37. En tohi tupahan mennä.                      
                                        
                                        
     Surull' on susi metsässä,                       
     Surummalla mie sitäi;                         
     Retkell' on repo metsässä,                      
     Retkemmällä mie sitäi;                        
     Jälell' on jänis metsässä,                      
     Jälemmällä mie sitäi.                         
     Vilu on mulla vienoisella,                      
     Vilu vienopäiväisellä,                        
     Kylmänen kyläjalalla;                         
     Menisin minä tupahan,                         
     En tohi tupahan mennä,                        
     Saaha sammalhuonehesen.                        
     Ei tupa ison tekemä,                         
     Tup' on vierahan tekemä,                       
     Venäläisen veistelemä,                        
     Karjalaisen kalkuttama.