päivä,                       
     Laske lasta irrallehen;                        
     Ota minua orjuuesta,                         
     Päästä palkan piikuuesta,                       
     Vaikka vierisin vetehen,                       
     Kaatuisin kalajokehen,                        
     Sisareksi siikasille,                         
     Veikoksi ve'en kaloille--                       
     Siiat silmäni pesisi,                         
     Hauit pääni harjoaisi.                        
                                        
     Vaan kun kuolen kuulu piika,                     
     Riutunen tytär ritunen;                        
     Kukapas sitte kullalleni,                       
     Kenpä kielilinnulleni,                        
     Puun saapi, halon hakevi,                       
     Ve'en rannalta vetävi?--                       
     Ken pesi pyhäiset pyykit,                       
     Arkipaiat ompelevi,                          
     Nästykit näpertelevi,                         
     Viepi ne vesikivelle,                         
     Alle kartun kantelevi,                        
     Sotkuhun sovittelevi?