>

Skarvstegar

Skarvstegssats Nor-BAS består av en bottenstege med stödben och mekanisk nivåutjämnare, två mellanstegar och en ledad toppstege. Dessutom medföjer en toppkonsol med snabblås och lyftögla monterad i centrum för 260 kg belastning. Skarvstycken och snabblås möjliggör en mängd kombinationer t ex:

• - Bottenstege och två mellanstegar som 7.5m lång anliggande stege.

• - Mellanstegar med toppkonsol, som takstege.

• - Mellanstegar använd som bro, tål en maxbelastning av 170 kg över en spännvidd på 4,5 meter.

• - Skarvstege som enkel anliggande stege.

• - Mellanstegar med toppkonsol använd vertikalt vid kajkant.

• - Botten-, mellanstege och toppkonsol med lyftögla för fäste av talja eller räddningsblock för max 260 kg belastning.

• - Automatiskt takstativ för nedtagning av önskad stege.

• Takstativet kan erhållas inbyggt med övre kåpa samt nedfällbar lucka baktill.

Instruktion