82. Kummaistako kuuleminen.                      
                                        
                                        
     Kukkuipa käkeä kaksi                         
     Kahenpuolen korpinotkon;                       
     Satuin noita kuulemahan--                       
     Hyv' oli kuulla kummaistaki.                     
     Lauloi kaksi laulajata                        
     Kahenpuolen pöytälaian;                        
     Satuin noita kuulemahan--                       
     Hyv' oli kuulla kummäistaki.                     
     Riiteli kälyistä kaksi                        
     Kahenpuolen kaalimaljan;                       
     Kummaistako kuuleminen?--                       
     Lemmon kuultavat molemmat.