CV
Jyri Jarkko Antero Hietamäki
syntynyt 1960 Tampereella
osoite Jyri Hietamäki
Lasitehtaantie 23
11100 Riihimäki
villa.lasihelmi(at)elisanet.fi
puh. 040-832 92 66
Taidemaalari, Kuvanveistäjä, Graafikko

Taide Koulutus
Hyvinkää taidekoulu 1987-1989
kursseja 1986 Taideteoll.korkekoulun opettajantyönlaitoksessa
Grafiikan ja Taidemaalauksen kursseja Tampereen Työväenopisto 1975-1981
Taiteilijaprofessori Tuula Lehtisen grafiikan kurssi 1984 Tampere
Anita Jensenin grafiikan kurssi 1985 Helsinki
FrescoStrappo-kurssi 2005 Bartolomeo Prencipe
Valokuvauksen kurssi 2014 2017 Vilja Tamminen
Grafiikan ja carborundum kursseja Hyvinkäällä ja Riihimäellä 1991-2006
WEB-kurssi (MAMA3) 2000-2001 Tampereen Yliopisto
Kuvanveistokursseja 1990 - kuvanveistäjä Arja Vilppo
taiteilija Olavi Suomela Sommittelu kurssi 2017
taiteilija Olavi Suomela Värioppi kurssi 2018

Teoksia esillä
julisteita Sissiteatterille 1975-1984
BREL ELÄÄ -juliste 1988
Hyvinkään taiteilija seuran avoinnäyttely 1990
Kesäyön uni -juliste William Shakespearen näytelmä 1991 Tampere
Riihimäen kuvataiteilijat ry:n vuosi- ja ryhmänäyttelyitä 1999-2015
"PISTE" -näyttely Hyvinkään taiteilija seura 2015 Promenadi Galleria

Jäsenyys ja luottamustoimet
Riihimäen kuvataiteilijoiden jäsen 1999 lähtien
johtokunnan jäsen ja nettivastaavanaCV ENGLISH
Jyri Jarkko Antero Hietamäki
born in 1960 in Tampere
address: Jyri Hietamäki
Lasitehtaantie 23
11100 Riihimäki
email: villa.lasihelmi (at) elisanet.fi
tel. +358 40832 92 66
Artist, Sculptor, Graphic Designer

Art Education
Hyvinkää Art School 1987-1989
courses in 1986 at the Art Teacher Workshop at The School of Arts, Design and Architecture
Graphics and Art Painting courses Tampereen Työväenopisto 1975-1981
Artistic Professor Tuula Lehtinen's Graphics Course 1984 Tampere
Anita Jensen's Graphics Course 1985 Helsinki
FrescoStrappo Course 2005 Bartolomeo Prencipe
Photography Course 2014 2017 Vilja Tamminen
Graphics and carborundum courses in Hyvinkää and Riihimäki 1991-2006
WEB course (MAMA3) 2000-2001 University of Tampere
Sculpture Courses 1990 - Sculptor Arja Vilppo
artist Olavi Suomela Composition course 2017
artist Olavi Suomela Värioppi course 2018

Works on display
posters for the Sissiteatter 1975-1984
"BREL ELÄÄ" poster 1988
Hyvinkää artist's club's Open Show 1990
William Shakespeare's play 1991 Tampere
Riihimäki's Visual Arts Association's Annual and Group Exhibitions 1999-2015
"PISTE" exhibition The Hyvinkää artist will celebrate the 2015 Promenade Gallery

Membership and trust
Member of Riihimäki's visual arts since 1999
Member of the Executive Board and webmaster


CV PÅ SVENSKA
Jyri Jarkko Antero Hietamäki
född 1960 i Tammerfors
adress: Jyri Hietamäki
Lasitehtaantie 23
11100 Riihimäki
email: villa.lasihelmi (at) elisanet.fi
tel. +358 40832 92 66
Konstnär, Skulptör, Grafisk Designer

Konstutbildning
Hyvinkää konstskola 1987-1989
kurser år 1986 på Konstindustriella högskolan
Grafik- och konstmålningskurser Tampereen Työväenopisto 1975-1981
Konstnärlig professor Tuula Lehtins grafikkurs 1984 Tammerfors
Konstgrafiker Anita Jensens grafikkurs 1985 Helsingfors
FrescoStrappo Course 2005 Bartolomeo Prencipe
Fotokurs 2014 2017 Vilja Tamminen
Grafik och carborundumkurser i Hyvinkää och Riihimäki 1991-2006
WEB-kurs (MAMA3) 2000-2001 Tammerfors universitet
Skulpturkurser 1990 - Skulptör Arja Vilppo
konstnär Olavi Suomela Composition Course 2017
konstnär Olavi Suomela Färg kurs 2018

Fungerar på displayen
affischer för "Sissiteatteri" 1975-1984 teatter i Tammerforss
"BREL ELÄÄ" affisch 1988 i Tammerforss
Open Show utställning Konstnärsgillet i Hyvinkää 1990
William Shakespeare spel 1991 Tammerfors
Riihimäen kuvataiteilijat ry. grupputställningarna års 1999-2015
"PISTE" utställning Konstnärsgillet i Hyvinkää "Promenadi Galleri" 2015

Medlemskap och förtroende
Medlem av Riihimäkis bildkonst sedan 1999 Konstnärsgillet i Riihimäki
Styrelseledamot och webmaster