Periaatteita, joiden perustalla pyrin elämään ja toimimaan:Jeshua on Messias!

Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava,
jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä.
Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden.
Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen.
Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
Jesaja 53

”Ja katsokaat sen kaupungin parasta,
johonka minä olen antanut teitä wietää,
ja rukoilkaa sen edestä Herraa,
sillä koska HÄN (JESHUA) menestyy,
niin myöskin te menestytte.”

Jeremian kirjan luku 29 ja jae 7

 

Psalmi 119
Jumalan sanassa on turva ja lohdutus
1. Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat!
2. Autuaat ne, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistaan, jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä,
3. jotka eivät vääryyttä tee, vaan vaeltavat hänen teillään!
4. Sinä olet asetuksesi säätänyt, että niitä tarkasti noudatettaisiin.
5. Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa, niin että noudattaisin sinun käskyjäsi!
6. Silloin minä en joudu häpeään, kun katselen kaikkia sinun käskyjäsi.
7. Minä kiitän sinua vilpittömällä sydämellä, kun opin sinun vanhurskautesi oikeudet.
8. Minä noudatan sinun käskyjäsi, älä minua peräti hylkää.
9. Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi.
10. Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni, älä salli minun eksyä pois sinun käskyistäsi.
11. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.
12. Kiitetty ole sinä, Herra, opeta minulle käskysi.
13. Huulillani minä julistan kaikki sinun suusi oikeudet.
14. Minä iloitsen sinun todistustesi tiestä, niinkuin kaikkinaisesta rikkaudesta.
15. Minä tutkistelen sinun asetuksiasi ja katselen sinun polkujasi.
16. Minä iloitsen sinun käskyistäsi enkä sinun sanaasi unhota.
17. Tee palvelijallesi hyvin, että minä eläisin ja noudattaisin sinun sanaasi.
18. Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä.

Raamattu sanoo esivallan olevan Jumalan asettama, siksi koenkin tärkeänä yhteiskunnallisen vaikuttamisen.  
Jumalan kymmenen käskyn (2 Moos 20:1-17)
perustalle rakennettu elämä ja toiminta kestää kaikkina aikoina ja olosuhteissa, 
vaikka tämän maailman tilanteet voivat vaihdella nopeasti ja rajustikin. 

Raamatullinen avioliitto ja perhe ovat terveen ja tasapainoisen elämän perusta.
ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE  3:1-8 
VAIMOJEN TULEE OLLA MIEHILLEEN ALAMAISIA JA PUETUT SISÄLLISEEN KAUNISTUKSEEN, 
MIESTEN TULEE OSOITTAA VAIMOILLEEN KUNNIOITUSTA, KOSKA NÄMÄ OVAT SAMAN ARMON PERILLISIÄ.
Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta 
sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, 
ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa 
oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös 
muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; niin oli Saara kuuliainen 
Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään 
itseänne peljättää. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa 
heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. Ja lopuksi: olkaa 
kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä.

Jumalan sanan mukainen elämä aviopuolisoiden, lasten ja lähimmäisten välillä luo kestävän kehityksen perusteet ajasta iankaikkisuuteen. 
PSALMI 128:1-6 
JUMALAAPELKÄÄVÄISTEN KOTIONNI
Matkalaulu. Autuas on jokainen, joka pelkää Herraa, joka vaeltaa hänen teillänsä. Sinä saat nauttia kättesi ansion; onnellinen sinä, 
sinun käy hyvin! Niin kuin hedelmällinen viiniköynnös on sinun emäntäsi sinun huoneesi perällä, niin kuin öljypuun vesat ovat sinun 
lapsesi sinun pöytäsi ympärillä. Sillä katso, näin siunataan mies, joka Herraa pelkää. Siunatkoon Herra sinua Siionista, niin sinä saat 
kaikkina elinpäivinäsi nähdä Jerusalemin onnellisena, saat nähdä lastesi lapset. Rauha Israelille!

Psalmi 127:3-5
Katso, lapset owat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anto. Kuin nuolet wäkewän kädessä, niin owat nuorukaiset. Autuas on se, 
jonka wiini on niitä täynnänsä; ei ne häwäistä, koska heillä wihollistensa kanssa portissa tekemistä on. 

Arvostetaan omaa maatamme, jonka KAIKKIVALTIAS on meille antanut:

Muistele muinaisia päiviä, ajattele menneiden sukupolvien vuosia. Kysy isältäsi, niin hän sen sinulle ilmoittaa, vanhimmiltasi, 
niin he sen sinulle sanovat. Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat 
israelilaisten luvun mukaan. Sillä Herran kansa on hänen osuutensa, Jaakob on hänen perintöosansa. Viides Mooseksen kirja 32:7-9

Mooseksen puheen jatkoa: Israel rakastakoon HERRAA kaikesta sydämestään:
"Ja nämä ovat ne käskyt, säädökset ja oikeudet, jotka Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teille opettaa, että seuraisitte niitä siinä 
maassa, jota te menette ottamaan omaksenne - että sinä pelkäisit Herraa, sinun Jumalaasi, ja noudattaisit kaikkia hänen säädöksiänsä 
ja käskyjänsä, jotka minä sinulle annan, sekä sinä että sinun poikasi ja poikasi poika, kaikkena elinaikanasi, ja että saisit kauan elää.
Niin kuule siis, Israel, ja noudata tarkoin niitä, että, niinkuin Herra, sinun isiesi Jumala, on sinulle luvannut, menestyisit ja te lisääntyisitte 
suuresti siinä maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä.
KUULE, ISRAEL! HERRA MEIDÄN JUMALAMME, HERRA ON YKSI.
Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.
Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi.
Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.
 Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi.
Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.
Viides Mooseksen kirja 6:1-

Israelin merkityksen ymmärtäminen on tärkeää niin yksilöihmiselle kuin kansakunnille:

Papillinen siunaus:
”HERRA siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; HERRA valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; 
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, 
ja minä siunaan heitä.”  
   Neljäs Mooseksen kirja 6:24-27 

1 Mooseksen kirja 12:3
”Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”  

2 Mooseksen kirja 4:
22. Sano silloin faraolle: 'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani;
23. sentähden minä sanon sinulle: Päästä minun poikani palvelemaan minua. Mutta jos kieltäydyt päästämästä häntä, niin katso, 
minä tapan sinun esikoispoikasi.'"

2 Mooseksen kirja 19:5-6
”Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. 
Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sano nämä sanat israelilaisille.”  

KOLMAS MOOSEKSEN KIRJA, LEVITICUS 26
LUPAUKSIA JA VAROITUKSIA
40. Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan, sen että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan,
41. jonka tähden minäkin kävin heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan. 
Silloin heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyrtyy, ja silloin he sovittavat syntivelkansa.
42. Ja silloin minä muistan liittoni Jaakobin kanssa ja muistan liittoni Iisakin kanssa ja liittoni Aabrahamin kanssa, ja minä muistan myös maan.
43. Mutta ensin tulkoon maa tyhjäksi heistä ja saakoon hyvityksen sapateistansa olemalla autiona, niin kauan kuin he ovat poissa; 
ja he sovittakoot syntivelkansa sen tähden, juuri sen tähden, että he hylkäsivät minun säädökseni ja että heidän sielunsa vieroi minun käskyjäni.
44. Mutta sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa, en minä heitä hylkää enkä viero heitä niin, 
että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni heidän kanssansa; sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa.
45. Ja minä muistan heidän hyväksensä liiton heidän isiensä kanssa, jotka minä vein pois Egyptin maasta kansojen silmien edessä, 
ollakseni heidän Jumalansa. Minä olen Herra."
46. Nämä ovat ne käskyt, säädökset ja lait, jotka Herra asetti itsensä ja israelilaisten välille Siinain vuorella, Mooseksen kautta.

Psalmi 2
TURHA ON TAISTELLA HERRAN VOIDELTUA VASTAAN.
1. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
2. Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan:
3. "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä".
4. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä.
5. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan:
6. "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni".
7. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.
8. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.
9. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niinkuin saviastian sinä särjet heidät."
10. Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari.
11. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella.
12. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.

JESAJA 2
JERUSALEMIN TEMPPELIN VUORI KOROTETAAN JA TULEE RAUHANVALTAKUNNAN KESKUKSEKSI. 
HERRAN TUOMIOPÄIVÄ NÖYRYYTTÄÄ IHMISYLPEYDEN JA MASENTAA KAIKEN IHMISMAHDIN.
1. Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista.
2. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.
3. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä
 ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana".
4. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa 
ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.
5. Jaakobin heimo, tulkaa, vaeltakaamme Herran valkeudessa.

JESAJA 45
KOORES KUTSUTAAN VAPAUTTAMAAN HERRAN KANSA. PAKANAKANSAT TUNNUSTAVAT HERRAN TOTISEKSI JUMALAKSI.
1. Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä
olen tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkaitten kupeilta vyöt, että ovet hänen edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi:
2. Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat, minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat.
3. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä, Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä, Israelin Jumala.
4. Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden minä kutsuin sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tuntenut.
5. Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne,
6. jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole yhtäkään: minä olen Herra, eikä toista ole,
7. minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden; minä, Herra, teen kaiken tämän.
8. Tiukkukaa, te taivaat, ylhäältä, vuotakoot pilvet vanhurskautta. Avautukoon maa ja antakoon hedelmänänsä pelastuksen, versokoon se myös vanhurskautta. 
Minä, Herra, olen sen luonut.
9. Voi sitä, joka riitelee tekijänsä kanssa, saviastia saviastiain joukossa - maasta tehtyjä kaikki! Sanooko savi valajallensa: "Mitä sinä kelpaat tekemään? 
Sinun työsi on kädettömän työtä!"
10. Voi sitä, joka sanoo isälleen: "Mitä sinä kelpaat siittämään?" ja äidilleen: "Mitä sinä kelpaat synnyttämään?"
11. Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, joka on hänet tehnyt: Kysykää tulevaisia minulta ja jättäkää minun haltuuni minun lapseni, minun kätteni teot.
12. Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle; minun käteni ovat levittäneet taivaan, minä olen kutsunut koolle kaikki sen joukot.
13. Minä herätin hänet vanhurskaudessa, ja minä tasoitin kaikki hänen tiensä. Hän rakentaa minun kaupunkini ja päästää vapaiksi minun pakkosiirtolaiseni 
ilman maksua ja ilman lahjusta, sanoo Herra Sebaot.
14. Näin sanoo Herra: Egyptin työansio ja Etiopian kauppavoitto ja sebalaiset, suurikasvuiset miehet, tulevat sinun tykösi, tulevat sinun omiksesi. 
Sinun perässäsi he käyvät, kulkevat kahleissa, sinua kumartavat, sinua rukoilevat: "Ainoastaan sinun tykönäsi on Jumala, ei ole toista, ei yhtään muuta jumalaa".
15. Totisesti, sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä Vapahtaja.
16. Häpeän ja pilkan he saavat kaikki, pilkan alaisina he kulkevat kaikki, nuo kuvien tekijät.
17. Mutta Israelin pelastaa Herra iankaikkisella pelastuksella, te ette joudu häpeään ettekä pilkan alaisiksi, ette ikinä, hamaan iankaikkisuuteen saakka.
18. Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, 
asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole.
19. En ole minä puhunut salassa, en pimeässä maan paikassa; en ole sanonut Jaakobin jälkeläisille: 
etsikää minua tyhjyydestä. Minä Herra puhun vanhurskautta, ilmoitan, mikä oikein on.
20. Kokoontukaa ja tulkaa, lähestykää kaikki, te henkiinjääneet kansakunnista. Eivät ne mitään ymmärrä, jotka kantavat puukuviansa ja rukoilevat jumalaa,
 joka ei voi auttaa.
21. Ilmoittakaa ja esiin tuokaa - neuvotelkoot keskenänsä - kuka on tämän julistanut hamasta muinaisuudesta, aikoja sitten ilmoittanut? Enkö minä, Herra! 
Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä.
22. Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole.
23. Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle 
jokaisen kielen valansa vannoman.
24. Ainoastaan Herrassa - niin pitää minusta sanottaman - on vanhurskaus ja voima. Hänen tykönsä tulevat häveten kaikki, jotka ovat palaneet vihasta
 häntä vastaan.
25. Herrassa tulee vanhurskaaksi kaikki Israelin siemen, ja hän on heidän kerskauksensa.

Uusi seurakunta, johon muukalaiset liittyvät:
Näin sanoo Herra: Noudattakaa oikeutta ja tehkää vanhurskaus, sillä minun autuuteni on lähellä ja minun vanhurskauteni ilmestyy.
Autuas se ihminen, joka tämän tekee, se ihmislapsi, joka tässä pysyy, joka pitää sapatin eikä sitä riko, joka varoo kätensä tekemästä mitään pahaa!
Älköön sanoko muukalainen, joka on liittynyt Herraan: "Herra erottaa minut peräti kansastansa", älköönkä kuohittu sanoko: "Minä olen kuiva puu".
Sillä näin sanoo Herra: Kuohituille, jotka pitävät minun sapattini ja valitsevat sen, mikä minulle otollista on, ja pysyvät minun liitossani, heille minä 
annan huoneessani ja muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka on poikia ja tyttäriä parempi; minä annan heille iankaikkisen nimen, joka ei häviä.
Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka 
pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa 
ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.
Herra, Herra sanoo, hän, joka kokoaa Israelin karkoitetut:
Minä kokoan vielä muitakin sen koottujen lisäksi.
Kaikki kedon eläimet, tulkaa syömään, te metsän eläimet kaikki. Jesaja 56:1-9

Ja teidän silmänne saavat nähdä sen, ja te sanotte: "Herra on suuri Israelin rajojen ulkopuolellakin". Malakia 1:5

SAKARJA 2
KOLMAS NÄY: MIES, JOLLA ON MITTANUORA.
1. Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oli mies ja hänen
kädessänsä mittanuora.
2. Minä sanoin hänelle: "Mihin sinä olet menossa?" Ja hän vastasi minulle: "Mittaamaan Jerusalemia, nähdäkseni, kuinka leveä ja kuinka pitkä se on oleva".
3. Ja katso, enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle, ja toinen enkeli lähti häntä vastaan.
4. Ja hän sanoi tälle: "Juokse, puhu tälle nuorukaiselle ja sano: Jerusalem on oleva muuriton paikkakunta, sillä niin paljon siinä on ihmisiä ja eläimiä.
5. Mutta minä olen oleva, sanoo Herra, tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä.
6. Voi, voi, paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra! Sillä minä olen hajottanut teidät neljään taivaan tuuleen, sanoo Herra.
7. Voi, Siion, pelastaudu, sinä, joka asut tytär Baabelin luona!
8. Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, 
se koskee hänen silmäteräänsä.
9. Sillä katso, minä heilutan kättäni heitä vastaan, ja he joutuvat orjiensa saaliiksi. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut.
10. Riemuitse ja iloitse, tytär Siion! Sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra.
11. Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, 
että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi.
12. Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin.
13. Vaiti Herran edessä, kaikki liha! Sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa."


Ps. Saa ottaa yhteyttä tai tulla käymään![Etusivu] [Kunnallisvaalisivu] [Kuka Olen?] [Luottamustoimeni] [Koulutukseni ja työkokemukseni] [Periaatteeni] [Linkkejä] [E-mail]

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Päivitetty 21.11.2009                                               Lähetä sähköpostia Juhanille