157. Oisiko lupa kysyä.                        
                                        
                                        
      (Sulholle kotiväki.)                        
     Oisiko lupa kysyä,                          
     Saisiko sitä sanoa,                          
     Mitä mielehen tulevi,                         
     Kerkiävi kielelleni;                         
     Saisiko sanoakseni,                          
     Lupoa kysyäkseni:                           
     Kävitkö tiesi tervehenä,                       
     Matkasitko mainehitta,                        
     Tuluksitta pitkät matkat,                       
     Matkat suuret valkiatta,                       
     Kun lähit anopin luoksi,                       
     Ainoan apen kotihin?                         
     Oliko viinat kuurittuna,                       
     Vai oli vasta aiottuna;                        
     Jok' oli leivät leivottuna,                      
     Vai oli vasta aiottuna?                        
     Syötettiinkö teitä siellä                       
     Lestyin leivin, pestyin pöyvin;                    
     Juotettiinko teitä siellä                       
     Olusilla otraisilla;                         
     Syötettiinkö sinun orosi                       
     Portahilta pyöriviltä;                        
     Juotettiinko sinun orosi                       
     Lähteheltä läikkyvältä?