20. Paljo on tikalla huolta.                     
                                        
                                        
     Enpä tuota tieäkänä,                         
     Tieäkänä, tunnekana,                         
     Kuta laulaisin lajia,                         
     Kuta syytä syyättäisin;                        
     Joko teen tikasta virren,                       
     Pakinan tikan pojasta.                        
     Paljo on tikalla huolta,                       
     Ja paljo tikan pojalla,                        
     Syömisistä, juomisista,                        
     Henkensä pitämisestä.                         
     Noin tiesin tikan sanovan,                      
     Kuulin kurjan kuikuttavan:                      
     "Enpä tieä tikka rukka,                        
     Kuta tammea takonen,                         
     Kuta kuusta kolkuttanen,                       
     Kuhun kulkenen salohon:                        
     Tuolla ois enempi puita,                       
     Tuolla äiä pökkelöitä,                        
     Tuolla toukkia paremmin."                       
     Noin tiesin tikan sanovan,                      
     Kuulin kurjan kuikuttavan:                      
     "Enpä tieä tikka rukka,                        
     Minne mennä, kunne käyä,                       
     Kunne kuitenki osata.                         
     Istun tässä illan kaiken                       
     Karjalaisen kannon päässä,                      
     Ei syötetty, ei juotettu,                       
     Eikä toiste toivotettu,                        
     Eikä ennistä kysytty;                         
     Päivän päätäni kivisti,                        
     Viikon väänti vatsoani.                        
     Sat' oli miestä Salliloa,                       
     Tuhat miestä Tulliloa,                        
     Ei ken pöytähän panisi,                        
     Lautahan las'etteleisi."