AITO AVIOLIITTO: Aabrahamin ja Saaran Usko ja Elämä! Aidon Avioliiton tärkein tunnusmerkki = alamaisuus:

Kristitty avioliitossa

Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset;
niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä,
mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää.
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Piet.+3%3A1&rnd=1443693682221

Aidon Avioliiton tärkein tunnusmerkki = alamaisuus:

Luuk. 2:51 Ja hän lähti heidän kanssansa ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen.
Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä.

Room. 13:1Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on.
Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.

Room. 13: Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon täh-den.

Aviomiehet ja -vaimot

Efesolaiskirje: 5:


21 Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.
21 Alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen. [1. Piet. 5:5]
21 Ja olkaat toinen toisellenne alamaiset Jumalan pelvossa.

22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;
22 Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon, [Kol. 3:18-4:1; 1. Piet. 2:13-3:7 : 1. Kor. 14:34+]
22 Vaimot olkaat omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle.

23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
23 sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan,
oman ruumiinsa, pelastaja. [1. Kor. 11:3 | Ef. 1:22, Ef. 4:15; Kol. 1:18]
23 Sillä mies on vaimon pää, niinkuin Kristus on seurakunnan pää, ja hän on ruumiin vapahtaja.

24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
24 Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon.
24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin myös vaimot pitää miehillensä kaikissa alamaiset oleman.
32 Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.


1. kirje Timoteukselle 2

Ohjeita jumalanpalvelusta varten

8 Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;
8 Tahdon, että kun miehet rukoilevat, he kohottavat kätensä rukoukseen puhtain mielin, ilman vihaa ja ilman epäilyä. [Ps. 134:2; Valit. 3:41 | Matt. 5:23,24; Jaak. 1:6,7]
8 Niin minä tahdon siis, että miehet rukoilisivat joka paikassa ja nostaisivat ylös pyhät kädet, ilman vihaa ja epäilystä,

9 niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla,
9 Samoin tahdon, että naisten kaunistuksena on hillitty esiintyminen, vaatimattomuus ja säädyllisyys -- eivät tukkalaitteet, kultakorut, helmet tai kalliit vaatteet, [1. Piet. 3:3,4]
9 Niin myös että vaimot kohtuullisissa vaatteissa olisivat ja kaunistaisivat itsensä hävyllä ja kainoudella, ei kahara-hiuksilla, eli kullalla, eli päärlyillä, eli kalliilla vaatteilla,

10 vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.
10 vaan hyvät teot, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustavat palvelevansa Jumalaa. [1. Tim. 5:10]
10 Vaan niinkuin niille vaimoille sopii, jotka jumalisuuden hyväin töiden kautta osoittavat.

11 Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena;
11 Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. [1. Kor. 14:35]
11 Oppikaan vaimo hiljaisuudessa, kaikella nöyryydellä.

12 mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaaneläköön hän hiljaisuudessa.
12 Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti.
12 Mutta en minä salli vaimon opettaa enkä miestänsä vallita, vaan että hän on hiljaisuudessa.

13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
13 Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, [1. Moos. 1:27, 1. Moos. 2:22; 1. Kor. 11:8,9]
13 Sillä Adam on ensin luotu ja sitte Eva.

14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.
14 eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. [1. Moos. 3:13; 2. Kor. 11:3]
14 Ja ei Adam petetty; mutta vaimo petettiin ja saatti ylitsekäymisen.

15 Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.
15 Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää.
15 Mutta kuitenkin hän lasten synnyttämisen kautta autuaaksi tulee, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhyydessä siveyden kanssa.
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Tim.+2%3A1&rnd=1444202240995
 

ETTEI JUMALAN SANA PILKATUKSI TULISI!


...voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia,
hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi....Olisivat siviät, puhtaat, kotonansa
pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi

Kirje Titukselle 2

Terveen opin mukainen elämä

1 Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu:
1 Sinun puheesi olkoon terveen opin mukaista. [2. Tim. 1:13]
1 Mutta puhu sinä niitä, mitkä ovat terveelliseen oppiin soveliaat:

2 vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet;
2 Kehota vanhoja miehiä olemaan raittiita, arvokkaita ja maltillisia sekä osoittamaan tervettä uskoa, rakkautta ja kestävyyttä.
2 Että vanhat olisivat raittiit, kunnialliset, siivolliset, lujat uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä;

3 niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia,
3 Vanhojen naisten tulee samoin käyttäytyä arvokkaasti. He eivät saa puhua muista pahaa eivätkä olla viinin orjia, vaan heidän on opetettava muita hyvään. [1. Tim. 3:11]
3 Vanhat vaimot myös käyttäisivät itsensä niin kuin pyhäin sopii, ei panetteliat, eikä juomarit, mutta hyvin opettavaiset:

4 voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa,
4 Heidän tulee kehottaa nuoria naisia rakastamaan miestään ja lapsiaan,
4 Että nuoret vaimot heiltä hyviä tapoja oppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät,

5 olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.
5 olemaan puhtaita ja siveitä, hoitamaan hyvin kotinsa ja mukautumaan miehensä tahtoon, jottei Jumalan sana joutuisi pilkan kohteeksi. [1. Kor. 14:34+]
5 Olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi

 

 

Pe 5.- la 6.6.2015 Shabbat Shalom, שַׁבָּת שָׁלוֹם, Peaceful Sabbath! : ))
Tänä Sapattina haluan jakaa Teidän kanssanne seuraavan asian. Olen tänään Sapattina ollut
34 vuotta naimisissa ihanan Terttu- Vaimoni kanssa! : )) Sydämeni on kiitollisuutta ja
rakkautta täynnä edelleen Häntä kohtaan – kiitos Jumalalle! : ))
Eilen illalla luin Rakkaalle Vaimolleni Sananlaskuista 31:10-31: Kelpo Vaimon ylistyksen!
"Kelpo vaimon kuka löytää? Sellaisen arvo on paljon helmiä kalliimpi. Hänen miehensä sydän häneen luottaa,
eikä siltä mieheltä riistaa puutu. Hän tekee miehellensä hyvää, ei pahaa, kaikkina elinpäivinänsä. Hän puuhaa
villat ja pellavat ja halullisin käsin askartelee. Hän on kauppiaan laivojen kaltainen: leipänsä hän noutaa kaukaa.
Kun yö vielä on, hän nousee ja antaa ravinnon perheellensä, piioilleen heidän osansa. Hän haluaa peltoa ja
hankkii sen, istuttaa viinitarhan kättensä hedelmällä. Hän voimalla vyöttää kupeensa ja käsivartensa vahvistaa.
Hankkeensa hän huomaa käyvän hyvin, ei sammu hänen lamppunsa yöllä. Hän ojentaa kätensä kehrävarteen
ja käyttelee värttinää kämmenissään. Hän avaa kätensä kurjalle, ojentaa köyhälle molemmat kätensä. Ei pelkää
hän perheensä puolesta lunta, sillä koko hänen perheensä on puettu purppuravil¬laan. Hän valmistaa itsellensä
peitteitä; hienoa pellavaa ja punapurppuraa on hänen pukunsa. Hänen miehensä on tunnettu porteissa,
maanvanhinten seassa istuessaan. Hän aivinapaitoja tekee ja myy, vöitä hän kauppiaalle toimittaa. Vallalla ja
kunnialla hän on vaatetettu, ja hän nauraa tulevalle päivälle. Suunsa hän avaa viisauden sanoihin, hänen kiellellään
on lempeä opetus. Hän tarkkaa talonsa menoa, eikä hän laiskan leipää syö. Hänen poikansa nousevat ja kiittävät
hänen onneansa; hänen miehensä nousee ja ylistää häntä: 'Paljon on naisia, toimellisia menoissaan, mutta yli niitten
kaikkien kohoat sinä'. Pettävä on sulous, kauneus katoavainen; ylistetty se vaimo, joka Herraa pelkää. Suokaa
hänen nauttia kättensä hedelmiä, hänen tekonsa häntä porteissa ylistäkööt"
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Sananl.+31%3A1&rnd=1433496692374
Seuraavat Sanan paikat ovat olleet ja ovat edelleen meille tärkeitä:
Matteus 19: Jeesus: Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdis-tänyt, sitä älköön ihminen erottako."
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Matt.+19%3A1&rnd=1433496509914
Aviomiehet ja –vaimot: Ef. 5:21-33:
Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kai-kessa alamaiset.
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ef.+5%3A1&rnd=1433494315436
Päänpeittäminen Jumalanpalveluksessa: 1. Kor. 11:1-16:
Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia.
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Kor.+11%3A1&rnd=1433494486160
Kristitty avioliitossa:
1 Pietari 3: 1-7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin hei-komman astian kanssa,
ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Piet.+3%3A1&rnd=1433494678462
Ohjeita jumalanpalvelusta varten 1. kirje Timoteukselle 2:
Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä
että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Tim.+2%3A1&rnd=1433494976831
Terveen opin mukainen elämä Kirje Tiitukselle 2
Että nuoret vaimot heiltä hyviä tapoja oppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät, olemaan siveitä,
puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Juma-lan sana pilkatuksi tulisi.
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Tit.+2%3A1&rnd=1433495901282
Yhteiselämän ohjeita Kolossalaiskirje 3
Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat.
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Kol.+3%3A18
Järjestys seurakunnan kokouksissa
…sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seura-kunnissa....
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Kor.+14%3A1&rnd=1433495424418
Avioliitto on yksi inhimillisen elämän tärkeimmistä alueista. Jos avioliitto on Jumalan tahdon mukaan solmittu ja
toimitaan Jumalan Sanan mukaan perheessä, voi se muodos¬tua hyvin onnelliseksi ja siunausrikkaaksi maallisen
elämän peruspilariksi, mutta jos unohdetaan Jumala ja Hänen Sanansa ohjeet, voi avioliitosta muodostua suuri taakka
ja jopa maanpäällinen "helvetti" ihmisille. Synti ja Jumalan käskyjen rikkominen avioliiton eri osa-alueilla ja
perhe-elämässä on tuonut paljon tuskaa, avioeroja ja viattomien lasten kärsimystä pahan ja avionrikkojasukukunnan
keskellä. Jumalan tahto kuitenkin olisi, että ihmiset eläisivät Hänen yhteydessään, solmisivat avioliittonsa Jumalan tahdon
mukaan ja eläisivät avioliitossa Hänen Sanansa ohjeiden m
ukaan. Silloin avioliitto voi toimia siunauksen ja onnen lähteenä.
Kun Jumala vuodattaa Elian Hengen maan päälle lopun ajassa ennen Herran vihan päivää, se tulee vaikuttamaan uskovien
keskuudessa myös avioliittojen ja perhesuhteiden ennalleenasettamisen, niin että perhesuhteet palautuvat Jumalan
säätämiin siunauksellisiin ja rakkaudellisiin puitteisiin (Mal.4:4-6; Mat.17:11; Luuk.1:17). Jokaisessa uskovassa
israelilaisessa perheessä mies lukee sapattina vaimolleen "kelpo vaimon ylistyksen".
Malakia 4:
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Mal.+4%3A1&rnd=1433496820809
Matteus 17:11
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Matt.+17%3A1&rnd=1433496898596
Luukas 1:17
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Luuk.+1%3A1&rnd=1433496938370
Toivotamme Siunattua Sapattia Teille Kaikille!
Siunauksin Juhani ja Terttu Starczewski, Jyväskylä

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keren Kajemet Finland ry

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Laita sähköpostia yhdistykselle

Kotisivu