Alkuun / Home

Kurt Ristniemi © 2000 - 2001

Updated 18.07.2005

1. Musta ja punainen kaiken pohjana

1. Black and red form the base

Hevosen väripohjan määrää kaksi geeniä: Agouti (A) ja Ekstensio (E). Ne ohjaavat punaisen (phaeomelaniini)  ja mustan (eumelaniini)  väripigmentin syntyä ja jakautumista. 

 • Ekstensio jakaa hevoset kahteen pääryhmään:
  - ruunikko-ruskea-musta
  - raudikko.

 • Agouti määrää värin ko. ryhmän sisällä: 

Horse's colour base is is determined by two genes: Agouti (A) and Extension (E). They guide how red (phaeomelanin) and black (eumelanin) pigments are formed and distributed

 • Extension divides horses to two groups:
  - bay-brown-black
  - chestnut

 • Agouti determines shade within the above group:

 Ekstensio ohjaa mustan syntyä: 
- e: ei mustaa, vain punaista
- +: mustaa ja punaista

Agouti ohjaa mustan jakautumisen
- +: jouhiin ja hiukan jalkohin
- A: jouhiin ja jalkoihin
- t: peitinkarvaan yhdessä punaisen kanssa
- a: peitinkarvaan tasaisesti

 

Extension guides formation of black: 
- e: no black, only red
- +: black and red

Agouti guides distribution of black
- +: slightly on points
- A: on points
- t: on coat together with red
- a: evenly on coat

(B=++) 

E

 +_  ee
 A  +_ Vaaleanruunikko
Light bay
Vaaleanrautias
Light chestnut
 A_ Ruunikko
Bay
Punarautias
Red chestnut
 t_ Ruskea
Brown
Raudikko
Standard chestnut
 aa Musta
Black
Tummanrautias
Liver chestnut

Olemme tottuneet jakamaan hevoset karkeasti kolmeen pääryhmään: raudikoihin, ruunikoihin ja mustiin, mikä on genotyypin (ulkoasun) mukaan täysin ymmärrettävää. Ruskeasta on lisäksi keskusteltu vilkkaasti.

Nyt näyttää siltä, että pohjalla onkin kahden geenin (Ekstensio, Agouti) yhteisvaikutus, eli 2x4 pohjaväriä, joille muut värit rakentuvat.

Olipa hevosen väri mikä hyvänsä, aina pohjalla on kuitenkin punaisen ja mustan luoma perusta.

We are used to think of three basic horse colours: chestnut, bay and black, which is quite easy to understand by phenotype (how they look). There has also been vivid discussion on brown.

It now seems though that the base colour is always a combination of two genes (Extension, Agouti) giving as many as 2x4 base colours, on which all other colours are based.

What ever the colour of a horse is, there is always the base of red and black underneath.

Ensimmäinen askelemme jakaa hevoset mustan värin perusteella kahteen päälinjaan:
- ruunikko - ruskea - musta
- raudikon eri sävyt

Our first step divides horses into two main lines by existence of black:
- bay - brown - black
- shades of chestnut

Kuitenkin muunkin nvärisiä hevosia on olemassa. Ja raudikoitahan on muunkin sävyisiä. Ekstension ja Agoutin lisäksi monet muut geenit vaikuttavat väriin...

Yet there are also other colours to horses. And there are also other shades of chestnut. Along with Extension and Agouti there are other genes affecting the colour...

 

Eroavia näkemyksiä

Differing views

Mustan sijasta ruskea eumelaniini

Eumelaniinista saattaa mustan lisäksi olla myös ruskea versio.  Eumelaniinin sävyä ohjannee Chocolate-geeni (B), jolla on kaksi alleelia:

- +: musta
- b: suklaanruskea peitinkarva, punertavanruskea iho.

'aa' tuottaisikin tällöin aidosti suklaanruskean hevosen eikä mustaa. Ja 'A_' tuottaisi ruskeajouhisen ja -jalkaisen ruunikon. Mikä puolestaan asettaa edellä olevan ruskean määritelmän kritiikille alttiiksi.

Brown eumelanin instead of black

There may also be a brown version of eumelanin. The shade is supposed to be guided by Chocolate gene (B) that has two alleles:

- +: black
- b: chocolate brown coat, pinkish brown skin

'aa' would here produce a truly chocolate brown horse instead of black. And 'A_' a bay with brown points. Which in turn makes the definition of brown above a suspect for criticism.

Alkuun / Home | Top of Page