94. Ensimmäinen rautio.                        
                                        
                                        
     Itse seppo Ilmarinen                         
     Kauan kalkutti pajassa,                        
     Saanut ei kuokkoa kokohon,                      
     Kirvestänsä kiehumahan;                        
     Paaet kasvoi kantapäihin,                       
     Syli syttä hartioille.                        
                                        
     Ajatteli aamusilla,                          
     Päivät päässänsä piteli:                       
     "Miks' ei minulla rauta kiehu,                    
     Alla ahjoni valahu;                          
     Taon talven rautoani,                         
     Keitän kirvestä kesosen."                       
                                        
     Päätyvi paha pajahan,                         
     Kysyi kehno kynnykseltä:                       
     "Monesko, mokoma seppä,                        
     Kirves sulla kiehumassa?"--                      
                                        
     "Vast' on viisi valmihina,                      
     Kovin äiä, kun lie kuusi,                       
     Yhen aamusen ajalla,                         
     Yhellä rupeamalla."                          
                                        
     Tuon paha sanoiksi virkki:                      
     "Ei sepällä silläkänä                         
     Saane viittä valmihiksi,                       
     Yhellä rupeamalla,                          
     Joka rauan keittelevi,                        
     Hietakopran heittelevi."                       
                                        
     Siitä seppo Ilmarinen                         
     Itse ottavi opiksi--                         
     Heitti hietoa tulehen,                        
     Kirvehensä keittehille;                        
     Jopa kohta kirves kiehui,                       
     Rauta ahjossa rakentui.                        
     Se hänen sepäksi saattoi,                       
     Takojaksi tehä taisi;                         
     Ei oppi ojahan kaaha,                         
     Neuo syrjähän syseä.