Keren Kajemet Finland ry

PUSHKE eli SININEN LIPAS -keräys

Sininen Lipas eli Pushke

Ambassadors–metsän tutkimusprojekti - metsänhoidon tutkimusta Negevissä.

Seurauksena Keren Kayemeth LeIsraelin merkittävästä panoksesta tutkimus- ja kehitystyöhön 
KKL aloitti kuusi vuotta sitten puuistutukset alueella, jossa olosuhteet metsän istuttamiselle 
ovat äärimmäisen vaativat jo vuosittaisen erittäin niukan sademäärän vuoksi.

Tätä tärkeää työtä on tarkoitus jatkaa seuraavien vuosien aikana ja Keren Kajemet Finland 
on yhdessä muiden pohjoismaisten KKL-toimistojen kanssa sitoutunut keräämään 
varoja Ambassadors-metsän istutuksiin sekä sen metsänhoidon tutkimukseen.

 

Ambassadors-metsä Negevissä / KKL

KKL:n Ambassadors-metsä sijaitsee Negevin autiomaassa, lähellä Be’er Shevan kaupunkia. 
Se on maantieteellisesti sijoittunut alueelle, joka satojen vuosien aikana on altistunut ihmiskunnan 
aiheuttamalle maaperän kulumiselle, eroosiolle ja ilmaston muutokselle. Nämä muutokset 
ovat vuosien varrella vähentäneet luonnon monimuotoisuutta (biodiversity).

Metsänhoidon ja luonnon monimuotoisuuden tutkimiseen käytetään menetelmää 
nimeltä ekosysteemi, englanninkielellä ecosystem services. Nykyään näitä tutkimusmenetelmiä 
käytetään selvittämään metsien vaikutusta mm. ilmastonmuutokseen erityisesti kuivilla alueilla, 
kuten Israelin Ambassadors- ja Yatir-metsissä Negevissä. Tutkimusmenetelmät ovat innovatiivisia
 ja niiden tarkoituksena on edistää nykyisten metsien säilymistä ja uusien kehittämistä.

Ambassadors-metsä on pitkäaikainen ympäristö- ja vedentutkimusprojekti. Tässä vaiheessa 
arvioidaan projektin kestävän noin kolme vuotta. Tavoitteena on selvittää miten sade- ja hulevedet 
sekä puhdistetut jätevedet voidaan hyödyntää tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti 
metsäistutuksissa ja taistelussa aavikoitumista vastaan. Täten edistetään kestävää kehitystä 
vesi- ja metsähuollossa. Istutetut metsät sitovat hiilidioksidia ja luovat vihreitä keitaita 
asutusten ympärille. Tämän projektin merkittävä lisäarvo on se, että myös muut maat, jotka 
taistelevat aavikoitumista vastaan, voivat soveltaa hyväksi havaittuja menetelmiä omissa projekteissaan.

Nyt sinäkin voit vaikuttaa Israelin ja koko maapallon ympäristön parempaan 
tulevaisuuteen lahjoittamalla varoja tähän kansainvälisestikin tärkeään projektiimme. 
Samalla autat meitä toteuttamaan osuutemme tässä yhteispohjoismaisessa hankkeessamme.

Kiitos kun maksat parhaaksi katsomasi summan tilillemme 
NORDEA FI83 1023 3000 2472 42 (102330-247242)
viitenumerolla 20200.

Ystävällisin ympäristöterveisin, 

Keren Kajemet Finland ry 

Rahankeräyslupa: PoHa  2020/2013/2753
Keräysalue: Suomi pl. Ahvenanmaa
Voimassaoloaika: 25.9.2013-24.9.2014

KEREN KAJEMET FINLAND RY 
PL 184 
00251 HELSINKI 

Puh: 09-444 450 
S-posti:  kkl@kolumbus.fi  
Internet: www.kkl.fi   www.kkl.org.il  
Pankki:  Nordea FI83 1023 3000 2472 42 (102330-247242)

------------------------------------------------------------------------------------------

Keren Kajemet Finland ry

Sininen Lipas eli Pushke

Kotisivu

Laita sähköpostia Juhanille