67. Kun oisin käkenä.                         
                                        
                                        
     Lauloa minä lupasin                          
     Näille maille tultuani,                        
     Kukkua käkesin kälkö                         
     Lehtomaille mentyäni.                         
     Kukkuipa käkeä kaksi                         
     Kahenpuolen kaivotietä;                        
     Kun oisin itse käkenä,                        
     Itse kurja kukkujana,                         
     Kukkuisin jokaisen kuusen,                      
     Mäjeltäisin kaikki männyt,                      
     Joka puuhuen puhuisin,                        
     Joka lehvän leilettäisin.                       
     Siinä kukkuisin enemmin,                       
     Kussa käyvät huolelliset,                       
     Astuvat sananalaiset;                         
     Siinä kukkuisin vähemmin,                       
     Kussa autuaat ajavi,                         
     Lykylliset lyyrättävi;                        
     Siin' en virkkaisi mitänä                       
     Kuningasten kulkiessa,                        
     Valtojen vaeltaessa.                         
     Mistä tunnen huolellisen,                       
     Arvoan sananalaisen?                         
     Tuosta tunnen huolellisen,                      
     Arvoan sananalaisen:                         
     Alahana vyön pitävi,                         
     Alempata henkiävi.