NOUSE PYSTYYN JA OLE ROHKEA

Tomer Huhtamäki on Turun juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajana Suomen
juutalaisten seurakuntien keskusneuvostossa, jossa käsitellään myös antisemitismiä.

Meikäläinen, ei-juutalainen, on myös joutunut Kansallisen Vastarinnan silmätikuksi. Onko havaittu myös
Israel-järjestöissä vastaavia heihin liittyviä paineita?

-          Olemme havainneet, että siellä on käytännössä sekä poliittisia että uskonnolliseen identiteettiin
liittyviä paineita. Olemme olleet molemmat, sinä ja minä, monissa Patriootti-jutuissa mainittuina.
Olet näköjään päässyt samaan rintamaan. On tärkeätä, että on olemassa myös kristillisiä ja muita
liikkeitä, joiden edustajat uskaltavat nousta pystyyn ja sanoa, ettei tämä ole oikein. On tärkeätä,
että ihmisillä löytyy siihen rohkeutta.

Muslimit ovat tehneet Euroopassa iskuja ja Ruotsin Malmö on myös ollut esillä, ovatko nämä aiheuttaneet
paineita Kansalliselle Vastarinnalle aktivoitua? Sparraako tämä islamin aktivoituminen jotenkin heitä?

-          Mahdollista se tietysti on. Anarkistit ja vasemmistonuoret ovat olleet aktiivisia ja ehkä enemmänkin
tätä kautta väkivaltainen radikalisoituminen saa voimaa. Äärioikeisto ei ehkä yhdistä näitä toisiinsa,
sehän on selkeästi myös muslimivastainen monessa suhteessa,

Millaisena näet EU:n Palestiinan tunnustamisen prosessin?

-          EU:n ulkopoliittinen ja sisäinen ongelma on, että tungetaan mukaan problematiikkaan jonka
Eurooppa on itse kokannut. Jos katsomme kahden valtion prosessia taaksepäin ja jos
palestiinalaiset olisivat halunneet valtionsa, viettäisimme tänä vuonna sen 15-vuotispäivää.
Eurooppa pyrkii yhdeksi kokiksi jo solmussa olevaan soppaan ja mitä useampi kokki, sen huonompi soppa.

 Kirkon ulkomaanapu kohdistaa kieltojaan ns. miehitetyille alueille, mistä on kysymys?

-          Aktivistiporukoissa on se ongelma, että he pyrkivät olemaan osa ongelmaa eikä sen ratkaisu. Jos
konflikti on tätä laatua kuin se nyt on, niin ehkä on mahdotonta mennä väittämään yhden
osapuolen olevan aina väärässä. Balanssi asiassa kuin asiassa pitäisi löytää ja nähdä realistinen kuva
tilanteesta, koettaen sitä kautta mennä eteenpäin. Yksipuolisen kannan ottaminen konfliktin
osapuolen ajatuksiin on lähtökohtaisesti väärä. Meillä seurakunnissa on näin, että koska
äänestämme Suomessa emmekä Israelissa, on Israelin valtion ensisijainen tehtävä huolehtia
itsestään. Kun puhumme kansallisesta valtiosta, niin kyllä me myös täällä näemme, ettei Israel ole
aina oikeassa.

Toisen maailmasodan aikaan Suomen poliittinen koneisto oli hyvin pitkälle juutalaisten puolella. Silloin on
mm. perustettu Suomi-Israel Yhdistys ry. Sosiaalidemokraatit olivat voimakkaasti mukana, kuten Tanner,
Fagerholm ja Arvo Salo. Olen tätä murehtinut, että tilanne on nyt toinen esim. Tuomiojan kohdalla ja
miettinyt, miten sieltä suunnalta tuleviin jyrkkiin lausuntoihin voisi vaikuttaa?

-          Kyllä lausunnot ovat turhan jyrkkiä. Mielestäni sosiaalidemokraatit ovat menettäneet oman
identiteettinsä jossain määrin. On lähdetty enemmän populistiseen systeemiin mukaan.  Se on
surullinen tarina kokonaisuudessaan, koska mielestäni tämä yhteiskunta tarvitsee
sosiaalidemokraattista puoluetta ja niitä arvoja, mitä se alun perin on ajanut.

Vuoden 1967 sodassa Israel sai Suomesta tukea ja tilanteessa luotiin monenlaisia rinnalle tulemisen
mielikuvia. Nyt tilanne on kääntynyt: Israel on suurvalta ja sotilaallinen mahti. Joitakin tämä voi hämmentää.

-          Onkin hyvä katsoa asiaa lintuperspektiivistä: mikä on maa-alue ja mikä ympärillä oleva väestöpohja.
Onko todella kysymys alueella olevasta kahden valtion problematiikasta, vai onko kyseessä
laajempi kuva. Mikä on syy, että Eurooppa jossain määrin kääntää Israelille selkäänsä. Onko se
mahdollisesti energian saanti, koska Eurooppa on hyvin riippuvainen arabien raaka-aineen tuotannosta.

-          Lähi-idässä on yhä kalifaattiajattelua: Israelin valtion alue on ollut islamilaisen valtion hallinnassa,
samoin esim. Espanja. Ajatus on, että nämä valtiot tulee heille palauttaa. Tätä asiaa ei taideta
oikein ymmärtää?

-          Problematiikka on aika pitkälti siinä, että täällä ei ymmärretä. Vielä vähemmän ymmärretään Lähi-idässä,
että suuri enemmistö Lähi-idän valtioista ei katso lainkaan peiliin, vaan toistaa vanhaa siellä joskus ollutta
suurvalta-ajattelua, samoin siellä olevaa potentiaalia. Kun mennään takaisin kultakautta edeltävälle ajalle,
fundamentalismin tielle, n iin ehkä se ei olekaan vastaus tähän. Ehkä todetaan, että poliittinen järjestelmä
on täysin mätä. Ehkä se johtaa pyrkimään muihin ratkaisuihin, jotka olisivat lähempänä Länsi-Euroopassa
ja Israelissa olevaa arvopohjaa. Silloin maat kasvaisivat niin vahvoiksi, ettei niillä olisi tarvetta valloituksiin
tai yhden valtion tuhoamiseen.

Mitä YK:n puhuttelevat Israel-kannanotot mielestäsi heijastavat?

-          Poliittisen historian laitoksella, kun siellä aikanaan opiskelin, kukin lähti arvolähtökohdista laskemaan
YK:n jäsenvaltioita katsoen, mitkä ovat demokraattisia, öljystä riippumattomia demokratioita, mitkä
populistivaltioita ja mitkä diktatuureja. Minun lähtökohdiltani 51 - 54 % on diktatuureja, 25 % on
populistisia, demokraattisia on 25 %, joista 2-3 valtiota on öljystä riippumattomia. Ei voi olla kovin
 ihmeissään, mitä päätöksiä YK:sta tulee. Vuodelta 1975 päätös oli, että sionismi on ainoa kansallisaate
maailmassa, joka on rasistinen ja tuomittava.

Miten juutalaisena ja suomalaisena näet Raamatun profetiat, esim. Israelin kansan paluun juurilleen?

-          Tunnen kirjoitukset ja Jumalaan uskovana henkilönä otan ne tosissani. Silloin, kun puhun poliittisesta
kriisistä, en käytä niitä ollenkaan lähteenä. Juutalaisuuden keskeinen asia on mielestäni se, että kukin
henkilö hoitaa täällä olevan elämänsä ajan pyrkien tekemään asiat mahdollisimman oikeamielisesti, jotta
on oikeutettu tulevaan elämään. Voi olla, että elämme profeetallista aikaa ja lähestymme jotain aikaa. 
Siihen, miten profetiat toteutuvat, en uskalla ottaa mitään kantaa. Se ei ole minun asiani.

-          Muistaakseni Ben Gurionin sihteeri sanoi, että tällaisia henkilöitä kuten Gurion tulee maailmaan vain
1000 vuoden väliajoin. Kun profetian lukee ja katsoo uudelleen perustettua Israelin valtiota,
niin siitä pystyy tekemään liitoksia.

Haastattelu: Juhani Starczewski

Kuva: Martti Kortelainen

...........................................................................................................................................

Keren Kajemet Finland ry

Kotisivu

Laita sähköpostia Juhanille