89. Tavattava tyttö.                         
                                        
                                        
     Emo neuoi poikoansa,                         
     Vaimo lastansa varotti:                        
     "Ellös vainen, poikaseni,                       
     Juosko juhlina kosissa!                        
     Tyttöä ei piä tavata                         
     Kiviseltä kirkkotieltä,                        
     Siellä veltotki verassa,                       
     Laiskat lainavaattehessa,                       
     Pahallaki paita päällä,                        
     Tuhmimmalla pää tukossa.                       
     Tyttöä pitää tavata                          
     Riihestä rimuamasta,                         
     Heinästä hämyämästä;                         
     Jok' on riski riihenpuija,                      
     Hempulainen heinänlyöjä.                       
     Tyttöä pitää tavata                          
     Kivenpuusta kiikkumasta,                       
     Käsivarsin vaapumasta,                        
     Navetasta nainen saaha,                        
     Riihestä rivahka piika,                        
     Taitava talon miniä,                         
     Koria kotoinen vaimo;                         
     Jok' on joutusa jalalta,                       
     Sormilta hyvin soria,                         
     Askareihin aina valmis,                        
     Valpas aamulla varahin."