125. Miksi en väsyisi.                        
                                        
                                        
     Heponenki hengähtävi                         
     Matkan pitkän mentyänsä,                       
     Rautanenki raukenevi                         
     Kesäheinän lyötyänsä,                         
     Vetonenki vierähtävi                         
     Joen polven juostuansa,                        
     Tulonenki tuikahtavi                         
     Yön pitkän palettuansa;                        
     Niin miks' en minäi väsyisi,                     
     Miks' en heikko hengähtäisi,                     
     Miks' en vieno vierähtäisi,                      
     Miks' en tuhma tuikahtaisi,                      
     Illan pitkiltä iloilta,                        
     Päivänlaskun laulamilta?