111. Tehkäme iloinen ilta.                      
                                        
                                        
     Jo on mennyt mennyt vuosi,                      
     Menköhön tämäki vuosi                         
     Muien vuosien mukahan,                        
     Muien päivien perästä!                        
     Laulelkame, soitelkame,                        
     Tehkäme iloinen ilta!--                        
     Ei tässä surulla syöä,                        
     Ei eletä huolen kanssa,                        
     Tässä syöähän surutta,                        
     Eletähän huoletonna;                         
     Täss' on soitot seinimillä,                      
     Kanteleet kamanan päällä,                       
     Harput, huilut kammarissa,                      
     Ilopillit ikkunoilla,                         
     Porokellot portin päällä,                       
     Rämppäkellot räystähillä;                       
     Tanner täynnä tanssijoita,                      
     Keskipiha keikkujoita;                        
     Kellarit teloja täynnä,                        
     Telat täynnä puolikoita,                       
     Puolikot olutta täynnä;                        
     Leipeä sata sylyistä,                         
     Voita viisi leiviskäistä,                       
     Seitsemän sianlihoa.