58. Ikuinen suru.                           
                                        
     Käki kukkua käkesi                          
     Maalle tälle tultuansa,                        
     Lintu lauloa lupasi                          
     Lennettyänsä leholle.                         
     Kuku, kuku kultalintu,                        
     Laulele hopialintu,                          
     Jott' on aikani kuluisi,                       
     Sekä viikko vierähtäisi;                       
     Sulaisi syän suruinen,                        
     Hautuisi haluinen rinta.                       
     Ei multa sinä ikänä,                         
     Poloiselt' ei polvenani,                       
     Suru syömestä katoa,                         
     Mure mielipuolestani.                         
     En minä sinä ikänä,                          
     En poloinen polvenani,                        
     Surutont' en suuta syötä,                       
     Varutonta vartta suori,                        
     Kanna päätä kaihotonta,                        
     Ikävätöntä elätä.