Mie ja perhe


Kauko Kuusela
Olen OPO eli oppilaanohjauksen lehtori Tervolasta. Valmistuin peruskoulun opinto-ohjaajaksi Joensuun korkeakoulusta - nykyisestä Joensuun yliopistosta - vuonna 1973, eli ensimmäisten joukossa Suomessa. Olin pitkään virkaiältään vanhin opinto-ohjaaja Lapissa ja vanhimpia koko Suomessa. Nyt olen lokakuusta 2004 lähtien ollut vanhuuseläkkeellä.

Työpaikka

Työpaikkani on ollut Tervolan kunnan yläasteella, eli nykyiseltä nimeltään Lapinniemen koululla (>yläkoulu). Ohjasin 7.-9.-luokkalaisia. Toimin Tervolassa yli 30 vuotta opinto-ohjaajana, viimeiset 20 vuotta oppilaanohjauksen lehtori -nimikkeellä.

Vapaa-aika

Työn ohessa vapaa-ajallani toimin mitä erilaisimmissa hankkeissa visionäärinä, sekä eri tiimeissä vetäjänä (mm. Meri-Lapin YKI-projektissa 1995-2000 projektin II koordinaattorina ja Paasilinna-toimikunnassa/työryhmässä 2001-2004 puheenjohtajana).

Samaan aikaan toimin vapaa-ajallani vuosikymmeniä Tervolan kunnan, Lapin eri kuntayhtymien ja erilaisten yhdistysten luottamustehtävissä. Tervolan kunnan luottamustehtävissä olen ollut eri tehtävissä kolmekymmentä (30) vuotta: varsinaisena kunnanvaltuuston jäsenenä 16 vuotta 1984-2000, kunnanhallituksen jäsenenä 12 vuotta 1984-1996, sekä eri lautakuntien ja toimikuntien jäsenenä tai kunnanhallituksen edustajana kunnan kaikilla hallintosektoreilla vuosina 1984-2004. Eri kuntayhtymien luottamustehtävissä olen toiminut parin vuosikymmenen aikana. Erilaisten yhdistysten puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, sihteerinä, hallituksen muuna jäsenenä ja tilintarkastajana yli 40 vuoden ajan.

Minulla on nyt menossa jäähdyttelyvaihe, eli olen vähentänyt luottamustehtäviäni ja ottanut vain joitakin uusia tehtäviä hoidettavakseni, muun muassa olen toiminut sukututkimuskurssien [perus- ja jatkokurssien] opettajana ja kurssinjohtajana [kursseja vuodesta 2000 alkaen].

Huomionosoitukset

Toiminnastani on minulle myönnetty erilaisia huomionosoituksia, mm. standaareja Suomen Kotiseutuliitolta (2000), Opettajien ammattiliitolta (2004), Oulun ort. seurakunnalta (2004), Tervolan kunnalta (2004); Suomen Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki (2000) ja kultainen ansiomerkki (2004); Kansalais- ja Työväenopistojen liiton KTOL:n kymmenvuotisansiomerkki (2003); Tervolan kunnan vuoden 2003 Tervola-mitali (2003); Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristi (2001).

Juuret

Juuriltani olen laatokankarjalainen, mutta syntynyt Savossa nykyisen Kuopion liitosalueella.
Koulupaikkakuntiani ovat olleet Kuopion mlk, Lahti (Lahden kansankorkeakoulu), Kajaani (Kajaanin seminaari) ja Joensuu (Joensuun yliopisto).