187. Juoksin, juoksin joen vartta.                  
                                        
                                        
     Juoksin, juoksin joen vartta,                     
     Katsoin ylös, katsoin alas;                      
     Ylähällä päivä paistoi,                        
     Alahalla veno souti.                         
     Kenenpä se veno souti?--                       
     Taattoseni veno souti;                        
     "Ota taatto venosehesi!"                       
                                        
     "Ei tytär veneesen pääse;                       
     Tämä ranta raisu ranta,                        
     Tämä vesi muakas."                          
                                        
     Juoksin, juoksin joen vartta,                     
     Katsoin ylös, katsoin alas,                      
                                        
     Ylähällä päivä paistoi,                        
     Alahalla veno souti.                         
     Kenenpä se veno souti?--                       
     Maammoseni veno souti;                        
     "Ota maammo venosehesi!"                       
                                        
     "Ei tytär veneesen pääse;                       
     Tämä ranta raisu ranta,                        
     Tämä vesi muakas."                          
                                        
     Juoksin, juoksin joen vartta,                     
     Katsoin ylös, katsoin alas;                      
     Ylähällä päivä paistoi,                        
     Alahalla veno souti.                         
     Kenenpä se veno souti?--                       
     Veikkoseni veno souti;                        
     "Ota veikko venosehesi!"                       
                                        
     "Ei sikko veneesen pääse;                       
     Tämä ranta raisu ranta,                        
     Tänä vesi muakas."                          
                                        
     Juoksin, juoksin joen vartta,                     
     Katsoin ylös, katsoin alas;                      
     Ylähällä päivä paistoi,                        
     Alahalla veno souti.                         
     Kenenpä se veno souti?--                       
     Siskoseni veno souti;                         
     "Ota sikko venosehesi!"                        
                                        
     "Ei sikko veneesen pääse;                       
     Tämä ranta raisu ranta,                        
     Tämä vesi muakas."                          
                                        
     Juoksin, juoksin joen vartta,                     
     Katsoin ylös, katsoin alas;                      
     Ylähällä päivä paistoi,                        
     Alahalla veno souti.                         
     Kenenpä se veno souti?--                       
     Sulhoseni veno souti;                         
     "Ota sulho venosehesi!"                        
                                        
     "Tule tyttö veneeseni;                        
     Täm' ei ranta raisu ranta,                      
     Ei tämä vesi muakas."