taivaanrantakuva

Kuvia    Yhteystiedot & tilaus    Palaute    Linkkejä


Kati Westerlund:

MERENKULUN KAAVAKOKOELMA KANSIPÄÄLLYSTÖLLE

 

 

Merenkulun kaavakokoelma kansipäällystölle on julkaistu vuoden 2010 alussa ja koostuu nimensä mukaisesti laskukaavoista, joita kansipäällystö ja siihen opiskelevat voivat tarvita merenkulkuun liittyvissä laskuissa.

 

Kaavat on jaettu viiteen osioon, jotka ovat:

- terrestinen navigointi

- astronominen navigointi

- vuorovesi

- aluksen vakavuus

- lastilaskut

 Uusi painos on julkaistu maaliskuussa 2017!

Kirja sisältää sekä yksittäisiä kaavoja että laskumalleja, joissa kaavat ovat peräkkäin siinä järjestyksessä, jossa niitä tarvitaan erilaisissa laskutilanteissa. Kaavakokoelmassa on lisäksi käsinpiirrettyjä kuvia havainnollistamassa laskuja ja muistisääntöinä (kuten esim. astronomisen navigoinnin koordinaatistot).
 
Kirja ei sisällä matematiikan, fysiikan tai kemian kaavoja, sillä niitä varten on jo olemassa hyviä kaavastoja.

 

Kaavakokoelma ei ole itsessään oppikirja, vaan on tarkoitettu käytettäväksi työkaluna opetuksen ja oppimateriaalin rinnalla sekä muistin apuvälineenä myöhemmin.
 
Kaavakokoelma on A4-kokoinen, 164-sivuinen ja nelivärinen. Se on sidottu Wire-Q-menetelmällä, eli ns. kierresidonnalla, jotta se olisi mahdollisimman käytännöllinen pysyessään helposti auki juuri siitä kohdasta, josta kaavoja tarvitaan.

 

Kaavakokoelman on koostanut Kati Westerlund, joka valmistui Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta Merikapteeni amk -tutkintonimekkeellä vuonna 2009. Hän sai vahtiperämiehen pätevyydet aikaisemmin samana vuonna.                   Kaavakokoelma on myytävänä 25 € kappalehintaan + postikulut.© Mikko Westerlund 2010
Päivitetty 11.04.2017