Keren Kajemet Finland ry  
http://www.kkl.fi/ 

Suomen Keren Kajemet –komitea aloitti toimintansa v. 1918, jolloin juutalaiset Suomessa saivat kansalaisoikeutensa.
Vuosikymmenien saatossa järjestön nimi muuttui Suomen Keren Kajemet LeIsraeliksi, josta on peräisin lyhenne KKL. 
Myöhemmin nimi muutettiin Keren Kajemet Finland ry:ksi. Suomen osasto on osana kansainvälistä järjestöä Keren 
Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund eli Juutalaista kansallisrahastoa. Järjestö toimii n. 50 maassa kaikissa maanosissa.

Toiminnan alussa lahjoituksia kerättiin nk. Sinisten lippaiden avulla. Näitä lippaita jaettiin juutalaisiin koteihin ja perheitä kehotettiin
säännöllisesti pudottamaan kolikoita säästölippaisiin. Muutaman kerran vuodessa seurakuntalaiset, etenkin nuoret, kävivät kodeissa
tyhjentämässä lippaat ja kerätyt lahjoitukset lähetettiin sitten Israeliin aluksi maa-alueiden hankkimista varten ja myöhemmin myös
puuistutuksia varten.

Suomessa KKL on toiminut Helsingissä, Tampereella, Turussa sekä Viipurissa vuoteen 1944 saakka. Tänä päivänä toimintaa on
Helsingissä ja Turussa. Alkuaikoina myös pohjoismainen yhteistyö oli vilkasta, varsinkin Ruotsin kanssa. Suomi on 1950-luvun
puolivälin jälkeen perustanut Israeliin useita metsiä ja lehtoja niin Suomen merkittävien valtiomiesten, Israelin ystävyys-järjestöjen kuin
muidenkin merkkihenkilöiden kunniaksi ja muistoksi. Ensimmäinen metsä nimeltään Suomi-metsä perustettiin v. 1958 Eshtaoliin,
joka sijaitsee Jerusalemin lähistöllä. Tämän metsän perustaminen oli kiitoksenosoitus Suomen hallitukselle, joka vuonna 1948 oli
niiden ensimmäisten maiden joukossa, jotka olivat tunnustaneet Israelin valtion. Muita suomalaisittain merkittäviä metsiä ovat mm.
pääministeri ja eduskunnan puhemies K.A. Fagerholmin sekä marsalkka C.G. Mannerheimin muistometsät. Tänä päivänä Israeliin
on istutettu yli 240 miljoonaa puuta. Lokakuussa 2010 tasavallan presidentti Tarja Halonen vieraili Israelissa ja KKL:n vieraana hän
istutti puun Kansallisuuksien lehtoon Jerusalem-metsään.

Israelissa vallitsevan vakavan vesipulan johdosta KKL on saamillaan maailmanlaajuisilla lahjoituksilla rahoittanut tähän mennessä yli
220 vedenkeruu- ja vedenkäsittelyaltaan rakentamista eri puolille Israelia. Suunnitteilla on vielä useita lisää. Altaiden avulla merivesi
ja suolaiset pohjavedet puhdistetaan ja kierrätetään uudelleenkäyttöä varten. Tätä vettä käytetään lähinnä viljelysten kasteluun. Suomi
on Norjan, Tanskan ja Ruotsin kanssa mukana kahdessa tällaisessa hankkeessa, joista toinen sijaitsee pohjoisessa Galilean
Ha’goshrimissa ja toinen etelässä Negevin Meshabeh Sadehssa.

KKL:n toimialoihin kuuluu nykyisin myös maan valtakunnallinen metsänhoito, yhdyskunta-suunnittelu, koulutus, turismi ja virkistys sekä
tutkimus- ja kehitystyö. Näissä KKL toimii tiiviissä yhteistyössä hallituksen, eri ministeriöiden ja muiden viranomaisten kanssa.

Olemme juuri aloittaneet seuraavan yhteispohjoismaisen projektin, joka on läntisessä Negevissä sijaitseva Be’erin metsäpalojen
tarkkailutorni. Tornin korkeus on 18 metriä ja sen avulla pystytään 10 kilometrin säteellä tarkkailemaan mm. alueelle viimevuosina
istutettuja havupuu- ja eukalyptusmetsiä. Hanke on tärkeä, sillä kuumien kesäkuukausien aikana lähes vuosittain syttyvät metsäpalot
voidaan näin ajoissa havaita ja sammuttaa ennen kuin ne uhkaavat luontoa ja ihmishenkiä. Lahjoittajiamme ovat seurakuntiemm
jäsenet, eri Israel- ystävyysyhdistykset sekä muut Israelin ystävät.

Yhdistyksemme seitsenhenkisen hallituksen jäsenet toimivat tässä tärkeässä työssä täysin vapaaehtoisina. Kauttamme voi tilata
puunistutus- ja vedenkeruusähkeitä esimerkiksi merkkipäiväksi, läheisten muistamiseksi tai muiston kunnioittamiseksi. Lahjoituksen
voi maksaa tilillemme
Nordea FI83 1023 3000 2472 42. Toimistomme sijaitsee Helsingin Töölössä. Meidät tavoittaa puhelimitse
09-444 450 tai sähköpostilla kkl@kolumbus.fi . Lisätietoa KKL:n kansainvälisestä toiminnasta löytyy osoitteessa: http://www.kkl.org.il .

Keren Kajemet Finland ry

Ethel Salutskij, puheenjohtaja

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Keren Kajemet Finland ry 

Sininen lipas –keräys 2011

Toistuvien raketti-iskujen seurauksena jatkuva turvallisuusuhka koettelee Gazan läheisyydessä asuvaa Israelin väestöä. Keren
Kajemet LeIsrael
on ottanut yhdeksi tärkeäksi tehtäväkseen auttaa alueen asukkaita rakentamalla mm. turvateitä ja muuta
infrastruktuuria.
Keren Kajemet LeIsrael – Jewish National Fund – Juutalainen kansallisrahasto viettää tänä vuonna
110-vuotisjuhlavuottaan. Tämän johdosta
Keren Kajemet Finland on yhdessä Norjan, Ruotsin ja Tanskan KKL:n kanssa
päättänyt rahoittaa läntisessä Negevissä sijaitsevan Kibbutz Be’erin lähellä olevan turva- ja palonvalvontatornin.

Tornin tehtävänä on auttaa havaitsemaan tulipaloja, lisätä alueen turvallisuutta ja siten vahvistaa KKL:n palontorjuntaverkostoa.
Miehitetyn tornin korkeus on 18 metriä ja se mahdollistaa 10 kilometrin näkyvyyden alueille, jonne viime vuosina on istutettu havupuu-
ja eukalyptuspuumetsiä. Tähän mennessä Israeliin on rakennettu 40 samanlaista tornia.

Jo yksi tulipalo voi aiheuttaa mittavat ekologiset ja taloudelliset tuhot, kuten joulukuun 2010 tulipalo Karmel-vuoriston metsissä osoitti.

Tornin rakentamiseen kerättävillä lahjoituksilla KKL haluaa varmistaa, että useiden vuosien työ metsien istuttamisessa ja hoidossa 
on turvattu, ja että mahdolliset tulipalot havaitaan ja sammutetaan ajoissa, ennen kuin ne uhkaavat luontoa ja ihmishenkiä.

Tornin rakennuskustannukset ovat noin NIS 200 000 (Israelin shekeliä), eli noin € 40 000. Kustannukset jaetaan kaikkien
pohjoismaiden kesken.

Pankkiyhteys:

Nordea FI83 1023 3000 2472 42

(Nordea 102330-247242)

Kiitämme osallistumisestasi ja tuestasi!

Keren Kajemet Finland ry

Hallitus

        


Keren Kajemet Finland ry 
Puh: 09-444 450 
PL 184 
00251 HELSINKI 
S-posti kkl@kolumbus.fi 
Internet: http://www.kkl.fi  http://www.kkl.org.il 
Pankki: Nordea FI83 1023 3000 2472 42 (102330-247242

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei lasten leikkiä -näyttely
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Ei_lasten_leikkia-nayttely.htm

KKL:n Yhteispohjoismainen matka 14.-21.4.2013 Israeliin
Go Green Nordic Independence Day Mission

KKL:n toimintakertomus vuodelta 2012


Israelin 64. itsenäisyyspäivä - Yom Ha`atzmaut 64!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Israelin_64._itsenaisyyspaiva.htm

Tule tukemaan ja onnittelemaan Israelia ja Keren Kayemeth LeiIsraelia!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Israel_64v_KKL_110v.htm

Tule mukaan onnittelemaan 175-vuotiasta Jyväskylää puunistutuksin Israelin maahan!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Onnittele_Jyvaskyla_175!.htm

Keren Kajemet Finland ry säännöt:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL_saannot.htm

Keren Kajemet Finland ry vuosikokous 6.3.2012:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL-vuosikokous_6.3.2012.htm

Pushke eli Sininen Lipas:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Pushke.htm  

Aikaisemmat jutut KKL:sta:


Keren Kajemet Finland ry ajankohtaista  
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/keren_kajemet_finland_ry_9.12.2011.htm

Keren Kajemet Finland ry 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/keren_kajemet_finland_ry.htm

Keren Kajemet Finland ry tiedote toukokuu 2011
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_tiedote_toukokuu_2011.htm

 Keren Kajemet on ekologian asialla
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_16.2.2011.htm
 

Keren Kajemet eli juutalainen kansallisrahasto ja se on perustettu vuonna 1901
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_Juutalainen_kansallisrahasto.htm
 

Metsien ekologinen ja yhteiskunnallinen merkitys - Israelin metsissä tapahtuva hiilen eristäminen 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL_metsien_merkitys.htm


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laita sähköpostia Juhanille

Kotisivu