Johdanto
Kehä-ryhmä on alkoholismista kärsivien naisten ja miesten yhteenliittymä. Ryhmän ohjelma jakautuu tavallaan kolmeen osaan, joista kaksi ensimmäistä osaa muodostavat varsinaisen toipumisohjelman.


Ensimmäinen osa sisältää ehdotuksenomaisesti selvityksen siitä, mikä meitä on vaivannut ja mihin toimenpiteisiin meidän tulisi ryhtyä ja minkälaiset tavoitteet meidän tulisi elämällemme asettaa. Toinen osa selvittää miten meidän psyykemme eli henkinen minämme toimii sekä tiedon siitä mitä alkoholismi todellisuudessa on. Kolmas osa sisältää periaatteet, joiden pohjalta toimimme. Johdantoon sisällytämme näistä periaatteista ryhmätoiminnallisesti tärkeimmät.


Vaikka ryhmä on tarkoitettu varsinaisille alkoholisteille, voivat sen toimintaan osallistua kaikki, joiden elämässä alkoholinkäyttö on muodostunut ongelmalliseksi. Nimensä ryhmä on saanut siitä noidankehästä, johon alkoholinkäyttö on uhrinsa ja hänelle läheisimmät ihmiset eli myötäkärsijät saattanut.


Ryhmä käsittää alkoholismin henkisenä sairautena, mistä toipuminen ei edellytä minkäänlaista uskoa Jumalaan tai jumaliin. Tämän vuoksi ryhmä on tarkoitettu palvelemaan niitä alkoholinkäyttäjiä, joiden vakaumus ei perustu hengellisille arvoille. Toisaalta ryhmä ei toiminnassaan pyri muuttamaan jäsentensä henkilökohtaista vakaumusta. Tämä merkitsee, että hengellinen näkemys ei sinällään muodosta estettä ryhmän jäsenyydelle, mikäli jäsen pidättäytyy ilmaisemasta asiaan liittyvää näkemystään kaikessa ryhmän toiminnassa. Ryhmäiltoja ei muussakaan mielessä ole tarkoitettu yksityisen jäsenen vakaumuksen esittelyyn, olipa kysymyksessä sitten agnostinen, ateistinen, poliittinen tai muunlaiseen aatteellisuuteen perustuva vakaumus.


Ryhmä keskittyykin näin ollen vain alkoholismista tai alkoholinkäytöstä aiheutuvien alkoholiongelmien sekä elämänongelmien ratkaisemiseen tähtäimenään lopullinen koko elämän kestävä raittius oikein käsitettynä.


Kehä-ryhmä ei toiminnassaan ota kantaa mihinkään ulkopuoliseen. Ryhmä ei nouse puolustamaan tai vastustamaan ketään eikä ole yhteydessä tai yhteistyössä minkään järjestön tai laitoksen kanssa. Sen sijaan ryhmä järjestää avoimia tiedotustilaisuuksia, joihin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Lisäksi ryhmän jäsenet voivat pyydettäessä käydä selostamassa toimintaamme työpaikoilla, sillä ryhmälle ei muodostu vaaraa tällaisesta toiminnasta.


Kehä-ryhmä toimii jäsentensä vapaaehtoisen taloudellisen tuen avulla eikä ota vastaan ulkopuolisia lahjoituksia. Näin ollen ryhmässä ei synny ristiriitoja, joita raha tunnetusti aiheuttaa.


Kehä-ryhmän jäsenet eivät esiinny omilla nimillään julkisuudessa eli ryhmä omaksuu nimettömyysperiaatteen. Ryhmäiltoihin ei humalainen voi osallistua ja tämä sääntö on poikkeukseton.


Kehä-ryhmän toipumisohjelma on laadittu muuntautumiskykyiseksi eli se on tulevan kehityksen mukaisesti uudistuskykyinen. Ryhmän periaatteet suojaavat ryhmän toiminnan ulkoa ja mahdollisesti sisältäpäinkin uhkaavaa vaaraa vastaan, joten ryhmä voi vaaran havaitessaan suojautua laatimalla tarpeellisia sääntöjä.

Kokoontumisajat:
maanantai klo 19.00
torstai klo 19.00
Osoite:

Pispalan valtatie 54 A