Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseura on vuonna 2003 Jyväskylässä perustettu höyrylaivaperinnettä ja Lahtis -laivaan liittyvää perinnetietoa ja historiallista arvoa vaaliva yhdistys.

Seuran tarkoituksena on ylläpitää, kunnostaa ja entisöidä Lahtis -nimistä höyrylaivaa, pitää aktiivisesti yhteyttä elinkeinoelämään, viranomaisiin, tiedotusvälineisiin sekä laivahistoriallista tietämystä ja osaamista hallitseviin tahoihin. Yhdistys harjoittaa Lahtis -laivaa koskevaa julkaisutoimintaa ja tutkimusta sekä kerää ja säilyttää laivaan liittyvää perinnetietoa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Lahtis

Lahtis 1890-luvulla (Keski-Suomen museon kuva-arkisto)

Laskuri

Vierailijalaskuri on käynnistetty 28.07.2007.