ENSIMMÄINEN VALTAKUNNALLINEN
YHTEISKRISTILLINEN RAAMATTUMARSSI
JYVÄSKYLÄ JA SUOMI JEESUKSELLE!

MIEHET MARSSIN TAKANA 


Jyväskylässä lauantaina 8.2.2014 järjestettävän Raamattumarssin ydinjoukon muodostaa viiden miehen ryhmä. 
Marssia edeltävänä lauantaina joukko oli tekemässä julisteita ja pohti samalla, miksi marssia Raamatun 
puolesta, mitä odotuksia heillä on marssin suhteen sekä omaa suhdettaan Raamattuun, Jumalan Sanaan.

 

Juhani Starczewski, olet laittanut alulle tämän marssin, miksi?

Olimme Jannen kanssa mukana ylistys- ja rukoustilanteessa. Janne tuli tilaisuuden jälkeen kyselemään, 
mitä kuuluu yhteiskunnalliselle saralle ja vastasin, ettei kurjuutta kummempaa: velkaa ja saneerausta on 
tulossa kaupunkiin. Raamattu-asia oli siinä myös esillä. Siitä sitten kehittyi ajatus Raamattumarssista. 
Meitä on viiden miehen ydinryhmä tätä suunnittelemassa sekä muita, jotka toteuttavat omaa 
osuuttaan. Innostunutta porukkaa on tullut mukaan, mutta toisille marssi on tullut liian nopeasti. 
Marssi toteutuu nyt niiden nopeasti mukaan lähtevien kanssa.

Oma arvioni ja muiden arviot osallistujien määrästä liikkuvat 100 -150 paikkeilla, mutta ilmeisesti osallistujamäärä 
menee yli sen. Informaatiota marssista on levinnyt laajalti mm. sähköpostin ja lehtimainoksen kautta.

Näen Raamatun aseman huonona tämän päivän yhteiskunnassa. Raamattu ei ole menettänyt arvovaltaansa, 
mutta ihmiset eivät ymmärrä mistä on kysymys. Uskovatkin saattavat hävetä evankeliumia ja Raamatun Sanaa. 
Presidentti Kyösti Kallio herätti talvisodan aikaan suomalaisia rukoilemaan. 
Tällaisia johtajia ja yksilöihmisiä me tarvitsemme tässä maassa nyt.

Mitä Raamattu sinulle merkitsee?

Raamattu on minulle yhtä kuin Jeesus, pelastus ja koko elämä. Vuonna 1987 tulin uskoon.  Olin osallistunut 
Helsinki Missioon. Sen jälkeen kotona makuuhuoneeseen tuli kirkkaus, josta kuuluivat sanat: Juhani, kaikki 
sinun syntisi on annettu anteeksi. Kysyin, että kaikkiko? johon vastattiin: kaikki. Silloin minä tulin uskoon.

Pyrin itse lukemaan Raamattua niin paljon kuin ennätän. Luen tutkien ja käytän nettiraamattua, jossa 
voi verrata eri raamatunkäännöksiä keskenään. Erityisesti Jesaja 53 on tullut rakkaaksi, kun tajuaa 
sen syvyyden, että voimme kaikki sairautemme, kipumme ja syntimme heittää Jeesuksen päälle.  
Hänen kauttansa me olemme parannetut. 
Toinen kohta on Jeremia 29:7 
”Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen 
puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.”  
(33/38 Raamattu
Biblia sanoo: ”kun hän menestyy, niin tekin menestytte”, eli Jeesus menestyy. 
Tämä on tärkeä asia, kun Jeesus menestyy, silloin mekin menestymme.

Olet näkyvä persoona täällä Jyväskylässä ja mukana monenlaisissa ympyröissä, 
oletko löytänyt Raamatusta Sanan näihin tilanteisiin?

Jatkuvasti tulee näitä tilanteita. Pyhä Henki on johdattanut yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, 
esim. äänestyksissä ja päätöksissä. Voin sanoa, että päivittäin koen johdatusta. Se on rukousta ja 
toimintaa Jeesuksen kanssa, hänen johdattamanaan.

Jumalan Sana on tiukka asia nykypäivänä eikä sen lainaamista aina kestetä mediassa. Asia pitäisi selittää 
jotenkin omin sanoin. Olen sanonut, että jos asia on Raamatussa sanottu selkeästi yhdessä lauseessa, 
niin en ala sitä omin sanoin kymmenellä lauseella selittämään. Eihän siitä tule mitään.

Millaiset odotukset sinulla on marssin suhteen?

Herätys jatkuu ja menee eteenpäin. Tämä herätys on erilainen kuin mikään muu tähän mennessä. 
Hilja Aaltonen aikoinaan profetoi herätyksestä. Hän sanoi, ettei kuole ennen kuin herätys alkaa. 
Monelle asia jäi epäselväksi. Koen, että herätys alkoi 2012 keväällä Hotelli Paviljongin Raamatuista, 
jolloin Jumalan sormi tuli hotellin päälle. Isot herrat tekivät parannusta ja ottivat vastaan Raamatut, 
jotka olivat ensin kieltäneet.

 

Janne Hölttä

Tulin mukaan, koska mielestäni Raamatun arvovaltaa pitää puolustaa myös marssimalla. Tämä on samalla 
rukouskävely. Jumalan Sana on marssilla esillä kylttien muodossa ja julistaa näin evankeliumia.

Pyrin itse lukemaan Jumalan Sanaa päivittäin. Se on muuttanut valtavasti omaa elämääni, tuonut siihen sisältöä ja 
syvyyttä.  Jo kotona opetettiin näitä asioita ja kun aloin itse lukea Raamattua, se tuli sitä kautta rakkaaksi. Jumalan 
Sana on tuonut turvallisuutta ja sellaisia arvoja, jotka mielestäni ohjaavat elämää eteenpäin terveitä raiteita pitkin.

Mielestäni Suomessa ei tänä päivänä ojentauduta Jumalan Sanan mukaisesti ja sen takia on tärkeää muistuttaa, 
että on olemassa ihmisiä, jotka uskovat Raamattuun Jumalan Sanana ja haluavat ojentautua sen mukaan.

Toivon marssin tuovan positiivista julkisuutta Jumalan Sanalle ja kristityille, ja 
että mahdollisimman moni kuulisi Jeesuksesta ja voisi tulla uskoon.

 

Harri Mäenpää

Kun minua pyydettiin mukaan, oli selkeä juttu tulla esiin Sanan puolesta tässä kaupungissa. 
Evankelioimistoimintaa olemme ennenkin harrastaneet ja siinä mielessä tämä oli luonnollista. Olin 
11-vuotias, kun löysin Jumalan Sanan elämääni, 30 vuotta olen saanut Herran seurassa kulkea.

Jumalan Sana on minulle elämänlähde ja -perusta. Kaikkien sanojen keskellä Jumalan Sanalla on korkein 
auktoriteetti.  Luen Sanaa päivittäin, säännöllisesti ensin evankeliumit ja sitten siirryn Apostolien tekoihin.  
Jeesuksen sanat ovat hyvin  suoria ja puhuttelevia. Jumalan Sana tutkii itseä ja omaa elämää joka kerta 
sitä lukiessa, mutta se myös rohkaisee hyvin paljon. Jumala on tehnyt suuria tekoja.

Tämän päivän ihmisille on voimassa sama perusevankeliumi: Jeesus on Jumalan Poika ja häneen uskomalla saa 
synnit anteeksi. Hän antaa levon, rauhan ja voiman elämään. Ne ovat keskeisiä asioita, joita koen Jumalan 
Sanan äärellä. Arjessa kun teen töitä, kohtaan monenlaisia teknisiä haasteita, 
mutta Herra rohkaisee kaikkien tilanteiden keskellä.

Olen huomannut, että uskovien keskellä kiinnostus Sanaa kohtaan on lisääntynyt viime aikoina. Toivon 
uskovien ja seurakuntien heräävän ja nousevan Jumalan Sanan puolesta. On olemassa monenlaista vastakkain 
asettelua, mutta marssissa  emme siihen kiinnitä huomiota, vaan olemme Jumalan Sanan puolesta. Tämä 
maailma tarvitsee Sanan valoa, sen kautta ihminen pelastuu, saa voimaa elämäänsä ja maailma muuttuu.

Uskon ja toivon, että marssi muuttaa tämän kaupungin ja myös Suomen ilmapiiriä niin, että Jumalan Sanan kunnioitus 
kasvaa ja uskovien keskellä viriää tuli, jolloin uskallamme tuoda Sanaa rohkeasti esiin niin yksilöinä kuin yhteisöinä.

Marko Luomala

Innostuin mukaan, koska tämä oli vähän kuin uusi asia, eihän tällaista ole koskaan ennen järjestetty. 
Ihmiset usein sanovat, ettei ole mitään uutta. Toisaalta he eivät myöskään uskalla lähteä mihinkään, 
eivätkä sitten tule uskoon.

Raamattu merkitsee minulle hyvin paljon ja sanoisin, että viimeisen vuoden aikana sen merkitys on 
lisääntynyt. Itselleni rakas on Jeremian kirja kokonaisuudessaan. Luen Raamattua päivittäin, sekä 
järjestelmällisesti että paikkoja etsien. Olen saanut Raamatusta hyviä ohjeita esim. perhe-elämään 
ja lapsiin liittyen.

Mielestäni Raamatun Sanaa ei arvosteta tarpeeksi, se on vain jotenkin jäänyt. Monet ihmiset eivät 
halua uskoa Jumalaan. Raamatusta ja Jumalasta puhumista jopa pelätään. Olen huomannut, että varsinkaan 
nuorempi väestö ei uskalla tunnustaa lukevansa Raamattua. Ehkä vanhempi väestö paremmin uskaltaa 
näyttää kiinnostuksensa Raamattuun.

Tuntuu siltä, että Jyväskylä kaipaa nyt herätystä. Odotan marssin herättelevän 
ihmisiä ajattelemaan, että yksi vaihtoehto voisi olla uskoon tulo.

 

Markku Salonen

Raamattuun on kirjoitettu. ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta 
lähtee.'"
  (Matteus 4:4) Mietin Raamattua lukiessa mitä tarkoittaa, kun Jumala sanoo, että Hän nöyryytti, opetti, 
kuljetti erämaassa ja antoi sinun nähdä nälkää. Jumala opetti minulle käytännössä tämän paikan merkityksen: 
”Palvelkaa Herraa, Jumalaanne, niin hän siunaa sinun ruokasi ja juomasi, ja minä pidän puutteen sinusta kaukana.
(2. Moos.23:25) Elämässäni oli tilanne, jossa tämä kirjaimellisesti toteutui. Jos luen ja uskon niin kuin on kirjoitettu, 
silloin myös saan, niin kuin on kirjoitettu. Raamattu on ainoa, mikä kestää. Jos ihmiseltä häviää kaikki toivo, 
ei mikään inhimillinen turva pysty takaamaan sellaista sielunrauhaa, minkä Pyhä Henki tuo Raamatun Sanan 
kautta. Jumalan Sana tulee kohti, tyynnyttää sydämen myrskyn ja antaa luottamuksen, aina päivän kerrallaan. 
Silloin jaksaa nousta tunteiden syvyydestä, yksinäisyydestä, masennuksesta ja mitä milloinkin ihmisellä on. 
Jumalan Sana on ainoa, joka pystyy kantamaan, nostamaan ja eheyttämään. Jumala 
antaa myös uskon Sanaansa ja Hän itse meissä on uskollinen Sanalleen.

Löysin uskon elämääni 29.12.1990. Olin yksin kotona.  Meille oli jostain tullut Tapio Nousiaisen kirja 
Yksi ainoa elämä
. Olin nähnyt kirjan monta kertaa ja heittänyt aina syrjään. Silloin uudenvuodenaattona 
päätin lukaista kirjan, koska se oli niin ohut. Siinä Jumalan Pyhä Henki mursi minut täydellisesti ja näytti, 
että nyt sinulla Markku on mahdollisuus löytää tai kadottaa. Minulle tehtiin selväksi, että jos jatkan nykyistä 
elämäntyyliä, se tuhoaa minut ja vie helvettiin. Polvistuin yksin, murruin ja itkin pitkän aikaa. Sen jälkeen 
tuli rauha, lepo ja ilo. Nousin ylös ja aloin karkeloida ja iloita kuin Daavid aikoinaan. Kaikki paino oli pois, 
pöytä oli puhdas. Sitten vasta tajusin, että olimme jo sopineet uudenvuoden juhlista alkoholin kera. Mitäs 
minä nyt teen? Pullot olivat jo valmiina. Kysyin uskovalta ystävältä neuvoa ja hän sanoi: mene vaan juhliin, 
jos olet sydämessäsi tehnyt ratkaisun, kyllä Jeesus pitää sinusta huolta juhlissa ja juhlien jälkeen. Menin 
juhliin joissa muut sanoivat: olet jotenkin erilainen, mitä sinulle on tapahtunut? Siitä alkoi 
aikamoinen löyly. Silloin Jumalan Sana tuli voimakkaasti mukaan ja elämäni muuttui täysin. 

Muistan, kuinka ollessani pieni poika naapurissani asui uskovainen Niskasen parsikunta, joiden oma poika 
oli kuollut pienenä. He pyysivät minua mukanaan kokoukseen. Nappasin palloni mukaan ja lähdin. 
Istuin kokouksessa ja ihmettelin, miksi ihmiset kävivät edessä ja pois tullessaan itkivät. Rouva selitti, 
että ihmiset ovat tehneet jossain asiassa väärin. Nyt he käyvät tunnustamassa sen Jumalalle ja pyytävät 
tekoa anteeksi. Rouva kysyi, olenko minä joskus tehnyt jotain sellaista? Silloin menin alttarille ja saarnamies 
siunasi minut. Kotona ei Raamattua luettu eikä kukaan opettanut Jumalan Sanaa, siksi kesti noin pitkään löytää Jeesus.

Mieluisia paikkoja Raamatussa on monia. Alusta asti on ollut kohta: "Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, 
jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee." 
(Psalmi 32:8) Olen katsonut 
tämän kohdan useista eri käännöksistä. Luotan siihen, että Hän johdattaa minua aina. Jos Jumala pystyy 
minua silmillään vartioitsemaan, ilman keppiä ja muuta, niin Hänen täytyy olla aina lähellä ja tietää 
kaikki mitä teen ja minne menen. Monet Raamatun syvyydet ovat auenneet vuosien aikana. Kerran paastotessani 

Herran Pyhyys ilmestyi hyvin voimakkaasti lähelläni. Silloin pystyin vain huutamaan: armahda Herra! 
Kaikki lupaukset, jotka Jumala on Raamatussa luvannut, ovat kirjaimellisesti täyttyneet.

Koen, että Jumala antaa Jyväskylälle ja Suomelle mahdollisuuden. Nyt mennään aivan rajoilla, mutta 
vielä Jumala haluaa antaa toivon elävästä Sanasta kaiken myrskyn keskellä. Se ei poista tulevia tapahtumia. 
Kaikki, mitä Raamattuun on kirjoitettu, myös ikävät asiat, tulevat toteutumaan. Niiden asioiden takana 
on kuitenkin paras: siellä on voitto. Herätys on Jumalan armoa. Vaikea on kuvitella herätystä synnin, 
kevyen filosofian tai uskonnollisuuden päälle. Jumala rakastaa särkyneitä sydämiä ja 
haluaa ne eheyttää. Jeesuksen luokse ei voi tulla kuin syntinen ihminen.


Kuvat: Martti Kortelainen Teksti: Marja-Leena Kortelainen

Ensimmäinen valtakunnallinen
yhteiskristillinen Raamattumarssi
Jyväskylän ja Suomi Jeesukselle!
La 8.2.2014

Raamattumarssin puheet

Raamattumarssin kuvagalleria  

Uutisointia

Tule mukaan!
Ensimmäinen valtakunnallinen
yhteiskristillinen Raamattumarssi
Jyväskylä ja Suomi Jeesukselle!
La 8.2.3104 klo 11.30-

Miehet marssin takana

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIETOA SAA LEVITTÄÄ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kotisivu