193. Hiiren peiaat.                          
                                        
                                        
     Hiiri kaupalta tulevi                         
     Purrella punaperällä,                         
     Wenehellä vaskisella.                         
     Keitti linnan liepsahutti,                      
     Tytär lintahan lipetti;                        
     Keitti hutun hupsahutti,                       
     Poika huttuhun hupeni.                        
                                        
     Siitä hiiri hiihtamahan,                       
     Lyhytpolvi lyyttämähän;                        
     Jänis vastahan tulevi,                        
     Kysytteli lausutteli:                         
     "Minne hiihat hiiri raukka,                      
     Lyhytpolvi lyykyttelet?                        
                                        
     "Hiihan mie vähän väkeä,                       
     Kutsun peiasvierahia;                         
     Kuoli kaksi poikoani,                         
     Hukkui huttukattilahan."                       
                                        
     "Missä piät peiahasi?"--                       
     "Tuolla piän peiahani,                        
     Puun raossa, maan raossa,                       
     Kahen kantosen välissä."                       
                                        
     "Ketä kutsut vierahiksi?"                       
     "Kutsun suolta suovariksen.                      
     Aholta ajoharakan,                          
     Peiposen perehinensä,                         
     Linnun laihan lapsinensa;                       
     Ne mie kutsun vierahiksi."