Historiaa

Kurikan Visa, jonka nykyisenä puheenjohtajana

toimii Alpo Juvonen, perustettiin vuonna 1936

kokoamaan liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneet

kurikkalaiset yhteen koko paikkakuntaa kattavan

seuran puitteissa. Liikunta- ja urheilupainotteisesta

seurasta on kehittynyt vuosien mittaan useita jaostoja

käsittävä yleisseura. Seuran pääasiallinen toiminta

keskittyy seuraavien neljän jaoston ympärille:

-shakkiseura kokoontuu puheenjohtajansa Pentti

Latvalan johdolla peli-iltoihin työväentalolla

torstai-iltaisin klo 18.30.

-seuran naiset kokoontuvat puheenjohtajansa Paula

Korpisen johdolla kuntoilemaan keskiviikkoisin.

-lentopalloilijat kokoontuvat puheenjohtajansa Jyrki

Latvalan johdolla yksittäisiin lentopallo tapahtumiin

lähialueella.

-perhe liikunnan vastaavana toimii Kai Sippola.

-kunto liikunnasta vastaa Alpo Juvonen.

-pingis jaoston vastaava on Timo Haavisto