KAUKO KUUSELAN KOTISIVULLE

Kauko Kuusela  MIE JA PERHE

Email  kauko.kuusela [ at ] gmail.com


Olen  OPO eli oppilaanohjauksen lehtori Tervolasta. Valmistuin peruskoulun opinto-ohjaajaksi Joensuun korkeakoulusta
- eli nykyisestä Itä-Suomen yliopiston Joensuun koulutusyksiköstä - vuonna 1973, ensimmäisten joukossa Suomessa. Opoksi
valmistumiseni jälkeen suoritin vielä vuoden 1975 loppuun saakka jatkoarvosanaopintoja. Ennen opinto-ohjaajakoulutustani suoritin
kansakoulunopettajatutkinnon vuonna 1969. Vuonna 1969 sain myös kelpoisuuden kansalaiskoulun yleisaineiden tuntiopettajaksi.
Opinto-ohjaajakoulutuksen jälkeen 1973-1975 suorittamissani opinnoissa oli sivuopintoina muun muassa kouluhallinto-opintoja, 
joiden myötä sain kelpoisuuden myös rehtorin ja koulutoimenjohtajan virkoihin. Suunnitellut ja hyvin jatkuneet opinnot jäivät
"kesken" vuoden 1976 alussa pitkien tentti- ja opintomatkojen takia, eli 1970-luvulla piti opinnot ja tentit suorittaa siinä yliopistossa/
korkeakoulussa, missä oli kirjoilla - minullakin tenttiajomatka yhteen suuntaan oli 600 kilometriä. Luonnollisesti myös perheenlisäykset 
sekä kiinnostus kunnallispolitiikkaan vaikuttivat. Jäin Lappiin ja Tervolaan. 

2000-luvun alussa olin pitkään virkaiältään vanhin opinto-ohjaaja Lapissa ja vanhimpia koko Suomessa. Syksystä 2004 lähtien 
olen ollut vanhuuseläkkeellä.
Työpaikkani on ollut Tervolan kunnan yläasteella, eli nykyiseltä nimeltään Lapinniemen koululla (> yläkoulu).  Ohjasin
7.-9.-luokkalaisia. Toimin Tervolassa yli 30 vuotta opinto-ohjaajana, viimeiset 20 vuotta oppilaanohjauksen lehtori -nimikkeellä.
Työn ohessa vapaa-ajallani toimin mitä erilaisimmissa hankkeissa visionäärinä  sekä  eri tiimeissä vetäjänä (mm. Kemi-Tornion 
amk:n Meri-Lapin YKI-projektissa 1995-2000 projektin II koordinaattorina ja Paasilinna-toimikunnassa ja sittemmin työryhmässä
2001-2004 puheenjohtajana).
Samaan aikaan toimin vapaa-ajallani vuosikymmeniä Tervolan kunnan, Lapin eri kuntayhtymien ja erilaisten yhdistysten
luottamustehtävissä. Tervolan kunnan luottamustehtävissä olen ollut eri tehtävissä yli neljäkymmentä vuotta: mm. 
varsinaisena kunnanvaltuuston jäsenenä 16 vuotta 1984-2000, kunnanhallituksen jäsenenä 12 vuotta 1984-1996,
sekä eri lautakuntien ja toimikuntien jäsenenä tai kunnanhallituksen edustajana kunnan kaikilla hallintosektoreilla vuosina
1984-2004; vuosina 2004-2008 "jäähdyttelin" vielä kunnanhallituksen varajäsenenä. Eri kuntayhtymien luottamustehtävissä 
olen toiminut kolmen vuosikymmenen aikana. Erilaisten yhdistysten puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, sihteerinä, hallituksen 
muuna jäsenenä ja tilintarkastajana yli 40 vuoden ajan. Minulla on nyt menossa  jäähdyttelyvaihe, eli olen vähentänyt 
luottamustehtäviäni ja ottanut vain joitakin uusia tehtäviä hoidettavakseni, muun muassa olen toiminut sukututkimuksen perus- ja 
jatkokurssien opettajana ja kurssinjohtajana [kursseja vuodesta 2000 alkaen] sekä joissakin kuntayhtymissä ja kunnan lautakunnissa.

Toiminnastani on minulle myönnetty erilaisia huomionosoituksia, mm. standaareja Suomen Kotiseutuliitolta (2000), Opettajien
ammattiliitolta (2004), Oulun ort. seurakunnalta (2004), Tervolan kunnalta (2004); erilaisia ansiomerkkejä/ansiomitaleja/ansioristejä 
on tullut vuosien mittaan mm. Suomen Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki luottamustehtävista (2000) ja kultainen ansiomerkki virkatehtävistä
(2004); Kansalais- ja Työväenopistojen liiton KTOL:n kymmenvuotisansiomerkki (2003) ja kaksikymmenvuotisansiomerkki (2012)
aikuiskasvatusopettamisesta; Tervolan kunnan Pro Tervola-mitali nro 23 (2003); Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristi (2001).
Juuriltani olen  laatokankarjalainen,  mutta syntynyt Savossa nykyisen Kuopion liitosalueella.
Koulupaikkakuntiani ovat olleet  Kuopion mlk, Lahti(Lahden kansankorkeakoulu)Kajaani(Kajaanin seminaari) ja  Joensuu(Joensuun yliopisto)

Perheeseeni kuuluu
  Sirkka,  terveydenhoitaja ja sittemmin kouluterveydenhoitaja 
  Kimmo, HTM, opiskellut 
     Lapin yliopistossa hallintotieteitä ja tietotekniikkaa
  Teppo, FM, opiskellut
     Oulun yliopistossa luonnontieteitä
Lastenlapsia on yhteensä neljä.
Aikani menee nykyäänkin
  mitä erilaisimmissa luottamustehtävissä sekä 
     erilaisissa projektiluonteisissa tehtävissä 
  sukututkimuksessa, opetus- ja kirjoittamistyössä sekä 
     video- ja valokuvaamisessa 
  lenkkeillessä, pyöräillessä, sauvakävellessä
  omakotitalon eri töissä 

Päivitetty  10.01.2014