Jyväskylän Nuorisovaltuuston Huippukokous 
tiistaina 18.2.2014 klo 9-16 Veturitalleilla!

Nuorisovaltuuston kokouksen johto:
Aarnio Miika, puheenjohtaja
Manninen Roosa, varapuheenjohtaja
Järvenpää Jessika, sihteeri

 
Jyväskylän kaupungin tervehdys
apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto
Jyväskylän nuorisovaltuuston huippukokous 2014 (aamu)
videolla 4:15-12:45

       

Aamupäivällä oli hankkeiden esittely.

  

Kuokkalan Nuorten Messin anomuksen esitteli ansiokkaasti Valenca Kunnala.

      

Iltapäivällä Huippukokous päätti, mitkä hankkeet - 26 hanketta - saavat rahaa.

 

Kokous oli aktiivinen ja kommentteja ja kannanottoja kuultiin runsaasti!

 

Kokouksen lopussa nuorisojohtaja Antti Kolu löi nuijan pöytään ja
päätös 16.799,25 hankerahan jakamisesta vahvistettiin.

  Jyväskylän kaupunki
Nuorisovaltuusto

Tiedote 18.2.2014

Jyväskylän nuorisovaltuuston huippukokous 18.2. jakoi hankerahaa

Jyväskylän nuorisovaltuuston huippukokouksessa jaettiin 16 799,25 euroa yhteensä 11 jyväskyläläisten
nuorten ideoimalle hankkeelle. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin nuorisovaltuuston sääntömuutos
sekä nuorisovaltuuston kannanotto nuorisovaltuutettujen lautakuntapaikkojen puolesta.

Hankerahaa myönnettiin seuraaviin hankkeisiin:

Kilpisen koulun Liikkuvaksit: Liikkuvaksi-toimintaan, 250 euroa

Jyskän nuoret: Skeittiparkki, 3500 euroa

Jytinärokkitiimi: Jytinärokki 2014, 3500 euroa

Graffitihanke Kukkumäen tunneliin: Graffitimaalaus alikulkutunneliin, 832,35 euroa

Huhtaharjun koulu: Sporttidei, 2280 euroa

Sepän lukion oppilaskunta: Talviliikuntapäivä 800 euroa

Korpilahden ilmaisutaidon ryhmä: Fedja-setä, kissa ja koira -näytelmä, 1366 euroa

Tepika: Tanssisalin taukotilan uudistaminen, 200 euroa

Free Down Crew: Videokamera, 255,90 euroa

ToukoFest-Tiimi: Järjestyksenvalvoja-kurssi, 2516 euroa

Lyseo: Äänitekniikka, 1299 euroa

Rahoitusta myönnettiin 11 hankkeelle. Hankehakemuksia nuorisovaltuustolle tuli yhteensä 27. Hakijoista yksi veti
hakemuksensa pois ennen nuorisovaltuuston hallituksen käsittelyä. Huippukokouksessa käsittelyssä oli 26 hakemusta
ja yksi hakija veti hakemuksensa pois kokouksen aikana. Osalle hakijoista ei myönnetty rahoitusta hankkeen ollessa
esimerkiksi hankerahan jakosääntöjen vastainen. Kokoukseen osallistui 98 osanottajaa.

Huippukokouksessa käsiteltiin myös nuorisovaltuuston kannanotto nuorisovaltuuston
lautakuntapaikkojen puolesta otsikolla ”Näennäisyys pois päätöksenteosta”.
Kannanotto löytyy tiedotteen lopusta.

Huippukokouksen pöytäkirja on nähtävissä 26.2. osoitteessa www.jyvaskyla.fi/nuva

Lisätietoja:

Jyväskylän nuorisovaltuuston puheenjohtaja Miika Aarnio, p. 014 266 4240

Osallisuuskasvatuksen koordinaattori Anne-Mari Ojanperä, p. 014 266 4230, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelu

----

Kannanotto

Jyväskylän nuorisovaltuusto: Näennäisyys pois päätöksenteosta!

18.2.2014

Jyväskylän nuorisovaltuusto vaatii, että jyväskyläläisille nuorille tarjotaan aitoja vaikuttamisen paikkoja kaupungin
päätöksenteko-organisaatiossa. Tällä hetkellä nuorisovaltuustolla ei ole lautakuntapaikkoja, vaikuttamisen näennäisyys
on lisääntynyt eikä poliittisen johdon taikka virkamiesten ja nuorten välinen suhde ole lähentynyt.

”Nuorisovaltuuston suurin haaste on edelleen oman asiantuntijaroolin laaja-alainen hyväksyminen koko
kaupunkiorganisaatiossa. Paljon sanotaan, että halutaan kuulla nuoria, mutta kuunnellaanko oikeasti mitä
meillä on sanottavanamme?”, ihmettelee nuorisovaltuuston puheenjohtaja Miika Aarnio.

Nuorisovaltuuston lautakuntatyöhön mukaan ottamisesta on tehty valtuustoaloite, jonka sisällön mukaisesti
lautakuntien pitäisi järjestää nuorisovaltuuston kanssa vähintään kerran vuodessa yhteiskokous, jossa nuoret
pääsisivät tuomaan omia mietteitään ja näkemyksiään päättäjien tietoisuuteen.

Tässä kaupungissa on keskustelutilaisuuksia järjestetty jo monen vuoden ajan. Nyt tarvitaan konkretiaa –
nuorisovaltuustolle on vihdoin annettava edustajat puhe- ja läsnäolo-oikeudella kaupungin lautakuntiin.
Kuulemiskokouksia ei koeta nuorisovaltuuston puolelta mielekkäiksi. Ongelmana on ollut myös se, että näin
merkittävästä nuorisovaltuustoa koskettavaa aloitetta on valmisteltu ilman nuoria. On hämmästyttävää,
että edelleenkin nuorisolaki ja sen kuulemisvelvoitteen hyödyntäminen unohtuu välistä kuntapäättäjiltä.

Jyväskylän nuorisovaltuusto mukaan nyt jos koskaan on oikea hetki tehdä linjauksia nuorten osallisuuden
vahvistamiseksi. Nuoret on saatava mukaan päätösten pohja- ja suunnittelutyön tekemiseen sekä itse
päätöksentekoprosessiin. Ketään ei hyödytä, että nuoria kuullaan, kun päätökset on jo tehty.

Jyväskylän nuorisovaltuusto vaatii, että nuorisovaltuustolle myönnetään hallintosääntöön kirjattu
oikeus pysyviin puhe- ja läsnäolo-oikeudellisiin edustajiin sivistys-, kaupunkirakenne-,
perusturva- sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksiin.

Jyväskylässä kaupunginvaltuusto teki merkittävän päätöksen nuorten hyväksi perustaessaan vuonna 2009
nuorisovaltuuston kaupunkiin. ”On todettava faktat ja otettava nuoret aidosti mukaan saman pöydän ääreen
suunnittelemaan, mitä Jyväskylän kaupungissa tehdään - mallia on otettava esimerkiksi Vantaan kaupungilta,
jossa lautakuntapaikkoja nuorille on myönnetty. Rohkeutta päättäjät!”, Aarnio lopettaa.

Lisätietoja:

Jyväskylän nuorisovaltuuston puheenjohtaja Miika Aarnio, p. 014 266 4240

Nuva Facebookissa:
https://www.facebook.com/jyvaskylannuorisovaltuusto

Nuva Twitterissä:
https://twitter.com/jkl_nuva

Tuija Ijäs

Tiedottaja
Jyväskylän kaupunki
Viestintä

Käynti- ja postiosoite:
Nuorisopalvelut
Tietotalo
Kilpisenkatu 1, (1. kerros, C-rappu, käynti Kilpisenkadun puolelta)
40100 Jyväskylä

p. 014 266 4243,
050 566 2193
tuija.k.ijas(at)jkl.fi
http://www.jyvaskyla.fi

.....................................................................................................

Aihe: Nuorten ääni kuuluviin päätöksenteossa

Nuorten ääni kuuluviin päätöksenteossa
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/nuorten-aani-kuuluviin-paatoksenteossa/1759389

Keskustelu asiasta:
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/75737.htm

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti 27.1.2014 kokouksessaan uusitun hallintosäännön:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2014/27011800.0/frmtxt4.htm

Keskustelua herätti mm. Nuvan eli Nuorisovaltuuston toimiminen kaupungin toimielimissä. Uusittu hallintosääntö 
mahdollistaa nyt Nuorisovaltuuston jäsenelle/varajäsenelle läsnäolo- ja puheoikeuden toimielimissä.

Hallintosääntö 1.2.2014
23§ Läsnäolo toimielinten kokouksissa
Läsnäolo- ja puheoikeus voidaan antaa nuorisovaltuuston jäsenelle tai 
15 vuotta täyttäneelle henkilölle toimielimen kutsusta.
Huom! Nuorisovaltuutetun ikäskaala on 13-20v.

Nuoret ovat käyneet kertomassa Nuvasta mm. rakennus- ja ympäristö- sekä sivistyslautakunnassa. 
Perusturvalautakunnan iltakouluun he tulevat maaliskuussa.

Nuvahan on kaupunginhallituksen alainen toimielin, mutta vielä ei Nuva ole päässyt kh:een. Olisi tietysti hieno asia, 
että ensin olisi keskusteltu kh:n ja Nuvan välillä hallintosäännön mukaiset toimenpiteet ja sitten 
menty lautakuntiin, joihin Nuoret haluavat pysyvän jäsenen ja varajäsenen.
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto

Nythän uusittu hallintosääntö tämän mahdollistaa, kunhan lautakunnat asian päättävät yhteisymmärryksessä Nuvan kanssa. 
Nuoret haluavat pysyvän jäsenen/varajäsenen neljään lautakuntaan: perusturva-, sivistys-, kulttuuri- ja liikuntalautakuntiin.

Caiuksen aloitteessa, jota en allekirjoittanut, koska se heikensi Nuvan asemaa hallintosäännön ohjeen 
vastaisesti, on esimerkiksi esitetty tapaaminen lautakunnissa (kh:ssa) vain kerran vuodessa.

Nuorten on tulevaisuus ja heitä pitää kuulla ja neuvoa ja heidät pitää ottaa mukaan yhteiskunnalliseen elämään 
ja vaikuttamiseen mahdollisimman aikaisin, varsinkin, kun nyt on luotu puitteetkin ja mahdollisuudet
 siihen ja vielä löytyy aktiivisia nuoria, jotka haluavat Nuvassa toimia.

Henkilökohtaisesti en ymmärrä aloitetta, kun samaan aikaan päätettiin: Läsnäolo- ja puheoikeus voidaan
 antaa nuorisovaltuuston jäsenelle tai 15 vuotta täyttäneelle henkilölle toimielimen kutsusta.

Nyt pitää sopia Nuorten kanssa, miten tuo sääntö toteutetaan lautakunnissa, eikä kerran vuodessa ole
 säännön hengen mukainen, eikä Nuorten halu eikä tavoite, vaan tasavertainen täysjäsenyys.

Netistä löytyy tuon valtuuston 27.1.2014 kokouksen video, joka kannattaa katsoa asian tiimoilta:

http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/valtuusto/kokousajat

Täältä voi katsoa valtuuston 27.1.2014 kokouksen:
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/valtuusto/kokousajat

Hallintosäännön tarkistaminen hyväksyttiin valtuustossa
Juhani käytti puheenvuoron klo 29:40-33:09
Marika samasta asiasta klo 49:55-50:52

Joku vuosi sitten oli silloisessa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnassa Nuvalla 2 jäsentä ja heillä varajäsenet.

Minkä viestin kaupunginhallinto haluaa nyt antaa Nuorille, se vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Kyllä 
motivaatio ja usko vaikuttamiseen ja yhteistoimintaan loppuu, jos ovet pysyvät suljettuina.

Jyväskylän nuorisovaltuusto on 13–20 –vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava, joka pyrkii parantamaan nuorten 
osallisuutta sekä kehittämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisovaltuustossa on edustajat yläkouluilta, nuorisotiloilta, 
toisen asteen oppilaitoksilta sekä vapailta paikoilta. 1.1.2013 Jyväskylän nuorisovaltuusto siirtyi kaupunginhallituksen alaisuuteen.

http://www.jyvaskyla.fi/nuva

Sanalaskukin sanoo: Totuta poikanen/tyttönen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea.

Ikinuori Isoisä
Juhani Starczewski
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/valtuusto/valtuusto/kd#starczewskijuhani


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kotisivu