Keren Kajemet Finland ry

KEREN KAJEMET FINLAND RY:N AJANKOHTAISTA

Suomen Keren Kajemet -komitea aloitti toimintansa vuonna 1918, jolloin juutalaiset saivat
kansalaisoikeutensa. Pitkä taival on kuljettu ja nyt ollaan tässä päivässä.  Keren Kajemet Finland
ry:n kahdeksas puheenjohtaja Ethel Salutskij, kertoisitko tuoreimmat kuulumiset edustamasi
järjestön työsaralta.

-          Israelin maata koskevia uusia projekteja tulee jatkuvasti. Uusia yhdyskuntia rakennetaan ja
vesivarantoja kehitetään koko ajan. Vedenpuhdistukseen on kehitetty ns. biofilter -systeemi,
jossa toteutetaan jätevesien puhdistaminen ekologisesti. Israelissa oli taannoin WATEC -
messut, joilla Keren Kajemet oli erittäin näkyvästi esillä. Keren Kajemet on
kansalaisjärjestönä mukana Etelä-Afrikan Durbanin ilmastokokouksessa, missä meillä on
omat tietoiskut. On myös luotu runsaasti uusia kontakteja ns. kolmansiin maihin. Koko
ajan yhteistyössä yliopistojen ja tiedekuntien kanssa kehitetään uutta ympäristöystävällistä 
teknologiaa, jota aktiivisesti markkinoidaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 
Tällä hetkellä yritämme aktivoida yhteispohjoismaista toimintaa, jossa ovat 
Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Tanska. Tarkoitus olisi tehdä yhteisiä pohjoismaisia
matkoja ja saada porukkaa liikkeelle.

Kertoisitko joitakin esimerkkejä teemamatkoista?

-          Israelissa on lukuisia retkeilymahdollisuuksia esim. pyöräilijöille, joille Keren Kajemet on
rakentanut pyöräilyteitä. Reitit kulkevat mielenkiintoisissa maisemissa läpi koko maan,
etelästä pohjoiseen. Matkan varrella on useita hyviä pysähdyspaikkoja. Kuntoahan tämän
tyyppinen liikunnallinen matkailu tietysti vaatii.

-          Toinen hyvin suosittu kohde ovat lintubongarien matkat Hula -laaksoon. Lintujen muuttoa
tapahtuu koko vuoden ajan, mutta parhain bongausaika on syksyisin ja keväisin, jolloin
suuret muuttolintuparvet lähtevät aivan Pohjois-Lapista saakka Etelä-Afrikkaan ja Aasiaan. 
Jerusalemin lähistöllä Latrunissa on myös lintujen tarkkailupaikka, mutta kaikkein suosituin
on juuri Hula -laakso, jossa suoalue on muokattu ja se palvelee hyvin sitä noin viidensadan
miljoonan linnun populaatiota, jotka siellä pysähtyvät muuttomatkoillaan. Paikka tarjoaa
myös muuta aktiviteettia ja siellä on yöpymismahdollisuus.
  Suomalaiset ovat ottaneet omakseen puunistutusadressit ja sitä kautta osallistumisen Israelin
metsittämiseen. Istutettavat taimet kasvatetaan Israelissa. Nyt on olemassa
”Ole päivä metsänhoitajana”-ohjelma, johon on mahdollisuus osallistua. Ohjelmaan kuuluu
ensin normaali puunistutus ja sen jälkeen kuljetaan muutama tunti metsänhoitajien mukana
osallistuen siellä tehtäviin toimiin. Tämä on turistiryhmille uusi ja mielenkiintoinen lisä
heidän Israel-ohjelmaansa.
 Israeliin nuorten rippikoulu- ja opetusmatkoja suunnittelevien kannattaa myös ottaa yhteyttä
Keren Kajemetiin ja saada arvokasta opastusta mielenkiintoisista tutustumiskohteista. Hyviä
retkikohteita riittää!

Karmelin palosta on nyt kulunut vuosi, miltä tilanne siellä näyttää?

-          Tilanne on erittäin hyvä. Luonto on toipunut uskomattoman hyvin. Siellä on ollut tuhansia
ihmisiä auttamassa jälkien raivaamisessa. Oman työpanoksensa ovat antaneet Keren
Kajemetin asiantuntijat vahvan osaamisensa kautta. Vielä näkee palaneita runkoja, mutta
niiden ympärillä kasvaa jo kukkia

Näkyykö Lähi-idän poliittinen tilanne Keren Kajemetin työssä?

-          Mehän emme ole poliittinen järjestö. Tämä on kansalais- ja hyväntekeväisyysjärjestö. Me
emme ota poliittista kantaa asioihin. Jos on esim. maanhankintaan liittyvä asia, niin siinä
meitä ohjeistaa KKL:n Jerusalemin lakiasiainosasto. Me yritämme vain tehdä hyvää. Israel 
maana on erikoinen, kun ajattelee millaisissa olosuhteissa ja millaisten paineiden alla ihmiset 
siellä kaiken aikaa elävät esim. Etelä-Negevissä. Lapset menevät kouluun aina vaaratilanne 
päällä, että koska tulee ja mistä suunnasta ja pitääkö juosta suojaan. Raketti-iskuja tulee 
jatkuvasti Gazasta ja myös Libanonista. Arabimaiden paljon puhuttaneet pyrkimykset 
demokratian saavuttamiseksi ja mihin ne lopulta johtavat, on vaikea vielä tässä vaiheessa
arvioida.Israelilla on ollut Egyptin ja Jordanian kanssa tuttavalliset suhteet ja Israel 
pyrkii palauttamaan ne mahdollisuuksien mukaan. Kaiken tämän keskellä on 
hämmästyttävää Israelissa tapahtuva kehitys, elinvoimaisuus ja se,  kuinka paljon 
siellä saadaan aikaan. Israelilaisille maa on rakas ja se näkyy.

Kuinka suuri osa Suomessa lahjoitetuista varoista päätyy Israeliin?

-          Meidän kulumme Suomessa muodostuvat lähinnä pienen toimiston vuokrakuluista.
Juoksevat kulut ovat erittäin pienet. Mitään henkilöstökuluja meillä ei ole, koska toiminta
pyörii täysin vapaaehtoisvoimin. Jäsenmaksuista (20 euroa vuosi) kertyy varoja, joilla osan
kuluja pystymme kattamaan. Meillä on jäseniä juutalaisesta seurakunnasta ja sen
ulkopuolelta. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka on tästä toiminnasta kiinnostunut ja
haluaa olla tukemassa ekologisia hankkeita. Jäsenpostia olemme siirtämässä
mahdollisimman paljon sähköpostimuotoon. Jatkossa haluamme tiedottaa jäsenille entistä
enemmän tapahtumista. Keren Kajemetin tiedotusosasto Israelissa on hyvin aktiivinen ja
se raportoi säännöllisesti lukuisista mielenkiintoisista tapahtumista.
  Israelissa elää ihmisiä monista kulttuureista ja jokainen tuo mukanaan jotain omasta
kulttuuristaan. Täytyy oppia yhteinen tapa esim. luonnosta huolehtimisessa, ympäristön
siisteydessä ja kierrätyksessä. Keren Kajemet osallistuu YK:n alaiseen ”Cleanup day” -
tapahtumaan, jolloin koululaiset viedään luontoon. Tapahtuma on maailmanlaajuinen ja se
järjestetään vuosittain. Eri ikäluokat ovat vanhempiensa kanssa jätesäkit kädessä keräämässä
roskia puistoista ja metsistä. Tarkoitus on saada lapset ymmärtämään, mikä arvo on luonnon
siisteydellä ja sillä, että luonnosta voi nauttia. Koulutus on yksi Keren Kajemetin toiminnan
tärkeistä osa-alueista.

Millaista toiminta on Suomessa, jos sitä vertaa muihin Pohjoismaihin?

-          Kaikki Pohjoismaat ovat pieniä markkinoita. Ruotsalaiset ovat päässeet hyvään
yhteistyöhön erään lehden kanssa. Lehdessä he saavat kirjoittaa Keren Kajemetin
toiminnoista. Tieto leviää lehden välityksellä 40.000:een talouteen ja näin toiminta tulee
laajaan tietoisuuteen. Norja, Tanska ja Suomi ovat toiminnassaan suunnilleen samoissa
lukemissa. Ruotsi on Pohjoismaista toiminnaltaan suurin ja on myös pystynyt myös 
lähettämään eniten taloudellista tukea. Mekin kovasti toivomme, että saisimme 
sanomaamme laajempaan tietoisuuteen ja sitä kautta lisää lahjoittajia.

Muistathan myös lipaskeräyksen, sen pienen peltisen lippaan. Voit tilata oman lippaan kotiisi tästä
osoitteesta http://www.kkl.fi/ ja tilittää rahat valitsemaasi kohteeseen.

12/14/2011 10:52      Hakemisto Israel
07/30/2007 12:00      Hakemisto cgi-bin
02/06/2011 12:00      Hakemisto public_html

Kuvat: Martti Kortelainen ja Keren Kajemet
Teksti: Marja-Leena Kortelainen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei lasten leikkiä -näyttely
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Ei_lasten_leikkia-nayttely.htm

KKL:n Yhteispohjoismainen matka 14.-21.4.2013 Israeliin
Go Green Nordic Independence Day Mission

KKL:n toimintakertomus vuodelta 2012

Israelin 64. itsenäisyyspäivä - Yom Ha`atzmaut 64!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Israelin_64._itsenaisyyspaiva.htm

Tule tukemaan ja onnittelemaan Israelia ja Keren Kayemeth LeiIsraelia!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Israel_64v_KKL_110v.htm

Tule mukaan onnittelemaan 175-vuotiasta Jyväskylää puunistutuksin Israelin maahan!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Onnittele_Jyvaskyla_175!.htm

Keren Kajemet Finland ry säännöt:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL_saannot.htm

Keren Kajemet Finland ry vuosikokous 6.3.2012:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL-vuosikokous_6.3.2012.htm

Pushke eli Sininen Lipas:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Pushke.htm  

Aikaisemmat jutut KKL:sta:


Keren Kajemet Finland ry ajankohtaista  
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/keren_kajemet_finland_ry_9.12.2011.htm

Keren Kajemet Finland ry 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/keren_kajemet_finland_ry.htm

Keren Kajemet Finland ry tiedote toukokuu 2011
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_tiedote_toukokuu_2011.htm

 Keren Kajemet on ekologian asialla
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_16.2.2011.htm
 

Keren Kajemet eli juutalainen kansallisrahasto ja se on perustettu vuonna 1901
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_Juutalainen_kansallisrahasto.htm
 

Metsien ekologinen ja yhteiskunnallinen merkitys - Israelin metsissä tapahtuva hiilen eristäminen 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL_metsien_merkitys.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laita sähköpostia Juhanille

Kotisivu