Tarja Kallio-Tamminen, Ph.D.

 

  • Tutkija, kouluttaja, tiedekirjoittaja

 

  • Researcher, lecturer and science writer, specializing in the conception of reality, foundations of quantum physics, and the eastern philosophy of mind

 

 

 

Address:

Hanhilahdentie 83

02510 Oitmäki

FINLAND

 

Tel. +358 9 8134873

       +358 50 3801094 (mobile)

 

e-mail kallio.tamminen@elisanet.fi

 

 

 

 

 

 

 


Koulutustarjonta:

  • Filosofian historia, tieteenfilosofia, epistemologia, metafysiikka
  • Kvanttimekaniikka ja todellisuuskäsitys
  • Todellisuuden ja tietoisuuden luonne intialaisessa ajattelussa

- Räätälöin kurssin asiakkaan toiveiden mukaisesti, alkeista yliopisto- tasoiseen peruskurssiin.

 

Tärkein suomenkielinen julkaisu:

 

  • KVANTTILAINEN TODELLISUUS, Fysiikka ja filosofia maailmankuvan muovaajina. 398 s. Yliopistopaino, Helsinki 2006.

 

”Tarja Kallio-Tammisen historiaa taustoittava ja syvällinen teos on erinomainen johdatus 1900-luvulla tapahtuneeseen maailmankuvan muutokseen. Samalla teos tarjoaa erinomaisen ja selkeän johdatuksen antiikin luonnonfilosofiaan, klassiseen fysiikkaan ja etenkin kvanttifysiikkaan, jota on syystäkin pidetty vaikeasti lähestyttävänä alana.”