1. Kuluu ikä laulamattaki.                      
                                        
                                        
     Noin sanoi minun emoni,                        
     Varotteli vanhempani:                         
     "Elä lapsi paljo laula,                        
     Tytär tyhjiä sanele;                         
     Ikä kultainen kuluvi,                         
     Aika armas rientelevi,                        
     Sinun lapsen lauluissasi,                       
     Kurjan kukkumaisissasi."                       
     Vaan ellös emoni surko,                        
     Valitelko vanhempani,                         
     Iän kultaisen kulusta,                        
     Armahan ali menosta,                         
     Minun lapsen lauluissani,                       
     Pienen pilpatuksissani!--                       
     Ikä kuitenki kuluvi,                         
     Aika armas rientelevi,                        
     Jos en laula polvenani,                        
     Hyrehi sinä ikänä;                          
     Aika kultainen kuluvi,                        
     Päivä kaunis karkelevi,                        
     Ilman lintujen ilosta,                        
     Varvuisten visertämistä.