57. Sortunut ääni.                          
                                        
     Mikä sorti äänen suuren,                       
     äänen suuren ja sorian,                        
     äänen kaunihin kaotti;                        
     Jok' ennen jokena juoksi,                       
     Vesivirtana vilasi,                          
     Lammikkona lailatteli?--                       
     Suru sorti äänen suuren,                       
     äänen suuren ja sorian,                        
     äänen armahan alenti;                         
     Jott' ei nyt jokena juokse,                      
     Vesivirtana vilaja,                          
     Lammikkona lailattele.