147. Muuttunut koti.                         
                                        
                                        
      (Morsian lähtiessänsä.)                       
     Lähen kurja kulkemahan,                        
     Vaivainen vaeltamahan;                        
     En tule kotihin ennen,                        
     Kun oman orihin reessä,                        
     Oma poika ohjillani,                         
     Saamani satulan päällä,                        
     Kantamani kannuksilla.                        
     Sitte tuonne tullessani                        
     Ison entisen pihoille,                        
     Noin ne vaakkuvat varikset,                      
     Harakat hakahtelevi,                         
     Ison pitkillä pihoilla,                        
     Tasaisilla tanterilla:                        
     "Mitä sie tulit kotihin                        
     Kuta kurja kuulemahan?--                       
     Jo on kuollunna isosi,                        
     Kaonnunna kantajasi;                         
     Veikko istuu ison siassa,                       
     Veljen vaimo emon tilalla."                      
                                        
     Menen mie toki pihalle,                        
     Ajan porstuan etehen.                         
     Vuotan viikon veikkoani                        
     Riisumahan rinnuksia,                         
     Aisoja alentamahan.                          
     Eipä veikko tulle'kana,                        
     Itse riisun rinnukseni,                        
     Itse aisani alennan.                         
     Vielä vuotan veikkoani                        
     Tuosta käymähän tupahan;                       
     Eipä veikko tulle'kana,                        
     Itse tungeme tupahan,                         
     Annan kättä kääkäselle,                        
     Kylm' on kääkä kättä vasten.                     
                                        
     Sitte tultua tupahan                         
     Ovensuuhun seisotame,                         
     Ovensuuhun, orren alle,                        
     Kattilan pitotiloille,                        
     Koriat kotoiset naiset                        
     Ei tulla likistämähän,                        
     Käyä kättä antamahan.                         
     Koria minä itseki,                          
     En mene likistämähän,                         
     Käy en kättä antamahan.                        
     Pistän kättä hiilokselle,                       
     Hiilet kylmät hiiloksessa,                      
     Pistän kättä kiukoalle,                        
     Kivet kylmät kiukoassa.                        
                                        
     Veikko penkillä venyvi,                        
     Syli syttä hartioilla,                        
     Vaaksa muulla vartalolla,                       
     Kyynärä kyentä päässä,                        
     Kortteli kovaa nokea.                         
                                        
     Kysyi veikko vierahalta:                       
     "Mistä vieras veen takoa?"--                     
     "Minä vanhin sikkojasi,                        
     Ensimmäinen emosi lapsi."                       
     Kun löyät emosi vanhan                        
     Läävähän läkähtynehen,                        
     Kuollehen kupo sylihin.                        
                                        
     Itke, itke meiän neito!                        
     Kun itket, hyvinki itke.                       
     Kun et itke itkettäissä,                       
     Itket toiste tullessasi,                       
     Kun tulet veikon kotihin,                       
     Kun löyät veikkosi verevän                      
     Vainiolle vaipunehen,                         
     Metsähän menettynehen.                        
                                        
     Itke, itke meiän neito!                        
     Kun itket hyvinki itke.                        
     Kun et itke itkettäissä,                       
     Itket toiste tullessasi,                       
     Kun tulet siskon kotihin,                       
     Kun löyät siskosi siveän                       
     Sotkutiellä sortunehen,                        
     Jääneen karttu kainalohon.