173. Missä armahani?                         
                                        
                                        
     Miss' on, kussa minun hyväni,                     
     Miss' asuvi armahani,                         
     Missä istuvi iloni,                          
     Maalla kulla marjaseni?--                       
     Kuulu ei ääntävän ahoilla,                      
     Lyövän leikkiä lehoissa,                       
     Ei kuulu saloilla soitto,                       
     Ei kukunta kunnahilta,                        
     Oisko armas astumassa,                        
     Marjan matelemassa,                          
     Oma kulta kulkemassa,                         
     Valkia vaeltamassa;                          
     Toisin torveni puhuisi,                        
     Vaaran rinnat vastoaisi,                       
     Saisi salot sanelemista,                       
     Joka kumpu kukkumista,                        
     Lehot leikkiä pitäisi,                        
     Ahot ainoista iloa.