Alkuun / Home

What color am I?

Hevosen värit
Horse Colours

by Kurt Ristniemi

Päivitetty 18.07.2005
Updated 07/18/05

Versiot / Versions:

Perusteet / Basics
Notaatio / Notation
Layout

 HUOM - SIVU ON TYÖALUE
CAUTION - THIS PAGE IS WORKING AREA

Construction Site

Tämä on virheellinen ja vajavainen työversio.
Layout tyystin suunnittelematta
Julkaistu vain kommentteja varten

 This version is an inaccurate and incomplete working version.
With absolutely no sensible layout
Published for comments only 

 


Saitin tavoitteena on kohdistaa suomen- ja englanninkieliset värinimitykset

The goal of this site is to pair Finnish color names to their English counterparts

Luokitus perustuu värigenetiikkaan.
Kaikkien esitettyjen geenien olemassaoloa ei ole varmistettu.
Classification is based on color genetics.
The existence of all proposed genes is not confirmed.

Pääasialliset lähteet / Sources mostly:
Ann T. Bowling: Coat Color Genetics
D. Phillip Sponenberg:
Equine Color Genetics
Jeanette Gover: Horse Colour Explained.

 


I
Perusteet / Basics

Hevosen neljä perusväriä, joille kaikki muut värit voidaan perustaa ovat
  • raudikko (punainen jolla punaiset jouhet)
  • ruunikko (punainen jolla mustat jouhet ja jalat)
  • ruskea (punainen, jolla mustaa peitinkarvassa)
  • musta 
The four main horse colours that all other colors can be formed on are
  • chestnut (red with red points)
  • bay (red with black points)
  • brown (red with black in coat)
  • black

  Raudikko
Chestnut
Ruunikko
Bay
Ruskea
Brown
Musta
Black
?
Sooty
?rautias
Liver chestnut
?
Brown?
  Musta
Black
?
Mealy
?
Sorrel
?
Mealy bay
  ?
Seal brown
Kimo
Grey
Rautiaankimo
Grey
Ruunikonkimo
Grey
  Harmaa
Grey
         
?
'Cr'
Voikko
Palomino
?
Buckskin
  ?
Smoky
?
'CrCr'

Cremello

Perlino
 
Smoky Cream
Hallakko
Dun
?
Red dun
Ruunikkohallakko
Zebra dun
(Fjord: Yellow dun)
  Hiirakko
Grullo (Mouse dun)
Päistärikkö
Roan
?
Strawberry roan
?
Red roan
  ?
Blue roan
         

 


II
Notaatio / Notation

Geenikarttoja on kahta eri sorttia: kahdesta eri lähteestä. Tarkoitus on siirtyä käyttämmään Sponenbergin notaatiota. (Pitempi kartta)
There are two kinds of genetic notations. I'll probably choose the longer notation.

Karkea kartta geenien vaikutuksesta - kaikki geenit ja alleelit eivät ehkä ole olemassa.
A rough chart on genotypes - all genes and alleles may not exist.

  Neljä pääväriä, joille muut värit perustuvat:
The four basic colors that others are built on:
 
A E

E
mustan esiintyminen:
- ee ei peitekarvassa
- E. peitekarvassa

A
mustan jakautuminen:
- aa musta tasaisesti
- t musta puuttuu pehmeistä osista
- A. musta pointeissa

-- ee

- ee: mustaa ihossa muttei peitekarvassa

- ee: black on skin but not on hair

A. E.

-  E: mustaa ihossa ja karvassa
- A:. musta vain pointeissa

- E: black on skin and hair
- A: black on points only

t. E.

- E: mustaa ihossa ja karvassa
- t: musta puuttuu vain pehmytosista

- E: black on skin and hair
- t: black missing on soft parts only

aa E.

- E: mustaa ihossa ja karvassa
- aa: musta tasaisesti

- E: black on skin and hair
- aa: black evenly

 

A E

E
presence of black:
- ee black not on coat hair
- E. black on coat hair

A
distribution of black:
- aa black evenly

-t black missing from soft parts only
- A. black on points only

ww gg CC

'Perushevonen': ei valkoinen, ei kimo, ei liudentavia tekijöitä

Raudikko
Chestnut

ww gg CC -- ee

(punainen, ei mustaa peitinkarvassa)
(red with no black on coat)

Ruunikko
Bay

ww gg CC A. E.

(punainen, musta jouhissa ja jaloissa)
(red, black on points)

Ruskea
Brown

ww gg CC t. E.

(punainen, ei mustaa pehmytosissa)
(red, no black on soft parts)

Musta
Black

ww gg CC aa E.

(musta tasiasesti peitinkarvassa)
(black evenly on coat)

ww gg CC

'Basic' horse: non-white, non-gray, no diluting factors

Valkoinen
Ww

Valkoinen
White

Dominoi yli kaikkien kolmen perusvärin
Dominant over all three basic colors

WW tappaa varsan
WW kills the foal

White
Kimo
G.

Vaaleneva kimo
Gray

Voi syntyä minkä värisenä vain ja vaalenee
Can be born in any color and turns gray

Gray

CCcr
dilution 
Voikko
Palomino
?
Buckskin
?
?
?
Smoky?
Ei näy koska ei punaista!
Doesn't show as no red
Single dilution
CcrCcr
dilution

Ilmeisesti Cream??
?
Cremello
?
Perlino
?
?
?
Silversmoky
Double dilution
D. 
Hallakko
Raudikkohallakko 
Red dun

claybank dun
pinkish red with darkened points
ww gg ee -- CC D.
Ruunikkohallako
Yellow dun

(vuonohevonen)
Buckskin dun !!!!
yellow or yellow red with black points
ww gg E. A. CC  D.
?
?
Hiirakko
Mouse dun, blue dun, grulla

(tarpaanihevonen)
mouse gray color with black points
ww gg E. aa CC D.
Dun
D. CCcr

diluted dun

?
wild palomino, dun palomino
?
wild buckskin
?
?
?
wild smoky
 
R.
Päistärikkö / Roan
?
Strawberry roan?
?
Red roan?
?
?
?
?
 

 


III
Vähän layoutia / With a touch of layout

Perusteellisempi taulukko. Geenikartan lukuohje pitää lisätä!
A more thorough chart. Will have to add a  legend for the genecharts.

  

Perusvärit / Basic colours
Rautias, ruunikko, musta
Chestnut, Bay, Black

  

RAUTIAS, RAUDIKKO
Peitinkarva: punainen
Jouhet: punaiset
- vaaleat
Jalat: punaiset

Peitinkarva on punainen. Jouhet voivat olla peitinkarvan väriset tai vaaleammat, ei koskaan mustat.

Valkojouhinen rautias on kotoisasti liinakko.

Punaisen sävy vaihtelee lähes samoin kuin ruunikolla.


AA,BB,EE,CC,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
--,--,ee,CC,dd,++,--,++,O.,rr,gg,ww

ee

Raudikko
Rasmus, Trans Horses, 1997: ee F.
in his summer coat with dapples.

Liinakko
Taika-Vekseli (Taneli), Luopioisten Ratsastuskeskus, 1997
Liinakko / Flaxen mane
ee ff

Rautias

Blond sorrel
ee ff P.

Liver chestnut
ee Sty.
(Dunned: Copper dun ee D. Sty.)


CHESTNUT

A chestnut has red coat. Mane and tail are of the same colour or paler.

Chestnuts can also have flaxen manes and tails when the hair is white or whitish.

The shades vary from paler shades to liver chestnuts. In America, the word sorrel describes a red horse.


RUUNIKKO
Peitinkarva: punainen
Jouhet: mustat, suklaanruskeat
Jalat: usein mustat, suklaanruskeat

Peitinkarva on punainen, mutta jouhet ovat mustat tai tummanruskeat. Ruunikolla on myös mustat jalat.

Peitinkarvan punaisen sävyt vaihtelevat vaaleasta punertavasta melkein mustaan.


AA,BB,EE,CC,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
A.,++,E.,CC,dd,++,--,--,oo,rr,gg,ww

A. E.

Ruunikko
Walinde (Elli), Luopioisten Ratsastuskeskus
Mustajouhinen ruunikko / Bay with black points
A. B. E. pp

Ruunikko

Ruskeajouhinen ruunikko / Bay with brown points
A. bb E. pp


BAY

 

A bay horse has red coat and black mane and tail. The points (legs, mane and tail) are black.

The colour of the coat can vary from light yellowish tan to deep, almost blackish brown.


MUSTA

Vain hyvin pieni osa hevosista on todella mustia.

Useimmat tummat yksilöt paljastuvat mustanruunikoiksi kesällä, jolloin aurinko paahtaa karvan kulottuneeksi. Tällöin juuri kupeet, turvanympärys ja vatsanalus paljastavat todellisen värin.


AA,BB,EE,CC,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
aa,B.,E.,CC,dd,pp,zz,ff,oo,rr,gg,ww

aa B. E.

Musta
Prinsessa, Trans Horses, 1997

Musta

Suklaanruskea / Chocolate brown
aa bb E.

Hylkeenruskea / Seal brown
aa E. P.


BLACK

Ttruly black horses are very rare.

Ed = jet black, non fading permanent black

aa E. blacks fade in the sun to a reddish brown.

D dunning and P pangare causes the color to be lighter in the winter.

Most of the horses that look black are dark bays (or browns, as they are called). The real colour will be revealed during summer, when the sun burns the horses’ flanks and muzzle to a paler, often yellowish or reddish colour.

The chocolate brown (bb) eumelanine seems to go hand in hand with (light) brown eyes with golden flecks and with pinkish grey skin.

Black/bay = dark brown = Seal brown. Caused by P. on aa black horses. Brown areas on flanks or muzzle.

  

Valkoinen / W / White
dominoiva / dominant

  

VALKOINEN

Valkoinen hevonen syntyy heterotsygoottisen dominoivan Ww-alleelin vaikutuksesta. Se peittää alleen kaikki muut väritekijät ja estää väriaineen syntymisen peitinkarvaan ja ihoon. Valkoinen hevonen ei kuitenkaan ole albiino, sillä usein valkoisilla hevosilla on vaaleat, harmaat tai siniset silmät. (mahdollisesti väärä määritys: valkoisen silmät ovat ruskeat!)

Valkoinen hevonen on valkoinen syntymästään saakka toisin kuin kimo. Vanhemmalla iällä sen erottaa kimosta vaaleanpunaisen nahkansa avulla.

Hyvin vaaleita hevosia ovat myös homotsygoottisen cremello-tekijän vaalentamat cremello, perlino ja silversmoky. (näillä siniset tai herasilmät)

Homotsygoottisena dominoiva alleeli (WW) on tappava: Varsa kuolee muutaman päivän ikäisenä, koska sen ruuansulatuselimistö ei toimi.


AA,EE,CC,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Ww

Ww

BEC
Alpo, Trans Horses, 1997

Mahdollisesti cremello
Possibly cremello (BEC)


WHITE

No pigments in skin or coat. 
Skin pink, eyes brown (sometimes blue), hair white.

(The bue eyed one might rather be cremello (BEC - Blue Eyed Cream))

Homotsygous dominant white (WW) is lethal.

  

Kimo / G / Grey factor
dominoiva / dominant

  

KIMO

Vaaleneva kimo

 

Kimo syntyy aina tummana ja vaalenee jossain elämänsä vaiheessa valkoiseksi. (Nyrkkisääntö on, että aikuisella kimolla saa olla tummaa karvaa valkean seassa kymmenesosa. vs päistärikkö)

Väriä määritetään tarkemmin; rautiaan-, >ruunikon-,>mustan- ja harmaankimo viittaavat siihen, minkävärisenä varsa on syntynyt. Ihossa säilyy alkuperäinen väri.>


AA,EE,CC,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
++,++,++,++,++,++,++,++,++,G.,ww

G.

Kimo
Silver, Trans Horses, 1997

Päistärikkö
Riiviö ('Rascal'), Trans Horses, 1997
Dappled gray.

 

Kimo
Mustankimo
Rautiaankimo /Mustankimo
ee G. / aa E. G.


GREY

Grey or gray is not always grey in colour!

Greys are born bay, chestnut, black or some other solid colour, and they turn paler with age. Some horses can be almost white after a few years, and some turn white in their 20s. The skin is always dark, and it shows when the horse is wet.

  

Päistärikkö / R / Roan factor
dominoiva / dominant

  

PÄISTÄRIKKÖ

Päistäriköllä on värillisen peitinkarvan joukossa valkoisia karvoja. Väri ei muutu iän myötä toisin kuin kimolla.


AA,EE,CC,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
++,++,CC,dd,pp,zz,ff,oo,
R.,gg,wwROAN

Roans are very interesting. From a distance the colour looks like it’s solid, but when you view it closer, white hairs are spread among the darker ones. Very often the horse’s head is darker than the rest of his body.

Strawberry roans are of a distinctive, almost pink colour. (chestnut + roan)

Red roans (or bay roans) can look like chestnuts (or bays), and

Blue roans are blackish or mouse-coloured, often with a shade of blue.

Seasonal changing in color, but not progressive whitening that is typical of greys.

Usually roans are darker on head and greys are whiter.

  

Hallakko / D / Dun factor
dominoiva / dominant

 

HALLAKKO

Hevosmaailman kauneimpia ja samalla alkukantaisimpia värejä.

Peitinkarva on okran-, beigen- tai maitokahvin värinen, ja jouhet ja jalat ovat tummat.

Selässä kulkee usein siima - musta tai ruskea juova, joka kulkee selkärankaa pitkin hännäntyveen.


AA,EE,CC,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
++,++,++,D.,pp,zz,ff,oo,rr,gg,ww

Hallakko

Trans Horses, 1997
(Saattaa olla buckskin?
May be buckskin?)

Hallakko


DUN

The gene D. is responsible for all duns except for the claybank duns which are mostly Ccr horses.

An ancient and very beautiful colour, light yellowish of greyish brown with black points.

The shades vary from butter-coloured to mouse duns.

Causes color to become lighter and a dorsal stripe to appear on the back; perhaps also wild stripes on the legs and a stripe crossing from one sholder over the back to another. Legs and head are always of darker colour than the rest of the body.

Duns have a dorsal stripe and some have zebra markings on the legs.


Hallakko raudikko

AA,EE,CC,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
--,
ee,CC,D.,pp,zz,ff,oo,rr,gg,ww

ee D.

Missing


RED DUN

(Dun chestnut)

Light chestnut with mane and tail ranging from chestnut to yellowish orange; also yellow with cream mane and tail; dorsal stripe brown or chestnut.

Red dun
claybank dun
pinkish red with darkened points.


Hallakko ruunikko

AA,EE,CC,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
A.,E.,CC,D.,pp,zz,ff,oo,rr,gg,ww

A. E. D.

Norjan vuonohevonen
Tuomarinkylän Ratsastuskoulu, Helsinki, 1997
Norjan vuonohevonen / Norwegian Fjord Horse


YELLOW DUN

(Dun bay)

Light bay to yellow with black or black&white mane and tail and a black or brown dorsal stripe.

Yellow dun
Buckskin dun !!??
yellow or yellow red with black points.


HIIRAKKO

Hallakko musta

Alkukantainen väri, joka on muuten samanlainen kuin hallakko, mutta peitinkarva on harmaa. Sävyjä riittää lähes sinisestä hiirenväriseen.


AA,EE,CC,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
aa,E.,CC,D.,pp,zz,ff,oo,rr,gg,ww

aa E. D.

Missing
Tarpan Horse


MOUSE DUN

(Dun black)

Also blue dun, grulla.

Steal grey with black&white mane and tail and a black or brown dorsal stripe.

(tarpaanihevonen)
mouse gray color with black points.

Laimentaa karvan punaisen keltaiseksi. Ei juurikaan vaikuta karvan mustaan ja ruskeaan.  

CR-tekijä / cr / CR-factor
CC fully pigmented

CCcr
heterotsygootti / heterozygous
red diluted

Dilutes phaeomelanin (red/yellow) markedly and eumelanin (black/brown) a little.

VOIKKO

Punalaimennettu raudikko

Vaalea, jopa keltainen hevonen, jolla on valkeat tai kellertävät jouhet, on suomeksi yleensä voikko.

Voikon ja palominon eroihin palaamme myöhemmin käännöksissä.

Vanha nimitys värille on isabella.


AA,BB,EE,CC ,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
--,--,ee,CCcr,dd,pp,zz,ff,oo,rr,gg,ww

ee CCcr

Voikko
Elvis, Trans Horses, 1997

Voikko


PALOMINO

A red diluted chestnut

Yellow body color, flaxen to white mane and tail.

A light, butter-coloured horse with a white mane and tail.

The bb gene for chocolate brown causes pink-skinned palominos.

Very light "yellow" horses can also be called cream.


 

Punalaimennettu ruunikko


AA,EE,CC ,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
A.,E.,CCcr,dd,pp,zz,ff,oo,rr,gg,ww

A. E. CCcr

Missing


BUCKSKIN

A red diluted bay

Yellow (or cream?) body color, black points, (no stripe).


 

Punalaiemennettu musta


AA,EE,CC ,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
aa,E.,CCcr,dd,pp,zz,ff,oo,rr,gg,ww

aa E. CCcr

Missing


SMOKY

A red diluted black

Steal grey with metal gloss to black with red shining through. Or like a very dark bay or light black. There is something yeollowish to the coat.

Laimentaa karvan punaisen keltaiseksi ja karvan mustan

CR-tekijä / cr /CR-factor

CcrCcr
homotsygootti / homozygous
red diluted
black diluted

These CcrCcr horses are sometimes called blue eyed creams (BEC) or pseudo albinos or even whites.

 

Puna- ja mustalaimennettu raudikko


AA,EE,C C ,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
--,ee,CcrCcr,dd,pp,zz,ff,oo,rr,gg,ww

ee CcrCcr

Missing


CREMELLO

A red and black diluted chestnut

Cream to white body color, off-white points, blue eyes.


 

Puna- ja mustalaimennettu ruunikko


AA,EE,C C ,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
A.,E.,CcrCcr,dd,pp,zz,ff,oo,rr,gg,ww

A. E. CcrCcr

Missing


PERLINO

A red and black diluted bay

Cream to white body color, (cream or?) reddish points, blue eyes.


 

Puna- ja mustalaiemennettu musta


AA,EE,C C ,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
aa,E.,CcrCcr,dd,pp,zz,ff,oo,rr,gg,ww

aa E. CcrCcr

Missing


SILVERSMOKY

A red and black diluted black

Light steal grey or a very light clay color with pink skin and light brown eyes.

Very rare.

Homotsygoottinen CR yhdesä D:n kanssa ei juuri eroa heterotsygoottisesta.

CR + Hallakko / C + D / CR + Dun

The homozygous CR with D. will not show too clearly from the heterozygous CR.

Hallakko voikko
punalaimennettu raudikko hallakko

AA,EE,CC ,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
--,ee,CCcr,D.,pp,zz,ff,oo,rr,gg,ww

ee CCcr D.

Missing


WILD PALOMINO
DUN PALOMINO

A red diluted dun chestnut

Light yellow to cream body coloring. Mane and tail cream. Brown or yellow dorsal stripe.

 


Hallakko buckskin
punalaimennettu ruunikko hallakko

AA,EE,CC ,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
A.,E.,CCcr,D.,pp,zz,ff,oo,rr,gg,ww

A. E. CCcr D.

Missing


WILD BUCKSKIN

A red diluted dun bay

Lighter variant of the yellow dun. Body color is cream.


Hallakko smokey
punalaimennettu musta hallakko

AA,EE,CC ,DD,PP,ZZ,FF,OO,RR,GG,WW
A.,E.,CCcr,D.,pp,zz,ff,oo,rr,gg,ww

aa E. CCcr D.

Missing


WILD SMOKEY

A red diluted dun black

A lighter variant of the mouse dun. The main body color is yellowish grey.

Usean geenin yhdistelmä.

Kirjavat hevoset / Coloured horses

A combination of several genes.

KIRJAVAT

Suomalaisten kirjavien hevosten väreissä seikkailevat aivan muut eläimet kuin hevoset.

Laikukasta väriä kutsutaan lehmänkirjavaksi, kun pilkullinen on puolestaan tiikerinkirjava.

Lehmänkirjavalla voi olla valkeita laikkuja tummalla pohjalla tai päin vastoin.

Tiikerinkirjava taas on valkea hevonen, jolla on tummia pilkkuja.

TÄMÄ ON KOVIN VANHA TAPA LUOKITELLA KIRJAVAT. Ks. engl.kiel. sarake


Lehmänkirjava
Pippuri ('Pepper'), Trans Horses, 1997

LehmänkirjavaTiikerinkirjava
Lehmänkirjava & Tiikerinkirjava


COLOURED HORSES

In England, horses which have large patches of white and some other colour, are either piebald or skewbald.

The American terms are pinto, tobiano and overo (we will explain more about these later).

Horses that have black spots on a white surface are simply called spotted.

Appaloosas also have spots: the whole horse can be spotted, or it can have a so called blanket or roaning (see roan) on his rear end.
Top of Page

© Kurt Ristniemi, 1998 - 2000