44. Nuorra Manalle menijä.                      
                                        
                                        
     Kun minä menen Manalle,                        
     Tahi jouvun Tuonelahan,                        
     Tuonen tyttöset toruvat,                       
     Manan neiot riitelevät:                        
     "Mi sinun Manalle saattoi,                      
     Kuka tuotti Tuonelahan?--                       
     Nuorrapa tulit Manalle,                        
     Nuorra Tuonelan tuville.                       
     Ei sinua tänne täyvy                         
     Ilman luojan tietämättä,                       
     Ilman tauin tappamatta,                        
     Ottamatta oiva surman,                        
     Muun surman musertamatta."                      
     Vastata minun tulevi,                         
     Sekä siivolla sanoa:                         
     "Emmä tänne tullutkana                        
     Ilman luojan tietämättä,                       
     Ilman tauin tappamatta,                        
     Ottamatta oiva surman,                        
     Muun surman musertamatta."                      
     Tuonen tyttöset toruvat,                       
     Manan neiot riitelevät:                        
     "Itse oot Manalle tullut,                       
     Oman tunnon Tuonelahan;                        
     Kun sa muitaki olisit                         
     Kautta Tuonen tullehia,                        
     Manan mailta siirtämiä,                        
     Sylin ois multa syyettynä,                      
     Koprin kuoppa kaivettuna."