Kymmenen käskyä

Suomen Eduskunta 2015-2019 esivalta yms.

Israelin valtion 50-vuotisjuhlavuosi

Kymmenen Käskyn taulujen saajat

Jyväskylän kaupunginjohtaja 5.6.2004

Jyväskylän Yliopisto / rehtori Aino Sallinen 24.4.2006

Koulut yms.

Kristilliset tahot, ystävät ja sukulaiset yms

Raamatun tekstit
Kelpo Vaimon ylistys
Jumalaa pelkääväisten kotionni

Toisen käskyn poistaminen vuonna 787


Jumalan kymmenen käskyä

TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 31
18. Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella,
antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua,
joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu. 

TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 32
15. Ja Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi laintaulua.
Ja tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille; etupuolelle ja takapuolelle oli niihin kirjoitettu.
16. Ja taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu.

TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 34
1. Ja Herra sanoi Moosekselle: "Veistä itsellesi kaksi kivitaulua, entisten kaltaista, 
niin minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, jotka sinä murskasit.
27. Ja Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden 
sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa".
28. Ja hän oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä 
syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.
29. Ja kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli 
kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa 
iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa.


Jumalan kymmenen käskyä

Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, 
orjuuden pesästä. Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani.

2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, 
jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. 
Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja 
neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

3. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei 
jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

4. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, 
sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, 
sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. 
Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, 
mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

6. Älä tapa.

7. Älä tee huorin.

8. Älä varasta.

9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

10. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, 
palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.

Pyhä Raamattu; toinen Mooseksen kirja 20 luku jakeet 1-17 ja viides Mooseksen kirja 5 luku


Suomen Tasavallan Eduskunta 2015-2019
Kymmenen käskyn huoneentaulut puhemiehille, 
kaikille eduskuntaryhmille ja kansanedustajille
sekä hallitukselle 2.6.2015 


ARVOISA KANSANEDUSTAJA JUMALAN
RAUHAA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA!

Kunnioittaen lähestymme Teitä tällä kirjeellä ja samalla haluamme lahjoittaa Teille Jumalan 
alkuperäiset KYMMENEN KÄSKYÄ Toisen Mooseksen kirjan 20 luvun jakeiden 1- 17 mukaan.

Toivomme, että liitteenä oleva huoneentaulu voisi saada paikan työhuoneessanne 
ja Sydämessänne muistuttamassa Hänestä, jonka kautta kaikki on luotu.

Jeesuksessa Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. 
Paavalin kirje kolossalaisille 2 luku jae 3.

Raamattu sanoo esivallan olevan Jumalan asettama:

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin 
kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, 
se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. 
Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. 
Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; 
sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa 
turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. 
Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden.
Sen tähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa 
juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on; kenelle vero, sille vero, 
kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
Paavalin kirje roomalaisille 13 luku jakeet 1-7.

Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, 
joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa t
ekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi.
Pietarin 1 kirje 2 luku jakeet 13 ja 14.

Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin 
tekoihin valmiit, etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat 
kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. 
Paavalin kirje Tiitukselle 3 luku jakeet 1 ja 2.

Jumala kehottaa rukoilemaan ja kiittämään myös esivallan puolesta, että saisimme 
viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
Paavalin 1 kirje Timoteukselle 2 luku jakeet 1-5.

Hallitseminen on jumalallinen hyve. Raamattu puhuukin 
esivallasta jumalina, ei luomisen tähden vaan hallitsemisen tähden.
Johanneksen evankeliumi 10 luku jakeet 31-42 ja Psalmi 82.

Haluamme siunata Teitä ja myös rukoilla puolestanne, jotta Suomi voisi 
yhdessä Jumalan ja Hänen siunauksensa myötä selvitä näistä vaikeista ajoista.

Helsingissä 2.6.2015

Siunaten
Juhani ja Terttu Starczewski

.............................................................................................................

Kymmenen Käskyn huoneentaulun saajat

Eduskunnan puhemieht:

Maria Lohela - puhemies 
Mauri Pekkarinen - ensimmäinen varapuhemies
Paula Risikko - toinen varapuhemies 


Eduskuntaryhmien puheenjohtajat:

Matti Vanhanen - Keskusta
Sampo Terho - Perussuomalaiset
Arto Satonen - Kokoomus 

Antti Lindtman - Sosialidemokraatit
Outi Alanko-Kahiluoto - Vihreät
Aino-Kaisa Pekonen - Vasemmistoliitto
Mikaela Nylander - Ruotsalainen kansanpuolue
Peter Östman - Kristillisdemokraatit 

Hallitus:

Juha Sipilä – pääministeri 
Olli Rehn – elinkeinoministeri  
Kimmo Tiilikainen – maatalous- ja ympäristöministeri 
Juha Rehula – perhe- ja perusturvaministeri (2015-2017) 

Anne Berner – liikenne- ja viestintäministeri  
Anu Vehviläinen – kunta- ja uudistusministeri  
Annika Saarikko – perhe- ja perusturvaministeri (2017-2019 

Timo Soini – ulkoministeri  
Jussi Niinistö - puolustusministeri  
Jari Lindström – työ- ja oikeusministeri

Hanna Mäntylä – sosiaali- ja terveysministeri 

Alexander Stubb – valtiovarainministeri
Petteri Orpo – sisäministeri 

Sanni Grahn-Laasonen – opetus- ja kulttuuriministeri  
Lenita Toivakka – ulkomaankauppa- ja kehitysministeri  


Suomen Keskusta 

- Paikkoja: 49 - Kannatus: 21,1 % - Ääniä: 626 218

Ala-Nissilä, Olavi Varsinais-Suomi Ääniä: 4 909 Uusi 
Alatalo, Mikko Pirkanmaa Ääniä: 6 759
Hakanen, Pertti Pirkanmaa Ääniä: 4 707 Uusi
Hautala, Lasse Vaasan vaalipiiri Ääniä: 7 037
Honkonen, Petri Keski-Suomi Ääniä: 2 978 Uusi
Hoskonen, Hannu Savo-Karjala Ääniä: 6 633 Uusi
Juhantalo, Kauko Satakunta Ääniä: 4 627 Uusi
Kaikkonen, Antti Uusimaa Ääniä: 10 617
Kalli, Timo Satakunta Ääniä: 4 215
Keränen, Niilo Oulun vaalipiiri Ääniä: 5 696 Uusi

Kiviranta, Esko Varsinais-Suomi Ääniä: 5 994
Korhonen, Timo V Oulun vaalipiiri Ääniä: 5 180
Kurvinen, Antti Vaasan vaalipiiri Ääniä: 5 838 Uusi
Kärnä, Mikko Lapin vaalipiiri Ääniä: 3 2015 Paavo Väyrysen tilalle 30.4.2015 ->
Kääriäinen, Seppo Savo-Karjala Ääniä: 7 006
Leppä, Jari Kaakkois-Suomi Ääniä: 9 362
Lintilä, Mika Vaasan vaalipiiri Ääniä: 5 243 
Lohi, Markus Lappi Ääniä: 4 793
- eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja 1.6.2015 - 
Pakkanen, Markku Kaakkois-Suomi Ääniä: 6 266 Uusi
Pekkarinen, Mauri Keski-Suomi Ääniä: 9 165
- ensimmäinen varapuhemies 29.5.2015 - 

Pirttilahti, Arto Pirkanmaa Ääniä: 6 629 
Puumala, Tuomo Vaasan vaalipiiri Ääniä: 7 762
- eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja 23.4. - 1.6.2015 
Pylväs, Juha Oulun vaalipiiri Ääniä: 5 861 Uusi
Rantakangas, Antti Oulun vaalipiiri Ääniä: 5 960
Rehn, Olli Helsingin vaalipiiri Ääniä: 6 837 Uusi 
- elinkeinoministeri 29.5.2015 -
Rehula, Juha Häme Ääniä: 6 429
- perhe- ja perusturvaministeri (2015-2017)
Rossi, Markku Savo-Karjala Ääniä: 4 442
Savola, Mikko Vaasan vaalipiiri Ääniä: 8 476
Sipilä, Juha Oulun vaalipiiri Ääniä: 30 758 
- eduskunnan puhemies 28.4. - 29.5.2015
- pääministeri 29.5.2015 -
Talja, Martti Häme Ääniä: 3 920 Uusi

Tiilikainen, Kimmo Kaakkois-Suomi Ääniä: 9 193 
-eduskuntaryhmän puheenjohtaja 23.4.2015
- maatalous- ja ympäristöministeri 29.5.2015 - 
Torniainen, Ari Kaakkois-Suomi Ääniä: 5 414
Tölli, Tapani Oulun vaalipiiri Ääniä: 9 369
Vanhanen, Matti Uusimaa Ääniä: 11 304 Uusi
- eduskuntaryhmän puheenjohtaja 1.6.2015 -
Viljanen, Eerikki Uusimaa Ääniä: 2 902

Anttila, Sirkka-Liisa Häme Ääniä: 5 200 
Berner, Anne Uusimaa Ääniä: 9 691 Uusi 
- liikenne- ja viestintäministeri 29.5.2015 - 
Heikkinen, Hannakaisa Savo-Karjala Ääniä: 10 712 Uusi
Jarva, Marisanna Oulun vaalipiiri Ääniä: 5 347 Uusi
Kalmari, Anne Keski-Suomi Ääniä: 10 216
- eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja 23.4. - 1.6.2015 
Katainen, Elsi Savo-Karjala Ääniä: 7 084 
- eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja 1.6.2015 - 
Kosonen, Hanna Kaakkois-Suomi Ääniä: 6 600 Uusi
Kulmuni, Katri Lappi Ääniä: 9 702 Uusi
Maijala, Eeva-Maria Lappi Ääniä: 5 515
Paloniemi, Aila Keski-Suomi Ääniä: 3 861

Parviainen, Ulla Oulun vaalipiiri Ääniä: 4 531 Uusi
Saarikko, Annika Varsinais-Suomi Ääniä: 10 510 
- perhe- ja perusturvaministeri (2017-2019)
Vehkaperä, Mirja Oulun vaalipiiri Ääniä: 5 420
Vehviläinen, Anu Savo-Karjala Ääniä: 8 924
- kunta- ja uudistusministeri 29.5.2015 - 

Perussuomalaiset

- Paikkoja: 38 - Kannatus: 17,6 % - Ääniä: 524 054

Eerola, Juho Kaakkois-Suomi Ääniä: 8 320
Elo, Simon Uusimaa Ääniä: 2 884 Uusi
Hakkarainen, Teuvo Keski-Suomi Ääniä: 5 557
Hongisto, Reijo Vaasan vaalipiiri Ääniä: 6 736
Immonen, Olli Oulun vaalipiiri Ääniä: 4 964
Jalonen, Ari Satakunta Ääniä: 5 753
- eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja 1.6.2015 - 
Kankaanniemi, Toimi Keski-Suomi Ääniä: 6 511 Uusi
Kivelä, Kimmo Savo-Karjala Ääniä: 5 145
Kulmala, Kari Savo-Karjala Ääniä: 5 188 Uusi
Lehto, Rami Häme Ääniä: 6 705 Uusi

Lindström, Jari Kaakkois-Suomi Ääniä: 9 966
- eduskuntaryhmän puheenjohtaja 23.4.2015 - 1.6.2015
- työ- ja oikeusministeri 29.5.2015 - 
Mäkelä, Jani Kaakkois-Suomi Ääniä: 6 102 Uusi 
Mölsä, Martti Pirkanmaa Ääniä: 5 041
Niikko, Mika Uusimaa Ääniä: 4 243
Niinistö, Jussi Uusimaa Ääniä: 11 767 
- puolustusministeri 29.5.2015 - 
Oinonen, Pentti Savo-Karjala Ääniä: 6 283
Packalén, Tom Helsingin vaalipiiri Ääniä: 5 016
Raatikainen, Mika Helsingin vaalipiiri Ääniä: 3 363
Ronkainen, Jari Häme Ääniä: 4 423 Uusi
Saarakkala, Vesa-Matti Vaasan vaalipiiri Ääniä: 8 529

Savio, Sami Pirkanmaa Ääniä: 5 270 Uusi
Soini, Timo Uusimaa Ääniä: 29 527
- eduskunnan ensimmäinen varapuhemies 28.4.2015 - 29.5.2015
- ulkoministeri 29.5.2015 - 
Tavio, Ville Varsinais-Suomi Ääniä: 6 847 Uusi
Terho, Sampo Helsingin vaalipiiri Ääniä: 10 067 Uusi
- eduskuntaryhmän puheenjohtaja 1.6.2015 -
Turunen, Kaj Kaakkois-Suomi Ääniä: 6 929
- eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja 23.4. - 1.6.2015 
Vähämäki, Ville Oulun vaalipiiri Ääniä: 3 799 

Elomaa, "Kike" Ritva Varsinais-Suomi Ääniä: 9 57
- eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja 1.6.2015
Elovaara, Tiina Pirkanmaa Ääniä: 4 093 Uusi
Huhtasaari, Laura Satakunta Ääniä: 9 259 Uusi
Juvonen, Arja Uusimaa Ääniä: 2 924
Lohela, Maria Varsinais-Suomi Ääniä: 5 574
- eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja 23.4.2015 
- puhemies 29.5.2015 - 
Louhelainen, Anne Häme Ääniä: 6 743
Mattila, Pirkko Oulun vaalipiiri Ääniä: 6 570
Meri, Leena Uudenmaan vaalipiiri Ääniä 2 493 Pirkko Ruohonen-Lernerin tilalle 4.5.2015 -> 
Mäkipää, Lea Pirkanmaa Ääniä: 6 124
Mäntylä, Hanna Lappi Ääniä: 8 065
- sosiaali- ja terveysministeri 29.5.2015 - 
Ruoho, Veera Uusimaa Ääniä: 2 561 Uusi 

Tolppanen, Maria Vaasan vaalipiiri Ääniä: 5 476

Kansallinen Kokoomus 

- Paikkoja: 37 - Kannatus: 18,2 % - Ääniä: 540 212 

Eestilä, Markku Savo-Karjala Ääniä: 4 573 
Harkimo, Harry (Hjallis) Uusimaa Ääniä: 11 416 Uusi
Heinonen, Timo Häme Ääniä: 6 274 
Häkkänen, Antti Kaakkois-Suomi Ääniä: 6 216 Uusi
Jaskari, Harri Pirkanmaa Ääniä: 5 471 
Jokinen, Kalle Häme Ääniä: 5 728 +1
Kanerva, Ilkka Varsinais-Suomi Ääniä: 9 183 
Kiuru, Pauli Pirkanmaa Ääniä: 5 726 -5
Kopra, Jukka Kaakkois-Suomi Ääniä: 4 659 
Lehti, Eero Uusimaa Ääniä: 4 382 

Mykkänen, Kai Uusimaa Ääniä: 5 246 Uusi
Orpo, Petteri Varsinais-Suomi Ääniä: 10 652 
- sisäministeri 29.5.2015 - 
Rydman, Wille Helsingin vaalipiiri Ääniä: 4 493 Uusi
Salolainen, Pertti Helsingin vaalipiiri Ääniä: 4 499 
Satonen, Arto Pirkanmaa Ääniä: 5 339 
- eduskuntaryhmän puheenjohtaja 23.4.2015 
Stubb, Alexander Uusimaa Ääniä: 27 129 
- valtiovarainministeri 29.5.2015 - 
Suutari, Eero Oulun vaalipiiri Ääniä: 3 305 
Tolvanen, Kari Uusimaa Ääniä: 6 519 
Vartiainen, Juhana Helsingin vaalipiiri Ääniä: 11 436 Uusi
Wallinheimo, Sinuhe Keski-Suomi Ääniä: 5 483 
- eduskuntaryhmän kolmas varapuheenjohtaja 23.4.2015 

Zyskowicz, Ben Helsingin vaalipiiri Ääniä: 15 395 
- eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja 23.4.2015 ja
- eduskunnan ensimmäinen varapuhemies 28.4.2015-29.5.2015 

Grahn-Laasonen, Sanni Häme Ääniä: 7 556 
- opetus- ja kulttuuriministeri 29.5.2015 - 
Koski, Susanna Vaasan vaalipiiri Ääniä: 3 101 Uusi
Laitinen-Pesola, Jaana Satakunta Ääniä: 3 483 Uusi
Lauslahti, Sanna Uusimaa Ääniä: 4 586
Lepomäki, Elina Uusimaa Ääniä: 6 528 
Multala, Sari Uusimaa Ääniä: 6 108 Uusi
Mäkelä, Outi Uusimaa Ääniä: 6 598 
- eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja 23.4.2015 
Pelkonen, Jaana Helsingin vaalipiiri Ääniä: 15 964 
Raassina, Sari Savo-Karjala Ääniä: 3 975 Uusi
Risikko, Paula Vaasan vaalipiiri Ääniä: 9 812 
- toinen varapuhemies 29.5.2015 - 

Sarkomaa, Sari Helsingin vaalipiiri Ääniä: 7 052 
Sirén, Saara-Sofia Varsinais-Suomi Ääniä: 4 621 Uusi
Talvitie, Mari-Leena Oulun vaalipiiri Ääniä: 4 547 Uusi
Toivakka, Lenita Kaakkois-Suomi Ääniä: 5 026 
- ulkomaankauppa- ja kehitysministeri 29.5.2015 - 
Vikman, Sofia Pirkanmaa Ääniä: 9 473 -17
Virolainen, Anne-Mari Varsinais-Suomi Ääniä: 7 169 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
 
- Paikkoja: 34 - Kannatus: 16,5 % - Ääniä: 490 102

 Gustafsson, Jukka Pirkanmaa Ääniä: 6 792
Harakka, Timo Uusimaa Ääniä: 5 478 Uusi
Heinäluoma, Eero Helsingin vaalipiiri Ääniä: 9 703
Ihalainen, Lauri Keski-Suomi Ääniä: 10 354
Kantola, Ilkka Varsinais-Suomi Ääniä: 5 908
Kari, Mika Häme Ääniä: 6 867
Lindtman, Antti Uusimaa Ääniä: 10 687 
- eduskuntaryhmän puheenjohtaja 23.4.2015
Nurminen, Ilmari Pirkanmaa Ääniä: 5 079 Uusi
Rinne, Antti Uusimaa Ääniä: 12 147 Uusi
Räsänen, Joona Uusimaa Ääniä: 5 023 Uusi

Skinnari, Ville Häme Ääniä: 5 711 Uusi
Tuomioja, Erkki Helsingin vaalipiiri Ääniä: 11 154
11. + Wallin, Harry Vaasan vaalipiiri Ääniä: 4 603

Eloranta, Eeva-Johanna Varsinais-Suomi Ääniä: 6 689
Feldt-Ranta, Maarit Uusimaa Ääniä: 8 749
Filatov, Tarja Häme Ääniä: 8 318
Guzenina, Maria Uusimaa Ääniä: 7 827
Haatainen, Tuula Helsingin vaalipiiri Ääniä: 6 662 Uusi
Huovinen, Susanna Keski-Suomi Ääniä: 5 003
Kiljunen, Anneli Kaakkois-Suomi Ääniä: 5 418
---Kiuru, ---Krista ---Satakunta Ääniä: 7 561
Kymäläinen, ---Suna Kaakkois-Suomi Ääniä: 7 435
Marin, Sanna Pirkanmaa Ääniä: 10 911 Uusi

Myller, Riitta Savo-Karjala Ääniä: 4 825
Mäkisalo-Ropponen, Merja Savo-Karjala Ääniä: 4 899
Ojala-Niemelä, Johanna Lappi Ääniä: 6 248 
- eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja 23.4.2015
Paatero, Sirpa Kaakkois-Suomi Ääniä: 9 764
Razmyar, Nasima Helsingin vaalipiiri Ääniä: 5 107 Uusi
Salonen, Kristiina Satakunta Ääniä: 9 560 
- eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja 23.4.2015
Taavitsainen, Satu Kaakkois-Suomi Ääniä: 5 416 Uusi
Taimela, Katja Varsinais-Suomi Ääniä: 6 017
Tuppurainen, Tytti Oulun vaalipiiri Ääniä: 7 661
Urpilainen, Jutta Vaasan vaalipiiri Ääniä: 11 627

Viitanen, Pia Pirkanmaa Ääniä: 8 472

Vihreä liitto

- Paikkoja: 15 - Kannatus: 8,5 % - Ääniä: 253 102

Aalto, Touko Juhani Keski-Suomi Ääniä: 4 326 Uusi
Haavisto, Pekka Helsingin vaalipiiri Ääniä: 14 204
Kasvi, Jyrki Uusimaa Ääniä: 4 999 Uusi
Niinistö, Ville Varsinais-Suomi Ääniä: 8 835
Parviainen, Olli-Poika Pirkanmaa Ääniä: 4 435 Uusi
Toivola, Jani Uusimaa Ääniä: 6 545 
- eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja 23.4.2015
Vartia, Antero Helsingin vaalipiiri Ääniä: 6 859 Uusi
Yanar, Ozan Helsingin vaalipiiri Ääniä: 4 184 Uusi

Alanko-Kahiluoto, Outi Helsingin vaalipiiri Ääniä: 7 884 
- eduskuntaryhmän puheenjohtaja 23.4.2015
Halmeenpää, Hanna Oulun vaalipiiri Ääniä: 4 862 Uusi
Hassi, Satu Pirkanmaa Ääniä: 6 332 Uusi
Järvinen, Heli Kaakkois-Suomi Ääniä: 3 586 Uusi
Kari, Emma Helsingin vaalipiiri Ääniä: 4 600 Uusi
Karimäki, Johanna Uusimaa Ääniä: 4 342 
- eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja 23.4.2015
Mikkonen, Krista Savo-Karjala Ääniä: 4 608 Uusi

Vasemmistoliitto

- Paikkoja: 12 - Kannatus: 7,1 % - Ääniä: 211 702

Arhinmäki, Paavo Helsingin vaalipiiri Ääniä: 7 910
Mustajärvi, Markus Lappi Ääniä: 5 743
Myllykoski, Jari Satakunta Ääniä: 4 175
Semi, Matti Savo-Karjala Ääniä: 2 139 Uusi 
- eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja 23.4.2015
Uotila, Kari Uusimaa Ääniä: 3 131

Andersson, Li Varsinais-Suomi Ääniä: 15 071 Uusi 
- eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja 23.4.2015
Hänninen, Katja Oulun vaalipiiri Ääniä: 6 007
Kontula, Anna Pirkanmaa Ääniä: 7 769
Lapintie, Annika Varsinais-Suomi Ääniä: 5 021
Modig, Silvia Helsingin vaalipiiri Ääniä: 6 074
Pekonen, Aino-Kaisa Häme Ääniä: 5 487 
- eduskuntaryhmän puheenjohtaja 23.4.2015
Sarkkinen, Hanna Oulun vaalipiiri Ääniä: 9 582 Uusi

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

- Paikkoja: 9+1 - Kannatus: 4,9 % - Ääniä: 144 802

Adlercreutz, Anders Uusimaa Ääniä: 3 335 Uusi
Blomqvist, Thomas Uusimaa Ääniä: 6 442
- eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja 23.4.2015 - 
Haglund, Carl Uusimaa Ääniä: 21 468 Uusi
Muut ryhmät - Paikkoja: 1 - Kannatus: 0,6 % - Ääniä: 16 703 
Löfström, Mats Ahvenanmaa Ääniä: 5 217 Uusi
Nylund, Mats Vaasan vaalipiiri Ääniä: 5 187
- eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja 23.4.2015 - 
Strand, Joakim Vaasan vaalipiiri Ääniä: 10 374 Uusi
Wallin, Stefan Varsinais-Suomi Ääniä: 9 787

Biaudet, Eva Helsingin vaalipiiri Ääniä: 5 446 Uusi
Henriksson, Anna-Maja Vaasan vaalipiiri Ääniä: 10 673
Nylander, Mikaela Uusimaa Ääniä: 5 346
- eduskuntaryhmän puheenjohtaja 23.4.2015 -

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

- Paikkoja: 5 - Kannatus: 3,5 % - Ääniä: 105 134

Laukkanen, Antero Uusimaa Ääniä: 2 502 Uusi 
- eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja 23.4.2015
Östman, Peter Vaasan vaalipiiri Ääniä: 6 577 
- eduskuntaryhmän puheenjohtaja 23.4.2015

Essayah, Sari Savo-Karjala Ääniä: 11 186 Uusi 
- eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja 23.4.2015
Räsänen, Päivi Häme Ääniä: 7 545 (10K 12.5.1995)
Tanus, Sari Pirkanmaa Ääniä: 2 593 Uusi


Israelin valtion 50-vuotisjuhlavuosi


Arvoisa Israelin Suomen suurlähettiläs Ali Yahya, Jumalan rauhaa!

Lähestymme teitä tällä kirjeellä sekä lahjoittamalla alkuperäiset Jumalan Kymmenen käskyä-taulun 2 Moos 20:1-17 mukaan. 
Haluamme siunata ja kunnioittaa Teitä sekä Israelin valtiota sen viettäessä 50-vuotisjuhlaansa tänä vuonna.

5 Mooseksen kirja 30:1-5 ”Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous, jotka minä olen 
asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, 
on sinut karkoittanut, ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja 
kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken, niin Herra, 
sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen 
kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut. Vaikka sinun karkoitettusi olisivat taivaan äärissä, 
niin Herra, sinun Jumalasi, kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin. Ja Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, 
jonka sinun isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi; ja hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisääntyä enemmän kuin isiesi.”

1 Mooseksen kirja 12:3 ”Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, 
jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”

2 Mooseksen kirja 19:5-6 ”Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja
pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni 
ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. Ja te olette 
minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sano nämä sanat israelilaisille.”

5 Mooseksen kirja 6:1-9 ”Ja nämä ovat ne käskyt, säädökset ja oikeudet, jotka Herra, teidän Jumalanne, 
on käskenyt teille opettaa, että seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksennne - 
että sinä pelkäisit Herraa, sinun Jumalaasi, ja noudattaisit kaikkia hänen säädöksiänsä ja käskyjänsä, 
jotka minä sinulle annan, sekä sinä että sinun poikasi ja poikasi poika, kaikkena elinaikanasi, ja että 
saisit kauan elää. Niin kuule siis, Israel, ja noudata tarkoin niitä, että, niinkuin Herra, sinun isiesi Jumala, 
on sinulle luvannut, menestyisit ja te lisääntyisitte suuresti siinä maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä. 
Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta 
sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle 
annan, painukoot sydämeesi. Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, 
maata pannessasi ja ylös noustessasi. Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot 
muistolauseena sinun otsallasi. Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.”

4 Mooseksen kirja 6:24-27 ”Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja 
olkoon sinulle armollinen; Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. 
Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä.”

Helsingissä 6.5.1998 Israelin valtion 50-vuotisjuhlavuonna

Juhani ja Terttu Starczewski perheineen


Muita taulun saaneita:

26.01.2001 Kumppanuustalon avajaisjuhla, Jyväskylä
13.04.2001 Veikko ja Elina Roivainen, Nilsiä
30.05.2001 Veijo ja Eeva Tarukannel, (Jyväskylä), Hämeenlinna
02.06.2001 Emilia Kotimäki, Jyväskylä
03.06.2001 Jyväskylän Siltaseurakunta
25.06.2001 Ossi ja Tuula Ikonen, Leppävirta
28.07.2001 Leena Ahtiainen, Kuopio
03.08.2001 Sylvia Hjelt, Jyväskylä
02.11.2001 Jyväskylän Nuorisotoimiston avajaiset
17.12.2001 Jyväskylän Opetustoimen opetusviraston siunaustilaisuus
06.01.2002 KD:n Muuramen osaston 30-vuotisjuhla / puheenjohtaja Markus Leppiniemi
19.01.2002 Sipisen Juhlasali, Jyväskylä
24.01.2002 Regina Hollmen, (Jyväskylä), Helsinki
07.02.2002 Jyväskylän kaupunginteatteri / teatterinjohtaja Aila Lavaste
16.02.2002 Saara Kinnunen, (Jyväskylässä), Vaasa
21.02.2002 Kari ja Päivi Valkonen, Jyväskylä
27.02.2002 Esko ja Kaisa Tikkanen, Lapinlahti
27.02.2002 Pentti ja Martta Seppänen, Lapinlahti
07.03.2002 Suomen Gideonit ry., Jyväskylän maalaiskunta
24.03.2002 Jyväskylän kulttuurilautakunta 25 vuotta / puheenjohtaja Aila Paloniemi
27.04.2002 Olavi Eronen, Heinävesi
04.06.2002 Keski-Suomen Sotilasläänin komentaja eversti Osmo Kiiskinen / Keski-Suomen Sotilaslääni / Puolustusvoimien lippujuhlapäivä

12.07.2002 Aarne ja Eila Hiltunen, Heinävesi Varistaipale
13.07.2002 Sukuseura Roivainen-Roivas-Roivanen ry / puheenjohtaja Viljo Roivainen
14.09.2002 Katolisten sisarten leikkikoulu 40 vuotta

05.10.2002 Lahtosen suvun tapaaminen, Helmi ja Annikki Häkkinen, Leivonmäki
12.10.2002 Hilkka ja Tuomo Kankkunen, Varpaisjärvi
13.10.2002 Jyväskylän Pallokerho - JyPK - 50 vuotta, Jyväskylä / puheenjohtaja Juha Hjelt
19.11.2002 Tikan koulun vihkimisjuhla / rehtori Pirkko Tolvanen, Jyväskylä
21.11.2002 "Juhani Keski-Suomesta eduskuntaan 16.3.2002!" -vaalityötukiryhmäni puheenjohtaja Ensio Taipale, Jyväskylä
12.12.2002 Päiväkodinjohtaja Seppo Leinonen, Jyväskylä
15.02.2003 Paavo Laitinen, Jyväskylän maalaiskunta
15.02.2003 Keijo Salo, Jyväskylä
21.05.2003 Liisa Jouhki, Jyväskylä
 
08.06.2003 Jimmy&Greta, Surahammar Sverige
17.06.2003 Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y. 100 vuotta
09.07.2003 Pauli Pitkänen ja Pirkko Roivainen-Pitkänen perheineen, Nilsiä / Kuopio
01.11.2003 Minna Keinänen Leppävirta / Kuopio/ Rauma 
16.11.2003 Suomen Kristillisendemokraattien (KD) Keski-Suomen Naispiiri ry 30-vuotisjuhla/puheenjohtaja Kirsti Liukko
20.11.2003 Jyväskylän SKL/KD:n valtuustoryhmän 30-vuotisjuhla:
Keski-Suomen Perhekulttuuriyhdistys Riemukuun puheenjohtaja Pekka J. Laine
Jyväskylän apulaiskaupunginjohtaja Maija-Liisa Havia
Jyväskylän SKL:n ex-valtuutettu Jouko Vaara vuosina 1989-1992
Jyväskylän emeritus kaupunginjohtaja Jaakko Lóven
Suomen kristillisdemokraattisen ( KD) puolueen puoluesihteeri Annika Kokko
16.12.2003 KD:n Jyväskylän osaston sihteeri Marika Visakorpi
05.01.2004 Jani Starczewski, Espoo
05.01.2004 Arja Kankkunen, Helsinki
07.01.2004 KD:n Jyväskylän osaston jäsen ja luottamushenkilö Riitta Metsähuone
17.01.2004 Kimmo Suomi, Jyväskylä
31.07.2004 Sukuseura Eronen ry:n Sukukokous Varkaudessa  /puheenjohtaja Matias Eronen
26.08.2004 Hakala Kaisa Kannonkoski / Jyväskylä
02.09.2004 Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Pekka Utriainen, Jyväskylä
24.09.2004 Keski-Suomen Liiton 75-vuotisjuhla / maakuntajohtaja Anita Mikkonen
27.09.2004 Radio Keski-Suomi YLE KULMILLA-tapahtuma
30.10.2004 TV-Jyväskylä / vastaava toimittaja Sini Ihanainen-Alanko / vaalipaneeli
02.10 .2004 Voionmaan koulu ja lukio 140 vuotta, Jyväskylä
02.10.2004 Antero Hilden Jyväskylä, Kuokkala
06.10.2004 Café Agape, Jyväskylä
08.10.2004 Sanomalehti Keskisuomalainen päätoimittaja Erkki Laatikainen
15.10.2004 Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry / puheenjohtaja Soile Oleander
Keskisen Suomen neuvottelupäivät Jyväskylässä
15.10.2004 Europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola
Kävelykadulla Jyväskylässä
18.10.2004 OAJ:n Jyväskylän paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja 
pääluottamusmies Risto Salmi 60v
22.10.2004 Päiväkoti Lammastarha, Jyväskylä
29.10.2004 Korpilahden kunnan uusi KD:n kunnanvaltuutettu Arja Lehmuskoski/
Korpilahden rukoushuone - kiitosjuhla

05.11.2004 Keljon vanhainkodin osasto B 3, Jyväskylä
27.11.2004 KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sari Essayah, 
puoluevaltuuston kokous Eduskunta, Helsinki
27.11.2004 KD:n 4.puheenjohtaja Peter Östman, 
puoluevaltuuston kokous Eduskunta, Helsinki
17.1.2005 Jyväskylän yhdyskuntatoimenjohtaja Osmo Rosti 60v
27.1.2005 Rehtori Taimo Tokkari
, Kuokkalan koulu, Jyväskylä
7.2.2005 Jyväskylän apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto
8.2.2005 Jyväskylän Energia Oy:n toimitusjohtaja Juha Lappalainen
12.2.2005 Ilmavoimien Ilmasotakoulun johtaja eversti Juha Suonperä/
Ilmasotakoulun saapumiserän 1/05 sotilasvala- ja sotilaallinen vakuutuspäivä 
12.2.2005 Osk Keskimaa 90 vuotta / toimitusjohtaja Kuisma Niemelä
13.2.2005 Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Henna Virkkunen/
valtuustokauden avajaisjumalanpalveluksen jälkeinen 
Keskusseurakuntatalon kahvitilaisuuus
13.2.2005 Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkkoherra Jukka Keskitalo
valtuustokauden avajaisjumalanpalveluksen jälkeinen 
Keskusseurakuntatalon kahvitilaisuuus
23.2.2005 Toimittaja Eveliina Talvitie ja Suomi puhuu-ohjelma   
15.3.2005 Tuulikki Väliniemi 60v
16.3.2005 Jyväskylän sivistystoimenjohtaja Laila Kontkanen,
Kuokkalan Asukkaat ry:n kevätkokouksessa
5.5.2005 Vanhan Vaasan sairaalan osasto A 1-2
4.6.2005 Ylioppilas Visa Varjus, Jyväskylä
4.6.2005 Ylioppilas Kirsi-Maria Piippanen, Muurame
8.6.2005 Huhtasuon kylätoimisto, Jyväskylä
12.6.2005 Kihlapari
Tommi Meronen&Maaret Jyväsjärvi , Jyväskylä 
18.6.2005 Reserviupseerikoulun johtaja Seppo Kohvakka, Hamina
14.7.2005 Jyväskylän Kesä 50 vuotta / toiminnanjohtaja Tanja Rusi
18.8.2005 Tapio Ruosteinen, "Villa Kallela", Jyväskylä
25.8.2005 Sokos Hotel Alexandran avajaiset, Jyväskylä
16.9.2005 Hanna-Leena Hakola
, Jyväskylä
19.10.2005 Jyväskylä Sinfonia 40 vuotta  /  intendentti Lasse Allonen
4.11.2005 Pääministeri Matti Vanhanen 50 vuotta
16.11.2005 Europarlamentaarikko Hannu Takkula
25.12.2005 Kauppatieteen ylioppilas Toni Starczewski, Helsinki
26.12.2005 Koneistaja Eero Tikkanen, Porvoo
20.1.2006 Presidenttiehdokas Sauli Niinistö, Jyväskylä
24.1.2006 Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen, Jyväskylä
25.1.2006 Halssilan kirkon miestenpiiri / vetäjä Kimmo lLaitinen
"Pojasta mieheksi" teemasarjan 1. osa. Juhani Starczewski: 
"Miehen alku –hänessä meillä on tulevaisuus". Aikamiesten ehtoollinen.
12.2.2006 Kauppatieteen ylioppilas Mika Starczewski
24.4.2006 Jyväskylän Yliopisto / rehtori Aino Sallinen
3.5.2006 Palveluesimies Anne Heikkinen / Palvelupiste Hannikainen, Jyväskylä
3.6.2006 Ylioppilas Sampo Pehkonen, Jyväskylä
(taulu nro 322)
10.6.2006 Stenrothin sukuseura ry /  ex-puheenjohtaja ja 
Intermezzo-sukukirjan päätoimittaja Timo Siukonen,
Mikkeli/Kyyhkylä (taulu nro 323)
16.6.2006 Rauhalahden voimalan 20-vuotisjuhla, 
voimalapäällikkö Ulla McNiven/voimalan väki, Jyväskylä
(taulu nro 324)
5.8.2006 Kari ja Kaija Kallio, Suonenjoki (taulu 325)
6.8.2006 Ariel ja Marina Livson, Varpaisjärvi (taulu 326)
20.8.2006 Israelin Suomen suurlähettiläs Shemi Tzur, 
Israel-solidaarisuusmarssi Helsinki
(taulu 327)


20.8.2006 Jerusalmin kansainvälinen kristillinen suurlähetystö Suomen osasto ry/
puheenjohtaja Ulla Järvilehto,
Israel-solidaarisuusmarssi Helsinki
(taulu 328)
30.9.2006 Jyväskylän helluntaiseurakunnan johtaja Vesa Pylvänäinen 50v, Jyväskylä (taulu 329)
18.10.2006 Ari ja Aila Hakola, Jyväskylä (taulu 330)
18.11.2006 KD:n Uuraisten puolueosaston ry 30 vuotta / puheenjohtaja Arto Veijonen (taulu 331)
24.11.2006 Jyväskylän kaupungin Sivistyspalvelukeskuksen ja Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen 
avoimet ovet Tietotalossa - taulu nro 332 ojennettu 
päivähoidon kehittämisyksikön johtaja Merja Adenius-Jokivuorelle
4.12.2006 Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry:n puheenjohtaja ja LTOL:n hallituksen jäsen 2007-
lastentarhanopettaja Kirsi Pehkonen (taulu 333)
30.12.2006 Sisko Luhanka 50v, Jyväskylä (taulu 334)
13.4.2007 Uusitun Amarillon avajaiset (taulu 335)
15.4.2007 Esa ja Maarit Järvenpää (taulu 336)
28.5.2007 Olli Heikkilä, eläkkeelle siirtynyt Jyväskylän kaupunginlakimies (taulu 337)
2.6.2007 Ylioppilas Ilona Lahdelma, Jyväskylä (taulu 338)
2.6.2007 Ylioppilas Miika Sipi, Jyväskylän maalaiskunta Palokka
(taulu 339)
2.6.2007 Ylioppilas Juho Hakola, Jyväskylä (taulu 340)
5.10.2007 OAJ:N puheenjohtaja Erkki Kangasniemi, 
MOP-päivän tapahtumassa 
  Jyväskylän paviljongissa (taulu 341)
16.10.2007 Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry / toiminnanjohtaja Eija Paloheimo (taulu 342)
19.10.2007 Timo ja Saara Kovanen, Jyväskylä (taulu 343)


17.11.2007 ILOINEN PÄIVÄ RUUHIMÄELLÄ-tapahtuma,
Ruuhimäen koulu ja Ruuhimäen kyläseura
(taulu 344)
23.1.2008 Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry:n uusi puheenjohtaja
lastentarhanopettaja Tuula Liukkonen (taulu 345)
3.2.2008 ARVOISA 140-VUOTIAAN JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN VÄKI / 
KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA PAULI PARTANEN!
(taulu 346)
17.2.2008 Raamattukoulu Keitaan väki / Timo Pitkänen Keltinmäen keidas (taulu 347)
21.2.2008 Tukiryhmäläiseni kirjailija/runoilija Merja Une Turunen (taulu 348)
7.3.2008 KD:n Jyväskylän maalaiskunnan paikallisosasto / puheenjohtaja Kari Lahti (taulu 349) 
16.3.2008 Jyväskylän Sotaveteraanit ry:n jäsenistö / puheenjohtaja Kari Korhonen
50-vuotisjuhla Jyväskylän kaupunginteatteri
(taulu 350)
10.4.2008 Sanomalehti Keskisuomalainen, Aholaidantie 3 (taulu 351)
Jyväskylän KD:n kiitos kevätkokouspaikasta, esittelystä ja tutustumiskierroksesta
18.6.2005 Reserviupseerikoulun johtaja Pertti Laatikainen ( 157 ILKKA-kurssin upseerioppilas), Hamina
RUK:n kurssi 157 ILKKA (31.3.1978 - 13.7.1978) 30-vuotistapaaminen (taulu 352)
26.4.2008 Suomen Kristillisdemokraatit r.p. 50 vuotta / Helsinki (taulu 353)
8.7.2008 Mirjami Asikainen, kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsen, Jyväskylä (taulu 354)
18.6.2008 Hannu ja Riitta Rantamaa, Jyväskylän Suomi-Israel-yhdistys ry, Muurame (taulu 355)
5.7.2008 Aija Lavikainen, Mäntsälä (taulu 356)
19.7.2008 Lauri Tikkanen & Henna Hurinki, avioliittoonsiunaamispäivä,
Tampereen Helluntaiseurakunta ja Pirkkalan Kiviranta (taulu 357)
26.7.2008 Kaija Pennanen, Jyväskylä (taulu 358)
6.9.2008 Juhani Eriksson, 80v, Jyväskylä, Huhtasuon kirkko ( taulu 359)

21.9.2008 Helsingin Juutalainen seurakunta (taulu 360)
24.9.2008 Kuokkalalaisten yhteinen olohuone Polttolinja yhdeksässä (taulu 361)
2.10.2008 Lapsiasianvaltuutettu Maria Kaisa Aula (taulu 362)
13.11.2008 Huonekaluliike Vepsäläisen väki/myymäläpäällikkö Kimmo Laitinen (taulu 363)
13.12.2009 LitM Susannan Iiivosen väitöstilaisuus, Jyväskylä (taulu 364)
13.12.2008 Robert "Bobby" Boulter, Vaajakoski (taulu 365)
21.1.2009 Irja Aittasalo, Jyväskylä (taulu 366)
18.2.2009 Jyväskylän Sampopankki, kokoustiloissa Jyväskylän Suomi-Israel yhdistys ry:n vuosikokous (taulu 367)

18.2.2009 Emeritusprofessori ja lääkintäeversti evp Ranan Rimon, 
luento "Israel eilen, tänään ja huomenna!" Jyväskylän Suomi-Israel yhdistys ry:n kokouksessa (taulu 368)
19.2.2009 Kiinteistöjohtaja Esko Eriksson / Jyväskylän Tilapalvelun väki (taulu 369)
24.3.2009 Jyväskylän Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mari Kyllönen (taulu 370)
30.5.2009 Ylioppilas Roosa Varjus, Jyväskylä (taulu 371)
30.5.2009 Ylioppilas Pekka Pennanen, Jyväskylä (taulu 372)
31.5.209 Ylioppilas Maria Risku, Jyväskylä (taulu 373)
11.6.2009 Marianne Vihtamäki, Jyväskylä (taulu 374)
14.8.2009 Tuija Kuikka; Jyväskylä (taulu 375)
5.9.2009 Matti K. Eronen, Rantasalmi/Helsinki (taulu 376)


24.10.2009 Vesa ja Anylin Riihimäki, Laukaa, Vuolake-hotelli (taulu 377)

5.11.2009 Juhani ja Raija Matilainen, Jyväskylä (taulu 378)


13.11.2009 Matti ja Lilja Ravi, Sapattiateria, Myllylä, Laukaa (taulu 379)


20.11.2009 Hannu Taipale, Hanukka-juhla, Jyväskylän kotitalousoppilaitos (taulu 380)
20.11.2009 Shir Chadosh-kuoro ja kuoronjohtaja Juhani Pasanen, Hanukka-juhla, Jyväskylän kotitalousoppilaitos (taulu 381)

 

25.11.2009 Sepän lukion avoimet ovet, rehtori Yrjö Damskägg ja vararehtori Antero Hietamäki, Jyväskylä(taulu 382)


27.11.2009 Kortepohjan koulun rehtori, naapuri ja luottamushenkilökollega Risto Rönnberg 50v,  Jyväskylä (taulu 383)


29.11.2009 Vantaan Suomi-Israel yhdistys ry 25 vuotta, puheenjohtaja Juha-Pekka Rissanen, Tikkurilan lukio, Vantaa (taulu 384)


9.12.2009 Tikkalan päiväkoti-koulun väki 
kuvassa koulunjohtaja Tiina Jylhä (5-6-luokat) ja luokanopettaja Kirsi Eronen (1-2-luokat) (taulu 385)


12.12.2009 Pentti, Shira, Mikael ja Joonatan Hakonen, Jyväskylä (taulu 386

2.1.2010K ja S.J(taulu 387)


31.1.2010 Keren Kajemet Finland ry / puheenjohtaja Louis Levinsky Tu Bishvat 2010/5770 Helsinki (taulu 388)


31.1.2010 Kalevi Perälä, Helsinki (taulu 389)


19.3.2010 Toiminnanjohtaja Jorma K. Ahonen Holocaust-tukiyhdistys ry
Holocaust-näyttelyn - "Exodus - juutalaisen kansan historiaa" - Jyväskylässä
14.-19.3.2010 kiitokseksi, kunniaksi ja muistoksi (taulu 390)


28.3.2010 Martti Muurikainen 75v, Laukaa (taulu 391)


28.3.2010 Jouni Suonsivu, filologi, kansalaisaktivisti Tampereelta.
Luento Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n kevätkokouksessa Jyväskylässä: 
"Valtamedian viestimän kuvan ja todellisuuden kuilu Lähi-idässä”, (taulu 393)


29.4.2010 Hannu ja Keila Sekki, Jyväskylä (taulu 394)


19.5.2010 Pekka ja Inkeri Tuunanen Jyväskylä / Tikkakoski (taulu 395)


5.6.2010 Ylioppilas Miia Jämsén, Jyväskylä (taulu 396)


6.6.2010 Ylioppilas S.T. (taulu 397)


10.6.2010 Israel-ystävyystoimikunnan puheenjohtaja pastori John Remes;
tilaisuus Helsingin Vanhassa kirkossa Israel-tukimarssin jälkeen (taulu 398)

30.10.2010 Jyväskylän Suomi-Amerikka yhdistys ry 60v/ puheenjohtaja Veli Vihonen 
Jyväskylän Lyseon vanhajuhlasali (taulu 399)


31.10.2010 Haminan seudun Suomi-Israel -yhdistys ry 30v / puheenjohtaja Juhani Korjula (taulu 400)


31.10.2010 Suomi-Israel Yhdistysten liitto ry:n puheenjohtaja Reino Kurki-Suonio, Hamina (taulu 392)4.6.2011 Ylioppilas Joonas Lasse Johannes Pitkänen, Kuopio (taulu 401)
23.12.2011 Tommi Kastikainen, Jyväskylä (taulu 402)
1.2.2012 Jouko Tervonen, Jyväskylä (taulu 403)
1.2.2012 Juha Hentunen, Jyväskylä (taulu 404)2.1.2013 Puheenjohtaja Tapio Peltomäki / Jyväskylän STELK Jyväskylä Alba (taulu 405)
1.6.2013 Ylioppilas Niko Savolainen (taulu 406)
1.6.2013 Ylioppilas Paavo Lamminsivu (taulu 407)
1.6.2013 Ylioppilas Päivi Pennanen (taulu 408)
8.2.2014 Jarmo Hyvärinen, Jyväskylä (taulu 409)
25.2.2014 Marko Luomala, Jyväskylä (taulu 410)
4.3.2014 Jyväskylän vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualuejohtaja Sirkka Karhula eläkkeelle 4.3.2014 (taulu 411)

Raamatun tekstit:

Saarnaaja 3:1-8
Kaikilla on määrätty aika ja kaikilla, mitä  taivaan alla aljetaan, on heidän hetkensä;
 Aika on syntyä ja aika kuolla; aika on istuttaa ja aika repiä ylös istutettua.
Aika tappaa ja aika parantaa; aika kukistaa, ja aika rakentaa.
Aika itkeä, ja aika nauraa; aika valittaa, ja aika hypätä.
Aika on heitellä kiviä ja aika koota kiviä; aika halata, ja aika olla halaamasta.
Aika etsiä, ja aika kadottaa; aika tallella pitää, ja aika heittää pois.
Aika rikki reväistä, ja aika ommella; aika  vaiti olla ja aika puhua.
Aika rakastaa ja aika vihata, sodan aika, ja rauhan aika.

1 Mooseksen kirja 12:3
”Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, 
ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”  

2 Mooseksen kirja 4:
22. Sano silloin faraolle: 'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani;
23. sen tähden minä sanon sinulle: Päästä minun poikani palvelemaan minua. 
Mutta jos kieltäydyt päästämästä häntä, niin katso, minä tapan sinun esikoispoikasi.'"

2 Mooseksen kirja 19:5-6
”Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia 
muita kansoja; sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sano nämä sanat israelilaisille.”  

2 Mooseksen kirja 31:12-18
Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
"Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, 
minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät.
Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka sen rikkoo, rangaistakoon kuolemalla; 
sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäköön kansastansa.
Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, 
Herralle pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla.
Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona.
Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä 
Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti."
Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän 
hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.

4 Moseksen kirja 6:22-27
Ja Herra puhui Mosekselle, sanoen: Puhu Aaronille ja hänen pojillensa, 
ja sano: näin pitää teidän siunaaman Israelin lapsia, ja sanoman heille:
"Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinun päälless, ja olkoon sinulle 
armollinen. Herra ylentäköön kasvonsa sinun puolees, ja antakoon sinulle rauhan. 
” Ja heidän pitää paneman minun nimeni Israelin lasten päälle, ja minä tahdon siunata heitä.  

4.Mooseksen kirja 23
7. Niin hän puhkesi lausumaan ja sanoi: "Aramista nouti minut Baalak, idän vuorilta 
Mooabin kuningas: 'Tule, kiroa minun puolestani Jaakob, tule ja sadattele Israelia'.
8. Kuinka minä kiroaisin sen, jota ei Jumala kiroa, 
kuinka sadattelisin sitä, jota ei Herra sadattele?
9 Minä näen sen kallioiden huipulta, minä katselen sitä kukkuloilta: 
katso, se on erillään asuva kansa, se ei lukeudu pakanakansojen joukkoon.

4.Mooseksen kirja 23
1. Kun Bileam näki, että Israelin siunaaminen oli Herralle otollista, ei
hän enää mennyt niinkuin aina ennen ennusmerkkejä 
etsimään, vaan käänsi kasvonsa erämaahan.
2. Ja kun Bileam nosti silmänsä ja näki Israelin leiriytyneenä 
heimokunnittain, niin Jumalan Henki tuli häneen.
3. Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi: "Näin puhuu Bileam, 
Beorin poika, näin puhuu mies, jonka silmä on avattu.
4. Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen, joka näkee 
Kaikkivaltiaan näkyjä, joka lankeaa loveen ja jonka silmät avataan.
5. Kuinka ihanat ovat sinun majasi, Jaakob, sinun asuinsijasi, Israel!
6. Niinkuin laajat purolaaksot, niinkuin puutarhat virran varrella, 
niinkuin aloepuut, Herran istuttamat, niinkuin setripuut vesien vierillä!
7. Vettä läikkyy sen vesisangoista, ja sen laihot saavat runsaasti vettä. 
Agagia mahtavampi on sen kuningas, ylhäinen sen kuningasvalta.
8. Jumala vei sen pois Egyptistä; sen sarvet ovat kuin villihärän. Se syö 
suuhunsa viholliskansat, heidän luunsa se murskaa ja lävistää heidät nuolillansa.
9. Se on kyyristynyt, se on laskeutunut maahan kuin leijona, niinkuin naarasleijona - k
uka uskaltaa sitä häiritä? Siunattu olkoon, joka sinua siunaa, kirottu, joka sinua kiroaa!"

VIIDES MOOSEKSEN KIRJA 4
Mooseksen puheen jatkoa: varoituksia kansalle....
1. "Ja nyt, Israel, kuule ne käskyt ja säädökset, jotka minä teille
opetan, että seuraisitte niitä, eläisitte ja ottaisitte omaksenne 
sen maan, jonka Herra, teidän isienne Jumala, teille antaa.
2. Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, 
vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan.
3. Te olette omin silmin nähneet, mitä Herra teki Baal-Peorin asiassa, kuinka Herra, 
sinun Jumalasi, hävitti sinun keskuudestasi jokaisen, joka lähti kulkemaan Baal-Peorin perässä.
4. Mutta te, jotka riipuitte kiinni Herrassa, teidän Jumalassanne, 
te kaikki olette elossa vielä tänä päivänä.
5. Katso, minä olen opettanut teille käskyt ja säädökset, niinkuin Herra, minun Jumalani, 
on minua käskenyt, että seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne.
6. Noudattakaa ja seuratkaa niitä, sillä se on oleva teidän viisautenne ja ymmärryksenne kansojen silmissä. 
Kun he kuulevat kaikki nämä käskyt, sanovat he: 'Totisesti, viisas ja ymmärtäväinen kansa on tämä suuri kansa'.
7. Sillä onko toista suurta kansaa, jonka jumalat ovat sitä niin lähellä, kuin Herra, 
meidän Jumalamme, on lähellä meitä, niin usein kuin me häntä rukoilemme?
8. Ja onko toista suurta kansaa, jolla on niin vanhurskaat käskyt ja 
äädökset, kuin on koko tämä laki, jonka minä tänä päivänä teille annan?
9. Ole vain varuillasi ja ota itsestäsi tarkka vaari, ettet unhota, mitä omin silmin olet nähnyt, 
ja ettei se lähde sinun sydämestäsi koko elinaikanasi, vaan että ilmoitat sen lapsillesi ja lastesi lapsille:
10. mitä tapahtui sinä päivänä, jona seisoit Herran, sinun Jumalasi, edessä Hoorebilla, kun Herra sanoi 
minulle: 'Kokoa kansa, niin minä julistan heille sanani, että he oppisivat pelkäämään 
minua, niin kauan kuin elävät maan päällä, ja opettaisivat lapsensakin siihen'.
11. Ja te astuitte esille ja jäitte seisomaan vuoren juurelle, ja vuori paloi tulena, 
joka loimusi sisimpään taivaaseen asti pimeyden ja synkkien pilvien keskellä.
12. Ja Herra puhui teille tulen keskeltä. Sanat te kuulitte, 
mutta ette nähneet hänen muotoansa, kuulitte vain äänen.
13. Ja hän ilmoitti teille liittonsa, jonka hän käski teidän pitää, nimittäin 
ne kymmenen käskysanaa; ja hän kirjoitti ne kahteen kivitauluun.
14. Ja minun Herra silloin käski opettaa teille käskyt ja säädökset, 
että te seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne.
15. Ottakaa siis itsestänne tarkka vaari - sillä te ette sinä päivänä, jona Herra 
puhui teille tulen keskeltä Hoorebilla, nähneet hänestä minkäänkaltaista muotoa -
16. ettette menettele kelvottomasti ettekä tee itsellenne jumalankuvaa, 
ette minkään muotoista patsasta, ette miehen tai naisen kuvaa,
17. ette maan päällä liikkuvan nelijalkaisen eläimen kuvaa, ette taivaan alla lentävän siivekkään linnun kuvaa,
18. ette maassa matelevaisen kuvaa ettekä vesissä maan alla olevan kalan kuvaa;
19. ja ettet, kun nostat silmäsi taivasta kohti ja katselet aurinkoa ja kuuta ja tähtiä, kaikkea taivaan joukkoa, 
anna vietellä itseäsi kumartamaan ja palvelemaan niitä, sillä Herra, 
sinun Jumalasi, on jakanut ne kaikille muille kansoille koko taivaan alla.
20. Onhan Herra ottanut teidät ja vienyt pois rautapätsistä, Egyptistä, 
että teistä tulisi hänen perintökansansa, niinkuin nyt on tapahtunut.

5 Mooseksen kirja 6:1-9
”Ja nämä ovat ne käskyt, säädökset ja oikeudet, jotka Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teille opettaa, 
että seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksennne - että sinä pelkäisit Herraa, sinun Jumalaasi, 
ja noudattaisit kaikkia hänen säädöksiänsä ja käskyjänsä, jotka minä sinulle annan, sekä sinä että sinun poikasi ja 
poikasi poika, kaikkena elinaikanasi, ja että saisit kauan elää. Niin kuule siis, Israel, ja noudata tarkoin niitä, 
että, niinkuin Herra, sinun isiesi Jumala, on sinulle luvannut, menestyisit ja 
te lisääntyisitte suuresti siinä maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä. 

Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.

Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. 
Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. Ja teroita niitä lastesi mieleen
 ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Ja sido ne merkiksi 
käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi. Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.”

5 Mooseksen kirja 30:1-5
”Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous, jotka minä olen asettanut sinun 
valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, on sinut 
karkoittanut, ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta 
sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken, niin Herra, sinun Jumalasi, 
kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, 
joiden sekaan hän on sinut hajottanut. Vaikka sinun karkoitettusi olisivat taivaan äärissä, niin Herra, 
sinun Jumalasi, kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin. Ja Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, 
jonka sinun isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi; ja 
hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisääntyä enemmän kuin isiesi.”

5 Moseksen kirja 32:7-8
Muista muinaisia aikoja, ymmärrä vuosikaudet suvusta sukuun; kysy isältäs, ja hän ilmoittaa sinulle, 
ja vanhimmiltas, niin he sinulle sanovat. Kuin kaikkein korkein jakoi pakanat ja hajoitti 
ihmisten lapset, silloin hän laski kansain maan rajat, Israelin lasten luvun jälkeen.  

Ester:
3:8 Ja Haaman sanoi kuningas Ahasverokselle: "On yksi kansa hajallaan ja erillään muiden kansojen 
seassa sinun valtakuntasi kaikissa maakunnissa. Heidän lakinsa ovat toisenlaiset kuin kaikkien muiden kansojen...

Psalmi 23:1-6
Davidin Psalmi. Herra on minun paimeneni: ei minulta mitään puutu. Hän kaitsee minua viheriäisessä 
niityssään, ja vie minua virvoittavan veden tykö. Minun sieluni hän virvoittaa: hän vie minun oikialle tielle, 
nimensä tähden. Ja vaikka minä vaeltaisin pimiässä laaksossa, en minä pelkäisi pahuutta, ettäs olet kanssani: 
sinun vitsas ja sauvas minua tukevat. Sinä valmistat minulle pöydän vihollisteni kohdalle: sinä voitelet 
pääni öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Hyvyys ja laupius noudattavat 
minua kaiken elinikäni, ja minä saan asua Herran huoneessa ijankaikkisesti.

Psalmi 91
KORKEIMMAN SUOJELUS
Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: "Herra on minun turvani ja 
linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan". Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, 
turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen 
uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, 
joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, 
kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, 
kuinka jumalattomille kostetaan. - Sillä: "Sinä, Herra, olet minun turvani". - Korkeimman olet sinä ottanut 
suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen 
sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. 
Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. - "Koska hän 
riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. 
Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, 
minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen."

Psalmi 118:26
Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimeen! Me siunaamme teitä Herran huoneesta.  

PSALMIT 122
6. Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.

Psalmi 127:1
Jos ei Herra huonetta rakenna, niin he hukkaan työtä tekevät, jotka sitä rakentawat: jos ei Herra kaupunkia 
warjele, niin wartiat hukkaan walwowat. Se on turha, että te warhain nousette ja hiljain 
maata menette, ja syötte leipänne surulla; sillä hän antaa ystäwilleen heidän maatessansa.

Psalmi 127:3-5
Katso, lapset owat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anto. Kuin nuolet wäkewän kädessä, niin owat 
nuorukaiset. Autuas on se, jonka wiini on niitä täynnänsä; ei ne häwäistä, 
koska heillä wihollistensa kanssa portissa tekemistä on.   

PSALMI 128:1-6 
JUMALAAPELKÄÄVÄISTEN KOTIONNI
Matkalaulu. Autuas on jokainen, joka pelkää Herraa, joka vaeltaa hänen teillänsä. Sinä saat nauttia kättesi 
ansion; onnellinen sinä, sinun käy hyvin! Niinkuin hedelmällinen viiniköynnös on sinun emäntäsi sinun 
huoneesi perällä, niinkuin öljypuun vesat ovat sinun lapsesi sinun pöytäsi ympärillä. Sillä katso, näin 
siunataan mies, joka Herraa pelkää. Siunatkoon Herra sinua Siionista, niin sinä saat kaikkina 
elinpäivinäsi nähdä Jerusalemin onnellisena, saat nähdä lastesi lapset. Rauha Israelille!

PSALMI 150:1-6 
YLISTÄKÄÄ JUMALAA!

Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä hänen
väkevyytensä taivaanvahvuuksissa.
Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri.
Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla.
Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla.
Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla.
Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja!

Psalmit:
18:2 Hän sanoi: Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani,
26:8 Herra, minä rakastan sinun huonettasi, sinun asuinsijaasi, sitä paikkaa, jossa sinun kirkkautesi asuu.
116:1 Minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni;
119:113 Kaksimielisiä minä vihaan, mutta sinun lakiasi minä rakastan.
119:119 Kaikki maan jumalattomat sinä heität pois niinkuin kuonan; sentähden minä rakastan sinun todistuksiasi.
119:127 Sentähden minä rakastan sinun käskyjäsi enemmän kuin kultaa, enemmän kuin puhtainta kultaa.
119:159 Huomaa, että minä rakastan sinun asetuksiasi. Herra, virvoita minua armosi jälkeen.
119:163 Valhetta minä vihaan ja inhoan, mutta sinun lakiasi minä rakastan.
119:167 Minun sieluni noudattaa sinun todistuksiasi, ja suuresti minä niitä rakastan.

Salomon Sananlaskut 10:22
Herran siunaus tekee rikkaaksi ilman vaivaa.

Salomon Sananlaskut 22:6
Niinkuin sinä lapsen totutat nuoruudesta, niin ei hän siitä luowu, koska hän wanhenee.    

Salomon  Sananlaskut 31:10-31

Kelpo vaimon ylistys!

Kelpo vaimon kuka löytää?
Sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi.
Hänen miehensä sydän häneen luottaa, eikä siltä mieheltä riistaa puutu.
Hän tekee miehellensä hyvää, ei pahaa, kaikkina elinpäivinänsä.
Hän puuhaa villat ja pellavat ja halullisin käsin askartelee.
Hän on kauppiaan laivojen kaltainen: leipänsä hän noutaa kaukaa.
Kun yö vielä on, hän nousee ja antaa ravinnon perheellensä, piioilleen heidän osansa.
Hän haluaa peltoa ja hankkii sen, istuttaa viinitarhan kättensä hedelmällä.
Hän voimalla vyöttää kupeensa ja käsivartensa vahvistaa.
Hankkeensa hän huomaa käyvän hyvin, ei sammu hänen lamppunsa yöllä.
Hän ojentaa kätensä kehrävarteen ja käyttelee värttinää kämmenissään.
Hän avaa kätensä kurjalle, ojentaa köyhälle molemmat kätensä.
Ei pelkää hän perheensä puolesta lunta, sillä koko hänen perheensä on puettu purppuravillaan.
Hän valmistaa itsellensä peitteitä; hienoa pellavaa ja punapurppuraa on hänen pukunsa.
Hänen miehensä on tunnettu porteissa, maanvanhinten seassa istuessansa.
Hän aivinapaitoja tekee ja myy, vöitä hän kauppiaalle toimittaa.
Vallalla ja kunnialla hän on vaatetettu, ja hän nauraa tulevalle päivälle.
Suunsa hän avaa viisauden sanoihin, hänen kielellään on lempeä opetus.
Hän tarkkaa talonsa menoa, eikä hän laiskan leipää syö.
Hänen poikansa nousevat ja kiittävät hänen onneansa; hänen miehensä nousee ja ylistää häntä:
"Paljon on naisia, toimellisia menoissaan, mutta yli niitten kaikkien kohoat sinä.
Pettävä on sulous, kauneus katoavainen; ylistetty se vaimo, joka Herraa pelkää!
Suokaa hänen nauttia kättensä hedelmiä, hänen tekonsa häntä porteissa ylistäkööt.

Jesaja 2
Jerusalemin temppelin vuori korotetaan ja tulee rauhanvaltakunnan keskukseksi. 
Herran tuomionpäivä nöyryyttää ihmisylpeyden ja masentaa kaiken ihmismahdin
Jakeet 1.-5. Sana, jonka Jesaja Aamoksen poika näki Juudasta ja Jerusalemista: Aikojen lopussa on Herran 
temppelin vuori seisova vahvana,
ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat 
virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: 'Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin 
Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Siionista 
lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.' Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille 
kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi (aurankärjiksi) ja keihäänsä vesureiksi, kansa ei nosta miekkaa 
kansaa vastaan eivätkä he enää opettele sotimaan. Jaakobin heimo, tulkaa, vaeltakaamme HERRAN valkeudessa.

Jesaja:
44:9 Jumalankuvien tekijät ovat turhia kaikki tyynni, eivätkä nuo heidän rakkaansa 
mitään auta; niiden todistajat eivät näe eivätkä tiedä mitään, ja niin he joutuvat häpeään.
45:16 Häpeän ja pilkan he saavat kaikki, pilkan alaisina he kulkevat kaikki, nuo kuvien tekijät.

Propheeta  Jeremia 29 luku jae 7 (Biblia 1880)
Katsokaat sen kaupungin menestystä, johonka minä olen antanut teitä wietää, 
ja rukoilkaat sen edestä Herraa; sillä koska hän menestyy, niin myös te menestytte.

Hesekiel 28: 20-26
Ja minulle tuli tämä Herran sana: "Ihmislapsi, käännä kasvosi Siidonia kohti ja ennusta sitä vastaan 
ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Siidon, ja näytän kunniani sinun 
keskuudessasi. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä siinä panen toimeen tuomiot 
ja näytän siinä pyhyyteni. Minä lähetän sinne ruton ja verta sen kaduille, ja kaatuneita on viruva sen 
keskellä, kaatuneita miekkaan, joka käy sen kimppuun joka taholta. Ja he tulevat tietämään, että minä 
olen Herra. Sitten ei Israelin heimolle enää ole pistävänä orjantappurana eikä vaivaavana ohdakkeena yksikään 
sen naapureista, jotka ovat heitä halveksineet. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, Herra. 
Näin sanoo Herra, Herra: Kun minä kokoan Israelin heimon kansoista, joitten sekaan he ovat hajotetut, 
silloin minä näytän pyhyyteni heissä pakanakansain silmien edessä, ja he saavat asua maassansa, 
jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille. He asuvat siinä turvallisesti ja rakentavat taloja ja istuttavat 
viinitarhoja. Turvallisesti he asuvat, kun minä panen toimeen tuomiot kaikille heidän naapureillensa, 
jotka ovat heitä halveksineet. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, heidän Jumalansa.

Daniel 2:21-23
Hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa 
kuninkaat valtaan, hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen.
Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä.
Sinua, minun isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän siitä, että olet antanut minulle viisauden ja voiman 
ja että nyt annoit minun tietää, mitä me sinulta rukoilimme. Sillä sinä annoit meidän tietää kuninkaan asian."

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE  3:1-8 
VAIMOJEN TULEE OLLA MIEHILLEEN ALAMAISIA JA PUETUT SISÄLLISEEN KAUNISTUKSEEN, 
MIESTEN TULEE OSOITTAA VAIMOILLEEN KUNNIOITUSTA, KOSKA NÄMÄ OVAT SAMAN ARMON PERILLISIÄ.
Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen 
vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. 
Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista 
eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan 
hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka 
panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; niin oli Saara kuuliainen 
Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, 
ettekä anna minkään itseänne peljättää. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, 
niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä n
iinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. Ja lopuksi: olkaa kaikki 
yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ja teidän silmänne saavat nähdä sen, ja te sanotte: "Herra on suuri Israelin rajojen ulkopuolellakin". Malakia 1:5

Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oli mies ja hänen kädessänsä mittanuora.
Minä sanoin hänelle: "Mihin sinä olet menossa?" Ja hän vastasi minulle: "
Mittaamaan Jerusalemia, nähdäkseni, kuinka leveä ja kuinka pitkä se on oleva".
Ja katso, enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle, ja toinen enkeli lähti häntä vastaan.
Ja hän sanoi tälle: "Juokse, puhu tälle nuorukaiselle ja sano: Jerusalem on 
oleva muuriton paikkakunta, sillä niin paljon siinä on ihmisiä ja eläimiä.
Mutta minä olen oleva, sanoo Herra, tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä.
Voi, voi, paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra! Sillä minä olen 
hajottanut teidät neljään taivaan tuuleen, sanoo Herra.
Voi, Siion, pelastaudu, sinä, joka asut tytär Baabelin luona!
Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, 
jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä.
Sillä katso, minä heilutan kättäni heitä vastaan, ja he joutuvat orjiensa 
saaliiksi. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut.
Riemuitse ja iloitse, tytär Siion! Sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra.
Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun 
sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi.
Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin.
Vaiti Herran edessä, kaikki liha! Sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa."
  Sakarja 2

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kymmenen käskyn huoneentaulut presidentille, 
pääministerille, kaikille eduskuntaryhmille yms.

Kristityn Vastuu nro. 20 18.5.1995 uutisoi seuraavasti:

Tasavallan presidentti, ministerit, eduskunnan puhemiehet ja ryhmien puheenjohtajat saivat perjantaina 
lahjaksi Kymmenen käskyn huoneentaulun. Lisäksi keskisuomalaiset ja Skl:n kansanedustajat saivat kukin 
omat taulunsa. Lahjoittajina olivat jyväskyläläiset Juhani Starczewski ja 
Juha Lappalainen perheineen. Starczewski on Skl:n kaupunginvaltuutettu.

Aikaisemmin taulun ovat jo saaneet Suomen EU-komissaari Erkki Liikanen ja maaherra Kalevi Kivistö.

Ajatus taulujen lahjoittamisesta syntyi vaalitilaisuudessa, jossa Starczewski tiedusteli puolueiden edustajilta, 
olisiko kymmenellä käskyllä käyttöä lakeja säädettäessä ja panisivatko ehdokkaat 
käskyistä muistuttavan taulun huoneensa seinälle, jos tulisivat valituiksi.

Kaikkien mielestä käskyjen seuraaminen olisi hyväksi Suomelle.

Jyväskyläläiset halusivat antaa käskyt alkuperäisessä Mooseksen kirjaamassa järjestyksessä, siksi taulujen 
saajat joutuvat lukemaan käskyt hieman eri järjestyksessä kuin rippikoulussa. 
Katekismuksessa käskyt seuraavat vuoden 787 kirkolliskokouksen järjestystä, jolloin ns. kuvantekokielto (2. käsky)
 yhdistettiin ensimmäiseen käskyyn ja himoitsemisen kieltävä käsky jaettiin kahdeksi erilliseksi käskyksi (9. ja 10. käsky).

Skl:n ryhmähuoneessa on vanhastaan Katekismuksen järjestystä seuraava käskyjen huoneentaulu.

Taulujen takana on luovutuskirje, johon on koottu esivallan tehtävästä muistuttavia raamatunpaikkoja.

- Kansalaisten tehtävä on siunata esivaltaa. Jos useammat toimisivat näin, 
niin me suomalaiset voisimme selvitä vaikeuksistamme helpommin, Juhani sanoo.

Juhani Starczewski on tullut aikaisemmin tunnetuksi "hengellisten ideoiden" yhdistämisestä politiikan arkityöhön. 
Hänen aloitteestaan mm. Jyväskylän valtuuston ja joidenkin lautakuntien kokousten edellä on pidetty rukoushetkiä.

Skl:n ryhmän puolesta taulut vastaanotti Tauno Pehkonen.

- Jumalan Sana on kaksiteräinen miekka. Siihen kuuluu sekä laki että evankeliumi, 
jotka molemmat on pidettävä terävinä. Pehkonen kiitteli lahjoittajia.

Taulujen takana oleva luovutuskirje


ARVOISA SUOMEN TASAVALLAN PÄÄMINISTERI PAAVO LIPPONEN JUMALAN RAUHAA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA !

Kunnioittaen lähestymme Teitä tällä kirjeellä ja samalla haluamme lahjoittaa Teille Jumalan alkuperäiset 
KYMMENEN KÄSKYÄ Toisen Mooseksen kirjan 20 luvun jakeiden 1- 17 mukaan. Toivomme, että 
huoneentaulu voisi saada paikan työhuoneenne seinällä muistuttamassa Hänestä, jonka kautta kaikki on luotu. 
Jeesuksessa Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Paavalin kirje 
kolossalaisille 2 luku jae 3. Raamattu sanoo esivallan olevan Jumalan asettama:

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; 
ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä 
vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, 
jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, 
mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, 
niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, 
joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. 
Sen tähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä 
varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on; kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, 
sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Paavalin kirje roomalaisille 13 luku jakeet 1-7.

Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, 
kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, 
mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Pietarin 1 kirje 2 luku jakeet 13 ja 14.

Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, 
etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea 
sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Paavalin kirje Tiitukselle jakeet 1 ja 2.

Jumala kehottaa rukoilemaan ja kiittämään myös esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista 
elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Paavalin 1 kirje Timoteukselle 2 luku jakeet 1-5.

Hallitseminen on jumalallinen hyve. Raamattu puhuukin esivallasta jumalina, ei luomisen tähden 
vaan hallitsemisen tähden. Johanneksen evankeliumi 10 luku jakeet 31-42 ja Psalmi 82.

Haluamme siunata Teitä ja myös rukoilla puolestanne, jotta Suomi voisi yhdessä 
Jumalan ja Hänen siunauksensa myötä selvitä näistä vaikeista ajoista.

Helsingissä siunaten 12.05.1995


Ketkä taulun ovat saaneet


Taulu on lahjoitettu seuraaville Suomen päättäjille:

12.5.1995

Eduskunnan puhemiehet

Hallitus

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat

SKL:n kansanedustajat

Keski-Suomen kansanedustajat

Muita


Taulujen takana oleva luovutuskirje kouluille yms.


Niinkuin sinä lapsen totutat nuoruudesta, niin ei hän siitä luowu, koska hän wanhenee. 
SALOMON SANANLASKUT 22:6

Katso, lapset owat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anto. Kuin nuolet wäkewän kädessä, niin owat nuorukaiset. 
Autuas on se, jonka wiini on niitä täynnänsä; ei ne häwäistä, koska heillä wihollistensa kanssa portissa tekemistä on. 
PSALMI 127:3-5

Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi (ainoa) Herra, ja sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalatas, 
kaikesta sydämestäs, ja kaikesta sielustas, ja kaikesta woimastas. Ja nämä sanat, jotka minä käsken 
sinulle tänäpänä, pitää sinun sydämees paneman, ja teroittaman ne sinun lapsilles, ja niistä puhuvan, huoneessa 
istuissas ja tiellä käydessäs, maata pannessas ja noustessas. Ja sinun pitää sitoman ne merkiksi kätees, ja ne 
pitää oleman sinulle muistoksi sinun silmäis edessä. Ja sinun pitää kirjoittaman 
ne huonees pihtipieliin ja portteihis. 
5 MOSEKSEN KIRJA 6:4-9

Älkäät luulko, että minä tulin lakia ja prophetaita päästämään: en minä tullut päästämään vaan täyttämään. 
Sillä totisesti sanon minä teille: Siihen asti kuin taivas ja maa katoo, ei pidä vähinkään piirto eli joku rahtu
 laista katooman, siihen asti kuin kaikki tapahtuvat.
P. MATTEUKSEN EWANGELIUMI 5:17-18

Waan Jesus sanoi: Sallikaat lasten olla, ja älkäät kieltäkö heitä tulemasta minun tyköni; sillä senkaltaisten 
on taiwaan waltakunta. Ja kuin hän oli pannut kätensä heidän päällensä,meni hän sieltä pois. 
P. MATTHEUKSEN EWANGELIUMI 19:13-15

Ja ettäs jo lapsuudesta olet pyhän Raamatun tainnut, joka sinun taitaa autuuteen neuwoa, sen uskon kautta,
 joka on Kristuksessa Jesuksessa. Sillä kaikkinainen kirjoitus on Jumalalta annettu ja tarpeellinen opiksi, 
nuhteeksi, ojennukseksi, joka on wanhurskaudessa; että Jumalan ihminen täydellinen olis, ja kaikkiin 
hywiin töihin sovelias. P. PAAVALIN TOINEN EPISTOLA TIMOTHEUKSEN TYKÖ 3:15-17

Jos ei Herra huonetta rakenna, niin he hukkaan työtä tekevät, jotka sitä rakentawat: jos ei Herra kaupunkia 
warjele, niin wartiat hukkaan walwowat. Se on turha, että te warhain nousette ja hiljain maata 
menette, ja syötte leipänne surulla; sillä hän antaa ystäwilleen heidän maatessansa. PSALMI 127:1

Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimeen! 
Me siunaamme teitä Herran huoneesta. PSALMI 118:26

Katsokaat sen kaupungin parasta, johonka minä olen antanut teitä wietää, ja rukoilkaat sen 
edestä Herraa; sillä koska hän menestyy, niin myös te menestytte. PROPHETA JEREMIA 29:7

Meidän Herramme Jesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon 
kaikkien teidän kanssanne! Amen. P.PAAVALIN TOINEN EPISTOLA KORINTTILAISILLE 13:13

Jakeet on otettu BIBLIASTA wuodelta 1880.


Mitkä tahot taulun ovat saaneet


Taulu on lahjoitettu seuraaville tahoille:

Koulut

Muut


Taulujen takana oleva luovutuskirje erilaisille 
kristillisille tahoille, ystäville ja sukulaisille tms.


P.Paavalin Epistola Kolossilaisten tykö 2 LUKU: 2. Että heidän sydämensä saisiwat lohdutuksen, ja liitetyksi 
tulisiwat rakkaudessa kaikkeen rikkauteen, täydellisessä ymmärryksessä Jumalan ja Isän ja 
Kristuksen salaisuuden tuntemiseen, 3. Jossa kaikki wiisauden ja taidon tavarat kätketyt owat.

P.Paavalin toinen Epistola Timotheuksen tykö 3 LUKU: 15. Ja ettäs jo lapsuudesta olet Pyhän Raamatun 
tainnut, joka sinun taitaa autuuteen neuvoa, sen uskon kautta, joka on Kristuksessa Jesuksessa. 
16. Sillä kaikkinainen kirjoitus on Jumalalta annettu, ja tarpeellinen opiksi, nuhteeksi, ojennukseksi, 
kuritukseksi, joka on wanhurskaudessa: 17. Että Jumalan ihminen täydellinen olis, ja kaikkiin hywiin töihin sovelias.

Propheeta Jeremia 29 LUKU: 7. Katsokaat sen kaupungin parasta, johonka minä olen antanut 
teitä wietää, ja rukoilkaat sen edestä Herraa; sillä koska hän menestyy, niin myös te menestytte.

P. Matteuksen Ewangeliumi 5.LUKU: 17. Älkäät luulko, että minä tulin lakia ja prophetaita päästämään: 
en minä tullut päästämään vaan täyttämään. 18. Sillä totisesti sanon minä teille: Siihen asti kuin taivas ja 
maa katoo, ei pidä vähinkään piirto eikä joku rahtu laista katooman, siihen asti kuin kaikki tapahtuvat.

P.Paavalin Epistola Philippiläisten tykö 2 LUKU: 
1. Jos siis joku neuwo on teidän tykönänne Kristuksessa, 
jos joku rakkauden lohdutus, jos joku hengen osallisuus, jos joku sydämellinen rakkaus ja laupius, 
2. Niin täyttäkäät minun iloni, että teillä olis yksi mieli, yhtäläinen rakkaus, ja te olisitte yksimieliset ja yhtäpitäwäiset. 
3. Älkäät tehkö mitään riidan eli turhan kunnian kautta, waan nöyryydessä pitäin toinen toisensa parempana kuin itsensä. 
4. Ja älkään jokainen omaa parastansa katsoko, waan myös toisen parasta. 
5. Kullakin olkoon se ajatus, kuin Kristuksella Jesuksella oli, 
6. Joka, waikka hän oli Jumalan muodossa, ei lukenut saalihiksi Jumalan kaltainen olla, 
7. Waan alensi itsensä, otti orjan muodon päällensä ja tuli muiden ihmisten wertaiseksi, 
8. Ja löyttiin menoissa niinkuin ihminen, nöyryytti itsensä ja oli kuolemaan saakka kuuliainen, ja ristin kuolemaan asti. 
9. Sentähden on Jumala hänen myös korottanut ja antanut hänelle nimen, joka kaikkia nimiä suurin on: 
10. Että Jesuksen nimeen pitää kaikki polwet heitänsä kumartaman, jotka taiwaassa ja maan päällä ja maan alla owat, 
11. Ja kaikki kielet pitää tunnustaman, että Jesus Kristus on HERRA, Isän Jumalan kunniaksi.

P.Paavalin toinen Epistola Korinthilaisten tykö 13 LUKU: 13.Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo ja 
Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne! Amen.

Raamatun jakeet owat wuoden 1880 Bibliasta.


Mitkä tahot taulun ovat saaneet


Taulu on lahjoitettu seuraaville tahoille:

Kristilliset tahot, ystävät ja sukulaiset

18.11.2000 Taulu tällä esipuheella on lahjoitettu Israelin Ystävät Jyväskylän paikallisosaston 
järjestämän ISRAEL- päivän arpajaisten palkinnoksi. Taulun voitti: Sinikka Tarnanen

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 10:1-4 
Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat 
kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä 
ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

28.02.2004 Pekka ja Ulla-Maija Taipalinen, Jyväskylä

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Arvoisa Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson!

Seuraavilla Raamatun jakeilla haluan Sinua siunata ja muistaa uudessa vaativassa tehtävässäsi:

Silloin salaisuus ilmoitettiin Danielille yöllisessä näyssä. Niin Daniel kiitti taivaan Jumalaa.
Daniel lausui ja sanoi: "Olkoon Jumalan nimi kiitetty iankaikkisesta iankaikkiseen, sillä hänen 
on viisaus ja voima. Hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa 
kuninkaat valtaan, hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen. Hän paljastaa 
syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä. 
Sinua, minun isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän siitä, että olet antanut minulle viisauden ja 
voiman ja että nyt annoit minun tietää, mitä me sinulta rukoilimme. 
Sillä sinä annoit meidän tietää kuninkaan asian."
 
DANIEL 2:19-22

Sananlaskut:
11:14 Missä ohjausta ei ole, sortuu kansa, mutta neuvonantajain runsaus tuo menestyksen.
15:22 Hankkeet sortuvat, missä neuvonpito puuttuu; mutta ne toteutuvat, missä on runsaasti neuvonantajia.
24:6 Neuvokkuudella näet on sinun käytävä sotaa, ja neuvonantajain runsaus tuo menestyksen.

Jos ei Herra huonetta rakenna, niin he hukkaan työtä tekevät, jotka sitä rakentawat: jos ei Herra 
kaupunkia warjele, niin wartiat hukkaan walwowat. Se on turha, että te warhain nousette ja 
hiljain maata menette, ja syötte leipänne surulla; sillä hän antaa ystäwilleen heidän maatessansa. 
Psalmi 127:1

Katsokaat sen kaupungin menestystä, johonka minä olen antanut teitä wietää,
 ja rukoilkaat sen edestä Herraa; sillä koska hän menestyy, niin myös te menestytte.  
Propheeta  Jeremia 29 luku jae 7 (Biblia 1880)

Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; 
ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle JULKISESTI. 
Matteuksen evankeliumi 6:6

Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimeen! 
Me siunaamme teitä Herran huoneesta.               
Psalmi 118:26

Kaupunginjohtajaksi valintasi muistoksi ja kunniaksi!

Tervetuloa Jyväskylään!

Jyväskylän kaupungintalolla 5.6.2004                                                                                   

Siunaten ja onnitellen yhteisen työn merkeissä   Juhani Starczewski, 
                       
KD:n valtuustoryhmän puheenjohtaja
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ARVOISA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VÄKI / REHTORI AINO SALLINEN!

Jyväskylä tunnetaan koulukaupunkina – Suomen Ateenana. Ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu – Jyväskylän Lyseo – 
perustettiin vuonna 1858. Suomen ensimmäinen suo-menkielinen tyttökoulu perustettiin vuonna 1864. 
Maan ensimmäinen suomenkielinen kansakoulun opettajaseminaari perustettiin vuonna 1863, 
kasvatusopillinen Korkeakoulu aloitti 1934 ja se muuttui Yliopistoksi 1966.

Yliopiston vanhassa juhlasalissa on katonrajassa tekstejä:

Ikkunaseinän teksti kuuluu:

”Waeltaja sanoo Suomelle, että sen nuorison parasta tässä harrastetaan”.

Vastakkaisella seinällä lukee:

”Valoa kansallemme”, sekä ”Scientia est potentia”.

Etuseinän yläosassa on neljä Uuden Testamentin jaetta:

Mark. 10:14 Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille:
"Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. ,

Joh. 8:12 Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; 
joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus",

1 Tim. 4:8 Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta 
on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen ja

1 Kor. 15:58 Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat 
Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.

Takaseinällä on neljä Vanhan Testamentin jaetta:

Saarn. 12:1 Ja muista Luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat 
ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova: "Nämä eivät minua miellytä"

Ps. 111:10 Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, 
jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti.

Ps. 93:5 Sinun todistuksesi ovat aivan vahvat, pyhyys on sinun 
huoneellesi arvollinen, Herra, hamaan aikojen loppuun.

Jes. 40:31. mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä 
kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.

Näillä samoilla sanoilla ja jakeilla haluan kiittää mahdollisuudesta saada tutustua Jyväskylän Yliopistoon!
Jyväskylän kaupunginhallituksen
vierailun muistoksi ja kunniaksi.  

Katsokaat sen kaupungin menestystä, johonka minä olen antanut teitä wietää, ja rukoilkaat sen edestä Herraa; 
sillä koska hän menestyy, niin myös te menestytte. Propheeta  Jeremia 29 luku jae 7 (Biblia 1880)

Jyväskylässä 24.4.2006  

Siunaten ja kiittäen    
                                      Juhani Starczewski
                                     kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen
   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Seuraavassa on artikkeli "Ikonimaalari"-kirjasta.

Siinä kerrotaan päätöksestä vuodelta 787, jolloin 2. käsky poistettiin ja 10.käsky jaettiin 9. ja 10.käskyksi!

Vuonna 787 tehtiin päätös, jolla on suuri merkitys kuvan historiassa. Sen teki ”pyhä ja suuri maailmanlaajuinen kokous ”, joka oli kokoontunut
 ”Jumalan armosta sekä hurskaiden ja kristittyjen hallitsijoiden”, Bysantin keisarin Konstantinoksen, joka tuolloin oli alaikäinen, ja hänen äitinsä, 
sijaishallitsijana toimivan Irenen määräyksestä Nikean kaupunkiin Bithynian maakunnassa. Se oli kristillisen kirkon historian viimeinen synodi, 
jonka päätöksiin yhtyivät kaikki silloisen kirkon johtajat: Antiokian, Aleksandrian, Jerusalemin ja Konstantinopolin patriarkat sekä Rooman paavi. 
Tämän vuoksi sitä kuten kuutta aikaisempaa vastaavaa kirkolliskokousta kutsutaan ekumeeniseksi synodiksi. Järjestyksessä se siis oli 
seitsemäs ja toistaiseksi viimeinen.

Mitä seitsemäs ekumeeninen synodi sitten päätti kuvista? - Kuin kuninkaallista polkua kulkien, seuraten pyhien isiemme Jumalan johdatuksella 
antamia opetuksia sekä katolisen kirkon traditiota sillä tiedämme sen olevan peräisin siinä asuvasta Pyhästä Hengestä – päätämme tarkoin ja huolellisesti 
harkittuamme, että samoin kuin kunnioitettu ja elämää antava ristin kuva, on asetettava esiin hurskaita ja pyhiä kuvia, jotka on valmistettu väreistä, pienistä 
mosaiikkikivistä ja muusta sopivasta materiaalista, Jumalan pyhiin kirkkoihin, pyhiin astioihin, esineisiin ja vaatteisiin, seinille ja puulaudoille, taloihin ja teille. 
Meidän Herramme ja Jumalamme sekä Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen kuvan tavoin turmeltumattoman valtiattaremme pyhän Jumalansynnyttäjän ja 
kunnioitettujen enkeleiden ja kaikkien pyhien ja hurskaiden ihmisten (kuvia).

Päätöstä olivat edeltäneet vuosisataiset erimielisyydet kirkollisessa käytössä olleista kuvista. Vuodesta 726 lähtien oli vallinnut konkreettinen kiistatilanne, 
kuvainraaston aika eli ikonoklasmi. Tästä kielteisestä reaktiosta kirkon kuvahurskautta kohtaan teki virallisesti lopun seitsemännen ekumeenisen synodin 
päätös vuodelta 787. Se määräsi kuvien käytön kultti- tarkoituksiin sallituksi, jopa välttämättömäksi. Pyhistä kuvista tuli erottamaton osa idän ortodoksisen 
kirkon hartauselämää.

Kunnia kuvatulle

Samalla erotettiin selvästi pyhälle kuvalle osoitettu kunnioitus, joka kohdistuu siihen kuvattuun eli kuvan aiheeseen,vain 'jumalalliselle olemukselle' 
kuuluvasta todellisesta palvonnasta. - Sillä mitä enemmän jatkuvasti nähdään kuvallisen esityksen kautta, sitä enemmän kuvien katselijat palauttavat
 mieliinsä kuvien esikuvat ja kaipaavat niitä ja voivat jakaa niille tervehdyksensä ja kunnioittavan kumarruksensa, ei kuitenkaan uskomme mukaista 
todellista palvontaa, joka kuuluu vain jumalalliselle olemukselle. Sen sijaan niiden kunniaksi on suitsutettava ja niitä on (kynttilöin) valaistava kuten 
kunnioitettua ja elämää antavaa ristin kuvaa ja pyhiä evankeliumeja ja muita pyhiä esineitä, kuten esi-isämmekin hurskaasti tapasivat tehdä.
 'Sillä kuvan kautta kunnioitetaan esikuvaa' ja se, joka kumartaa kuvaa, osoittaa kunnioitustaan siinä kuvatulle.

Kirous kieltäjille

Toisinajatteleville synodi saneli kirouksensa ja tuomionsa. Kauas kirkosta pitää ajaa kaikki, jotka rohkenevat olla eri mieltä ja opettaa toisin tai 
mitätöidä kirkolliset perinnäissäännöt kirottujen harhaoppien mukaisesti tai tavoitella jonkinlaista muuta määrittelyä tai hylätä jonkin kirkon säännöistä,
 evankeliumin tai ristin kuvan tai ikonimaalaukset ja marttyyrien pyhäinjäännökset. Erotettava on piispat ja papit, jotka rohkenevat - vieläpä käyttäen 
hyväkseen yhteisiä pyhiä esineitä ja laillisia luostareita pyrkiä väärin ja ovelasti kumoamaan yhdenkin katolisen kirkon perimätiedon kohdan. Yhteisöstä 
on suljettava näin menettelevät, yhtä hyvin munkit kuin maallikot.

Yksimielinen ylistys

Tällä tavoin tulee voimaan pyhien isiemme opetus samoin kuin katolisen kirkon traditio, kirkon, joka maan äärestä toiseen on ottanut vastaan hyvän 
sanoman. Tällä tavoin seuraamme Paavalia, joka puhui Kristuksen nimissä, ja koko jumalallista apostolista seurakuntaa sekä isällistä pyhyyttä ja 
pidämme kiinni niistä perinnäissäännöistä, jotka olemme saaneet. Tällä tavoin laulamme voitonhymnit kirkolle profeetallisella tavalla. 'Riemuitse suuresti, 
tytär Siion, julista, tytär Jerusalem. Iloitse ja riemuitse koko sydämestäsi. Herra otti sinusta pois vastustajiesi väärät teot, sinut on lunastettu vihollistesi
 käsistä. Herra on kuningas keskelläsi. Et pahaa näe! Ja rauha on päälläsi iankaikkisesti!' Pyhä kirkolliskokous julisti: me kaikki uskomme niin, kaikki olimme
 samaa mieltä, kaikki hyväksyimme ja al-lekirjoitimme. Tämä on apostolien usko, tämä on oikeauskoisten usko. Tämä usko lujitti maailmanlaajuista (kirkkoa). 
Uskoen yhteen Jumalaan, Kolminaisuudessa ylistettyyn, tervehdimme kunnioitettuja kuvia.

Sallitut kuvaamistavat

Seitsemännen ekumeenisen synodin väljästi muotoilema päätös ei sulje pois yhtään maalaustaiteen menetelmää tai aluetta.
Kokouksen muista asiakirjoista saa tarkempaa tietoa aikakauden näkemyksistä. Keskeinen perusta pyhien kuvien maalaamiselle
 ja käytöllä on inkarnaatio, näkymättömän Jumalan Pojan ihmiseksi tuleminen., kuvattavaksi tuleminen. 
Se on kumonnut juutalaisille annetun kuvakiellon. 
Kristus on ollut Jumalan kuva, Jumalan oma ikoni, maan päällä. Itse Jumala, joka on pysynyt näkymättömänä, ei ole kuvattavissa.
Aikakauden teologit, lähinnä Johannes Damaskolainen ja Theodoros Studites, käsittelivät kirjoituksissaan yksityiskohtaisesti kuvien teologisia
 lähtökohtia. Aukotonta käsitystä sallivuuden rajoista ei kuitenkaan ole tähän mennessä vielä syntynyt. Niinpä ikonien tekijät ovat sukupolvesta 
toiseen pohtineet ja kyselleet kirkollisen perinteen heille asettamia velvoitteita sekä mahdollisuuksiaan ja kykyjään soveltaa niitä käytännön 
ammattityöhön. Ikonimaalauksen historia on ollut täynnä liikettä ja elämää. Se on ollut monien henkisten ja hengellisten ja myös perin inhimillisten 
tasojen kohtauspaikka. Se on versonut uskon maaperästä, mutta uninäyt ja mystiikka ovat sitä saatelleet vuosisadasta toiseen.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nykyisen Katekismuksen 10 käskyä

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. 
2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä. 
3. Pyhitä lepopäivä. 
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi. 
5. Älä tapa.
 6. Älä tee aviorikosta.
 7. Älä varasta.
 8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
 9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta. 
10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.

(2 Moos. 20:2–17; 5 Moos. 5:6–21)

____________________________________________________________________________________________________

 Päivitetty 4.1.2014 Juhani Starczewski


[Etusivu] [Kunnallisvaalisivu] [Kuka Olen?] [Luottamustoimeni] [Periaatteeni] [Linkkejä] [E-mail]

Laita sähköpostia Juhanille