121. Avatkame aitoamme.                        
                                        
                                        
     Avatkame aitoamme,                          
     Potkaskame porttiamme                         
     Laske sulhoa [23] sisälle!                      
     Jo on sulhonen [24] sisässä.                     
     Katso sulho [25] kaunoasi,                      
     Kurkistele kultoasi;                         
     Katso yhtä, katso toista,                       
     Katso kaikkien parasta!                        
     Kenen katsot kaunihiksi,                       
     Arvoat parahimmaksi,                         
     Sille iske silmeäsi,                         
                                        
     Sille kättä käppähytä;                        
     Akat saakohot sanoa,                         
     Mitä mielensä tekevi.                         
     Juokse sulho [26], jouvu sulho [27],                 
     Liehu sulho [28], lennä sulho [29]!--                 
     Toiset ringissä tanssaa,                       
     Kuki kultansa kanssa.